medewerker contract

Ik ben na dertig jaar werken onder vast contract mijn baan kwijtgeraakt. Opeens beland je dan als 50 plusser vervolgens in de nieuwe werkelijkheid. Deze werkelijkheid is dat er op de arbeidsmarkt genoeg vacatures zijn maar dat je als je daar op solliciteert als MBO geschoolde 50 plusser nergens in het profiel past omdat je voor iedere goede baan tegenwoordig HBO moet hebben. Ik heb het geluk dat ik, na drie maanden via een uitzendbureau gewerkt te hebben bij vier verschillende bedrijven, door een bedrijf gevraagd werd of ik een half jaar bij hen wilde werken. Ik heb direct ja gezegd omdat ik behoefte had aan stabiliteit in mijn arbeidzame leven. Ik ben nu 4 weken aan het werk en bouw vrije dagen op waar ik volgens mij echter niets aan heb als ik over een halfjaar weer werkloos raak. Ik vraag me nu af hoe ik hier mee om moet gaan en wat je rechten zijn met een arbeidscontract van een half jaar?

Kan de werkgever de werknemer met een tijdelijk contract verplichten zijn vrije dagen op te nemen? Het antwoord op deze vraag is, nee dat kan de werkgever niet. De regels voor het opnemen van vakantiedagen bij het einde van het (tijdelijke) dienstverband zijn gelijk aan die van tijdens het (tijdelijke) dienstverband. Dit houdt in dat de werkgever de  aanvangsdatum en einddatum van de vakantie vaststelt zoals de werknemer dat graag wil. Het moment van keuze ligt dus bij de werknemer.

De werkgever kan de werknemer dus niet dwingen openstaande vakantiedagen op te nemen maar ook de werknemer kan niet afdwingen dat hij zijn openstaande vakantiedagen voor het einde van het dienstverband op mag nemen. Dit alles dient namelijk in overleg te gebeuren. Je kunt je voorstellen dat de werkgever vanwege het bedrijfsbelang hiermee niet akkoord gaat, maar in de praktijk is het veelal juist de werkgever die de openstaande vakantiedagen verplicht wil laten opnemen voor einde dienstverband.

Als je als werknemer met een tijdelijk arbeidscontract ervoor kiest om niet akkoord te gaan met het opnemen van de openstaande vakantiedagen voor einde dienstverband, dan is de werkgever verplicht om deze uit te betalen bij het einde van het dienstverband

Van deze regel kan alleen afgeweken worden als daarover andere afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld indien er een vertrekregeling wordt overeengekomen bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. Als dit het geval is worden de gemaakte afspraken in dat geval normaliter  vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst. Zorg ervoor dat in het geval je als werknemer op non-actief staat, in een dergelijke overeenkomst van de kant van de werkgever niet wordt opgenomen dat de openstaande vakantiedagen geacht worden te zijn opgenomen. Anders geef je daarmee je opgebouwde vakantiedagen weg en worden deze niet uitgekeerd bij einde dienstverband. Voordat je dergelijke overeenkomsten teken doe je er dan ook verstandig aan daarover eerst juridisch advies in te winnen.