blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/ zakelijke wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst.  Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst.

Ondernemer:

“Alles stroomt en niets blijft hetzelfde”.

Deze uitspraak van Heraclitus,  aangevuld door zijn leerling, is de kern van ondernemer zijn.  Rust, gerarriveerd zijn, is een illusie, de onderneming is onderhevig aan alle soorten van maatschappelijke krachten die de ondernemer moet inschatten en bij voorkeur naar zijn hand zetten. Een goed voorbeeld is het theewinkeltje van ene meneer Lever aan de Londonse Thames. Daarnaast was nog een theewinkel, laten we zeggen meneer Smith. Lever werd Unilever van meneer Smith’s “Tea “werd niets meer vernomen.

De Maatschappij:

Dit is de benaming van uw Universum waarin u uw activiiteiten gaat ontplooien. In eerste instantie is de mens gericht op het vervullen van de basisbehoeften te weten eten/drinken, kleding en onderdak. Om in het heden dit te realiseren moet er geld verdient worden en u kan de keuze maken een bedrijf, activiteit voor eigen rekening en risico te starten.  De eerste kwestie die u op moet lossen : “Ken U zelve”. Wie bent u, waar staat u voor, wat kunt u, wat voor vaardigheden heeft u, hoe reageert men over het algemeen op u. Kortom een degelijke positiebepaling. Kern van elke onderneming is verkopen. Kunt u dat? Uw dienst, uw product(en) verkopen?

Wat is uw motief om zelfstandig te worden? Snel rijk worden en direct al een mooie auto? Status? Aanzien? Conflict in uw huidige werkkring? Hoe schat u uw sociale vaardigheden in? Hoe kijken anderen tegen u aan? U maakt als individu tenslotte deel uit van een aanmerkelijk groter geheel dan uw directe omgeving en de mate waarin u als persoon gewaardeerd wordt, is van essentieel belang. Heeft uw werkelijk een uniek concept?

Nu hoeft u beslist geen feelgood cursussen of wat dan ook te volgen, maar alleen eens goed uzelf binnenste buiten keren, figuurlijk gesproken dan, en eens  rond te kijken wie er zich allemaal al zo op het speelveld bevinden. In feite weet u alles over u zelf, maar bent u ook eerlijk tegenover uzelf.

En als u dit allemaal eens goed overdacht heeft de slotkwestie. Beschikt u over de moed om alleen te staan, durft u knopen door te hakken,want u bent en blijft de ondernemer, degene die de volledige gang van zaken binnen zijn bedrijf moet kunnen overzien, omdat U degene bent die niet alleen de winst incasseerd maar ook…….de verliezen voor zijn rekening moet nemen. Ongeacht al het geld wat u aan adviseurs uit heeft gegeven, u bent de eindverantwoordelijke en betaalt het gelag. In dat op zicht is ook de BV- vorm niet meer alles zaligmakend. 

Stel dat u op het kompas van de adviseur(s) vaart en het gaat fout, als het geld op is staat u er alleen voor en niemand om de schuld op te verhalen.

Privésituatie:

Wat is uw burgerlijke status, gehuwd in gemeenschap van goederen, heeft u kinderen of bent u volledig alleenstaand. Uw privé vermogenspositie. Bent u bereid deze in te brengen in de onderneming of moet dit erbuiten blijven.

De meeste ondernemers starten als eenmanszaak of vennootschap onder firma. In beide gevallen gaat het om natuurlijke personen die voor eigen rekening en risico de onderneming voeren. In geval van faillissement is/zijn de vennoten volledig aansprakelijk voor alle schulden en zal alle privebezit te gelde worden gemaakt door de curator om de schuldeisers te voldoen. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd,  dan zal alle bezit van de echtgeno(o)t(e) mee worden genomen in de schuldverrekening. Ongeacht zijn/haar betrokkenheid bij de onderneming zelf.

Huwelijkse voorwaarden kunnen een hoop spanning en ellende voorkomen en daarmee rust op het front geven. Miscchien is een samenlevingsovereenkomst de beste keuze, alleen als er kinderen in het spel betrokken zijn zitten daar weer wat personen- en familierechtkanten aan. De aangewezen juridisch adviseur is de notaris. Ook het recht is altijd in beweging.