blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op bais van het verleden, 2009 en de toekomst.

Ondernemer 8:

De verwarring waarvan nu van sprake is, anders kan ik het niet noemen, komt voort uit het groeiend besef, uitkomst van al het menselijk handelen en nalaten vanaf de vroegste oudheid tot en met heden, dat het leven op zich wat meer inhoudt dan uitsluitend het vervullen van materiële behoeften in de zin van “zoveel mogelijk spullen verzamelen, bij voorkeur in de vorm van geld, ongeacht de medemens of gevolgen voor de leefomgeving ”. Op een andere manier te beschrijven als menselijk egoïsme, hebzucht. Dit heeft geleid tot oorlogen, slavernij, kinderarbeid, mensenhandel, waarvan heden ten dage vooral vrouwen het slachtoffer zijn, grootschalige afvaldumping in zeeën en oceanen. Dit laatste ook met niet geringe betrokkenheid van Overheidsinstanties. Het laten slopen van mammoettankers op de stranden van Bangladesh is daar een klein voorbeeld van, net als dumping van nucleair afval. Teveel om op te noemen. Het is dit gedrag, met als enig doel het verkrijgen van geld, door kostenbesparing, en daarmee macht, waar nu mee afgerekend wordt, langzaam maar gestaag, door een samenleving die het gedrag ooit tolereerde en derhalve toestond verder te ontwikkelen.

 De definitieve doorbraak van het Internet in 1999 heeft de wereld voorgoed veranderd.

De moderne mens kan razendsnel allerlei informatie uitwisselen, opvragen, contacten leggen, noem maar op, waardoor er op grote schaal geen activiteiten kunnen plaatsvinden  die de samenleving in haar voortbestaan, continuïteit, bedreigen. En zich informeren over de rommel en rotzooi die nu aangepakt moet worden waar enorm veel werk uit voort vloeit. De ondernemer die de mogelijkheden van Internet ontdekt heeft en weet toe te passen, kan niet meer verliezen, alleen door oogkleppen en eigen falen. Het beroemde argument “Ich habe es nicht gewusst”, is definitief verleden tijd.

Als zelfstandig consultant nieuwe stijl, CNS, werk ik vaak in hemdsmouwen en spijkerbroek, in een openbare ruimte, op de vijfde verdieping aan de Oosterdokskade te A. Op de 7e verdieping en de begane grond zijn zeer betaalbare horeca-gelegenheden gevestigd en mijn stamcafé ligt op 600 meter afstand in een historisch gedeelte van de stad. Er is gratis WiFi beschikbaar, zeer geschikt voor 80% van mijn computergebruik. Belastingaangiften, zoals BTW, en bankzaken doe ik via een andere verbinding thuis, een kabelverbinding. Huisvestingskosten nihil.

Andere beroepsgroepen, waarbij archivering een rol speelt, dossiervorming, of bedrijven die bestaan op grond van opslag/distributie, productieprocessen hebben andere huisvestingsvraagstukken, maar ook daar is veel te winnen door niet star te denken, maar juist te combineren en flexibel te zijn. De bedrijfsmakelaardij die daarop inspeelt en zijn relatie met de cliënt als een stromend geheel ziet, heeft volop kansen. De tijd van vastgoedontwikkelaars die prijzen dicteren, onder andere in de betere winkelstraten, wat in wisselwerking met de kritiekloze consument, heeft geleid tot het bijzondere armoedige verschraalde aanbod, samengevat als “koopgoot”, loopt snel af. De drama’s van starre, fantasieloze, planning zijn goed te zien in steden als Almere, Lelystad en Dronten. Wat kantorenmarkt betreft, het Amsterdamse drama Zuidas behoeft geen toelichting. Waar in haar enthousiasme de Gemeente de rol op zich nam van opdrachtgever, contractspartij. Een rol die geen enkele Overheidsinstelling past op het gebied van de particuliere sector. Zie het citaat uit Oorlog en Vrede in Ondernemer 6.

Zoals de planeet Aarde ooit is ontstaan uit een “spel” van onmetelijke krachten, en zich daar nog immer braaf in handhaaft, op die Aarde allerlei wezens wonen, waaronder U en ik, die zich weer onderworpen weten aan Natuurwetten en eveneens onmetelijke natuurlijke krachten- orkanen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, watersnoodrampen- en zich daar nog steeds handhaven, zo heeft de inwoner van Nederland als mens/consument te maken met maatschappelijke krachten om zijn geld bijvoorbeeld als ondernemer te verdienen en zich op deze planeet, in Nederland en af en toe daarbuiten, te handhaven op een bij voorkeur meer dan basis bestaansniveau.

Omdat we als individu zo verschillen, is de samenleving continue in beweging, in een opgaande lijn, en is het Recht als systeem ontstaan om één en ander te regelen, zodat de burger in staat wordt gesteld zich in de maatschappij, de samenleving, te handhaven. Het Recht is er voor iedereen, maar de handhaving respectievelijk toepassing er van is niet uitsluitend een gezamenlijke, via de overheid, maar ook individuele verantwoordelijkheid. Velen schrikken ervoor terug, het onbegrijpelijke taalgebruik, regels die als onzinnig worden ervaren. En toch heeft u er dagelijks mee te maken, en past u het toe of is het op u van toepassing zonder zich er van bewust te zijn. Uw huurovereenkomst of eigendom van de woning, opgetekend in het Kadaster, beschermt u tegen het op een willekeurig tijdstip uit uw huis te worden verdreven, door wie dan ook.  

Als u via de bank een betaling verricht, heeft u uw bewijs van nakoming van uw deel van de door u gesloten koopovereenkomst en is de andere partij verplicht te leveren of heeft u voldaan aan uw deel van de overeenkomst die nog openstond, de goederen waren al aan u meegegeven bijvoorbeeld, in goed vertrouwen.

Kortom, de enorme omvang van het Nederlands Recht op zich is geen excuus om u te verschuilen, u bepaalt uw positie en vervolgens wat u nodig heeft. Net als uw dagelijkse gedrag in de supermarkt. Om een onderneming te voeren, een idee van u en misschien één of meer partners, vereist wat kennis van het Ondernemingsrecht. De eerste vorm is de Eenmanszaak of Vennootschap onder Firma, in het geval van vennoten. Afhankelijk van de ontwikkelingen, de bedrijfsrisico´s, de financieringsbehoefte, belastingvoordelen, veilig stellen van de continuïteit, noem maar op, bepaalt u de oprichting of omzetting in een Besloten Vennootschap, de BV, of een fase verder de Naamloze Vennootschap. 0f liever, gelet op grote aantal deelnemers, een Coöperatie, zoals de eerder genoemde Avebe, ( zie nr 7) of de Rabobank. U als ondernemer vergaart de eerste kennis van zaken via de Kamer van Koophandel en bij verdere uitwerking de Notaris. Laatstgenoemde kan zeer behulpzaam zijn bij het opstellen van contracten, statuten enzovoort.

De volgende aflevering zal ik eerst kort ingaan op het verschil tussen Advocatuur en Notariaat, waarbij misschien mijn ervaringen de zaak wat kleuren, maar het is aan u om uw eigen positie te bepalen, uw plannen in te kleuren en ook mijn geschriften niet klakkeloos over te nemen maar zelf te wegen.