blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verelden, 2009 en de toekomst.

Ondernemer 7

Als zeiler, bij voorkeur op wat groter water waar de kant niet altijd zichtbaar is, ben ik gewend regelmatig positie op te maken en vervolgens te bepalen hoe verder, wat ik daarbij nodig heb en waar rekening mee te houden. Net zoiets als ’s morgens wakker worden, tenslotte het vervolg van de persoonlijke reis. In dit licht wil ik even kort ingaan op het begrip dualiteit. Een mens op zich is niet meer dan gewoon één. En het getal één is buitengewoon saai, daar kun je niets mee beginnen. Eén keer één is één, één gedeeld door één is één. Optellen en aftrekken – rekenkundig gezien – kan niet, want er is maar één 1, dus delen en vermenigvuldigen kan ook al niet.

Aristoteles zou ooit gesteld hebben: “Met het breken van de Eén, nam het wereldgebeuren een aanvang”. Ik was er zelf niet bij, dus moet ik enige voorzichtigheid betrachten met het toeschrijven van het citaat..

Dualiteit houdt in dat u uw ideeën om gaat zetten in woorden en deze daadwerkelijk gaat uitvoeren. U splitst een deel van uzelf af. Een beter voorbeeld dan het ondernemingsplan is er niet. Het is niet meer dan ideeën in een, ook voor derden begrijpelijk taalgebruik, voorzien van eveneens begrijpelijke berekeningen, op papier zetten met als eindresultaat uw eigen onderneming. Die onderneming neemt op zijn/haar beurt een geheel eigen plaats in binnen de samenleving met u als gezagvoerder en zal een eigen leven gaan leiden, met u op de brug als schipper/loods, of gaat er vandoor, u achterlatend omdat u niet oplette of ten onder omdat u de krachten die u omgeven, waaronder de menselijke samenleving , verkeerd heeft ingeschat. Naast uw leven als mens met zijn basisbehoeften, heeft u een tweede Ik gecreëerd, u als ondernemer, waar weer andere aandachtspunten in het dagelijks bestaan uit voortvloeien.

Uit de samenleving is het bank- en verzekeringswezen ontstaan, ooit in de geschiedenis, dat vervolgens een geheel eigen leven is gaan leiden, steeds verder van de samenleving af, geleid door werknemers, geen ondernemers, met als eindresultaat totale vervreemding en derhalve verval, als beginpunt van een gehele nieuwe organisatie en bemand door een totaal andere bemanning. Wat betreft de riante beloningen in het licht van de povere prestaties moet u maar denken aan wat Mark Twain ooit schreef in een kort verhaal, opgenomen in de bundel The Complete Short Stories, :”the less a man knows the bigger the noise he makes and the higher the salary he commands”.

Inmiddels bent u hard aan het werk en heeft u het conceptplan al bijna rond of schaaft daar nog aan: Op basis van uw kennis en vaardigheden de kernactiviteit bepaald, uw afzetgebied in kaart gebracht, uw concurrentie ingeschat, en wat besprekingen gevoerd met potentiële klanten. Hun ideeën kunnen wel eens leiden tot aanpassingen in uw product/dienst. In de hedendaagse samenleving komt in ieder geval de notie op van hergebruik. Niet meer het gedachteloos oppompen van olie en gas, winnen van mineralen, delfstoffen, maar eens kijken of er in datgene wat we niet meer nodig hebben, het Afval, mogelijkheden zitten voor hergebruik. Of door duurzame productie grondstoffen verkrijgen die aanmerkelijk goedkoper zijn, milieutechnisch makkelijker afbreekbaar en derhalve weer opgenomen kunnen worden in de kringloop. Bij Avebe, een Coöperatie, is men vergevorderd met de mogelijkheden van aardappelzetmeel. In de kledingindustrie komt biologisch geteelde katoen meer en meer naar voren en worden ook al weer plannen gekoesterd voor de productie en verwerking van brandnetel- en hennepvezels. De laatstgenoemde was de grondstof waar de zeilen van de VoC schepen van werden gemaakt. Oersterk en de teelt van de hennepplant is minder veeleisend dan die van katoen: Minder ziektegevoelig, weinig tot geen gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is er altijd plaats voor kunstvezels, zoals nu ook gebruikelijk. Veel kleding bestaat uit een combinatie van bijvoorbeeld wol en polyamide of katoen en acryl. Eenzijdig denken, met oogkleppen op, is het begin van het einde van elke onderneming. Een ondernemer stelt zijn eigen grenzen binnen de ruimte die samenleving hem biedt en kijkt met één oog altijd naar de toekomst en de gevolgen van zijn/haar handelen voor die toekomst. Het wegmoffelen van een partij autobanden in een leuk natuurgebiedje is leuk voor de betreffende ondernemer. Geld geïnd en het afval voor “weinig” verwerkt. Maar als hij met zijn kinderen door een bosgebied loopt, waar de vorige avond een keukenleverancier op zijn manier het afvalprobleem heeft opgelost, is hij in staat de Overheid van zijn verontwaardiging op de hoogte te stellen. Tot Kamervragen aan toe.

Goed. U heeft uw positie bepaald en gaat verder: “In welke vorm moet ik mijn onderneming gieten?” Alles wat hiervoor en in de volgende afleveringen geschreven werd en nog zal worden (ik heb tot 24 april a.s. de tijd) heeft daarmee te maken. Kiest u voor de handhaving van de status van natuurlijk persoon, voor die van rechtspersoon voor uw onderneming, of voor een combinatie van beiden? Het Nederlands Recht biedt een keur aan mogelijkheden. Persoonlijk ben ik nog altijd van mening: de Nederlandse nationaliteit is zo gek nog niet.