blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische sector in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst.

Ondernemer 5:

In de begintijd van wat nu Nederland genoemd wordt, was er sprake van een zeer overzichtelijke samenleving. Wat jagers/vissers/ verzamelaars, vervolgens de eerste primitieve boerenhoeves en het ontstaan van dorpen en steden, vaak langs handelsroutes, bij doorwaadbare plaatsen enzovoort. Het klassieke gemengde bedrijf werd opgesplitst en nu zoveel duizend jaar later kunnen we spreken van een redelijk vernuftig in elkaar zittend geheel, de meest recente uitkomst van het groeiproces samenleving en tussenstation op weg naar ….. Zoals de subtitel van deze reeks luidt : “Alles stroomt en niets blijft hetzelfde”. Nu in 2009 zou je kunnen zeggen is er sprake van een stroomversnelling en is wat meer stuurmanskunst vereist. Angst en paniek zijn slechte raadgevers, de ouders van het kind met de naam “Probleem”. Het is juist een tijd met mogelijkheden, uitdagingen, met name voor de Ondernemers.

Het Nederlandse Rechtstelsel is met de ontwikkeling van de samenleving meegegroeid, van eenvoudig gewoonterecht, met als opperste gezag stamoudsten en later bestuurders als graven, hertogen en bisschoppen, tot een vrij complex systeem waar, in tegenstelling tot de vele griezelverhalen die ik u ook kan vertellen, wel degelijk ook voor de leek bruikbaar inzicht in te krijgen is. Het gehele stelsel van wetten, rechtsregels, verordeningen, Algemene maatregelen van Bestuur, noem maar op valt uiteen in twee hoofdgroepen te weten Dwingend recht en Aanvullend recht.

Van dwingend recht mag niet afgeweken worden, doet u dat wel dan volgen strafmaatregelen, bijvoorbeeld intrekking van uw Milieuvergunning waardoor uw bedrijfsuitoefening per direct moet stoppen en uw inkomstenstroom stilstaat. Nog afgezien van het feit dat u uw lopende opdrachten niet kunt afmaken en misschien reeds vooruitbetaalde gelden moet terugbetalen, die u al in voorraden geïnvesteerd heeft, uitgegeven dus. Of uw klant haalt zijn deadline niet en wijst u fijntjes op de boeteclausule, opgenomen in het met hem gesloten contract.

Aanvullend recht is het gedeelte van het geschreven recht dat in werking treedt als partijen onderling niets geregeld hebben. Een goed voorbeeld is het erfrecht. U huurt voor uw onderneming een leuk pand van uw vader maar deze laat geen testament opmaken bij de notaris, waarin bijvoorbeeld uw zekerheid van huisvesting bij zijn overlijden is geregeld. Op wat voor manier dan ook, echter niet strijdig met enige strafrechtelijke bepaling. Direct na zijn overlijden blijken uw broers en/of zusters zich rijk te rekenen en hebben de opbrengst van de verkoop van het pand al een “nuttige besteding gegeven. U bezit niet de middelen om het bedrag op te brengen noch de mogelijkheid om deze te verkrijgen, een met hypotheek gedekte lening. Einde bedrijf. Niets geregeld en het aanvullende erfrecht lost het op, niet in uw (ondernemers)belang.

De samenleving bestaat altijd uit consumenten, dat zijn in dit verhaal alle inwoners van Nederland. Deze groep verdient haar benodigde geldmiddelen als werknemer of zelfstandig ondernemer, gemakshalve iedereen met een inschrijving bij Kamer van Koophandel.Het produktieve deel van de Nederlandse economie kent eenvoudig gesteld twee sectoren, de Publieke sector, de Overheid en al haar instellingen,en de consumenten en ondernemers, samen de Particuliere sector. Deze verdeling leidt tot splitsing van het Nederlandse Recht in twee hoofdgroepen, het Publiekrecht en Privaatrecht.

Het publiekrecht is het geheel van wetten enzovoort, dwingend en aanvullend, wat de verhouding regelt tussen de overheidsorganen onderling en de verhouding tussen de Overheid en de particuliere sector, de consumenten en particuliere bedrijven. Het privaatrecht regelt de verhouding tussen alle partijen in de particuliere sector, en bestaat voornamelijk uit aanvullend recht voor zover het privaatrecht beschreven is. Ter bescherming van de particuliere consument zijn er wel wat beschermingsmaatregelen in opgenomen, maar voor 99% van de overeenkomsten die u sluit als Ondernemer bent u op uw gezonde verstand aangewezen en de ervaringen van u, uw collega’s en al uw voorgangers.

Raak niet in paniek, u bent/wordt Ondernemer en hebt gekozen voor een bepaalde mate van vrijheid van handelen, niets leuker dan braakliggende terreinen en pionieren, en bedenk: “Wie zacht stapt komt verder”. Een oud Chinees gezegde.

Tenslotte houd altijd in gedachte u bent de eindverantwoordelijke, degene die Alleen staat als het op de afrekening van uw handelen en nalaten aankomt. Uw adviseurs, advocaten en zo? Die hebben het veel te druk, maar komt u gerust een keer langs. Tenzij u nog aardig wat geld heeft, maar dat kunt u beter gebruiken voor uw nieuwe zaak. Die ervaringen uit het verleden, uw zelfverkregen kennis, konden wel eens goud waard zijn.

Bent u al hard aan het werk? Met name de Kamer van Koophandel is de bron voor de eerste kennis over de relatie van uw bedrijf en de Overheid.