blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst.

Ondernemer 4:

Nog even terug naar het eerste artikel van deze reeks:

 “Ken U zelve”

De spreuk bij de ingang van het Orakel van Delphi waar menigeen trachtte een antwoord te krijgen op zijn vragen over de Toekomst. Is het raadzaam om een veldtocht te beginnen of in het kader van deze reeks, moet ik wel of niet zelfstandig ondernemer worden en hoe gaat dat uitpakken. (Help). Troost u, u bent het al, zelfstandig ondernemer, drager van rechten en plichten, een natuurlijk persoon die maar één eigenlijke taak heeft, voorzien in het eigen onderhoud, eten/drinken, kleding en onderdak, totdat het niet meer nodig is. Na de laatste adem. That’s all folks!

Er is altijd een begin, in uw geval uw geboortetijd, uur, datum, en uiteraard de plaats op Aarde, uw nationaliteit op dat moment, het beginpunt. Uiteindelijk verdwijnt u weer, na een zekere tijd. Uw leven is een reis van vooraf onbepaalde tijd, voor de één een “Reis naar het einde van de nacht” ( Ferdinand Céline) voor de ander één groot afwisselend feestelijk gebeuren. En daartussenin zijn allerlei varianten te plaatsen, de uiteindelijke conclusie, oordeel, over het gehele bestaan is uiteindelijk geheel de uwe (?). De optelsom van de mogelijkheden die u heeft gezien, benut, of juist niet en daardoor kansen gemist of juist weer gekregen. Eén advies zie alles wat op uw pad komt  vanaf nu als uitdaging en beslist niet als probleem. Problemen laat u daar waar ze horen, bij anderen. Uitdaging of probleem is geen definitiekwestie maar simpelweg een persoonlijk oordeel.

In de u toegemeten tijd moet u in uw onderhoud, en wellicht dat van uw gezin, voorzien en in het heden betekent dat het verdienen van geld. Ruilmiddel, rekeneenheid en mogelijk appeltje voor de dorst, spaarfunctie, zodat bij het tijdelijk inzakken of wegvallen van de stroom, u en de uwen niet direct in het dagelijkse bestaan worden bedreigd. Het verdienen van geld kan eenvoudig gesteld op twee manieren, u sluit een arbeidsovereenkomst, u gaat in loondienst al of niet met clausules als gouden handdruk, optieregeling, aandelenpakketten, bonussen, rechtsbescherming voor de negatieve gevolgen van bedrijfsmatige genomen beslissingen, of u wordt

 Ondernemer

U gaat verder op de weg vanaf uw eerste begin, eerst uiteraard beschermd door de wet, u bent niet direct handelingsbekwaam en volledig aansprakelijk voor uw daden, en onder de vleugels van ouders of opvoeders, uw wettelijke vertegenwoordigers. Een maal volwassen gaat u uw geld, het middel bij uitstek om in de hedendaagse mondiale samenleving in uw bestaan te voorzien, als zelfstandig ondernemer verdienen. U bent een individu te midden van al die andere individuen, thans circa zes miljard, die hetzelfde nastreven, continuïteit. Gedeeld leed of gedeelde vreugde, u ziet maar. Om het hanteerbaar te maken is het geheel Wereld, opgesplitst in kleinere eenheden, Landen, met eigen bestuursvormen, Overheden, al of niet democratisch gekozen door de inwoners van die landen. De Overheid, in ons geval de Nederlandse Overheid, met name de organisatiewijze, is het gevolg van de uitkomst van de Nederlandse Geschiedenis, en daarmee de hoeder van ons, ook weer in de loop van de geschiedenis ontstane Nederlandse Rechtsstelsel. Zodra we grenzen overgaan krijgen we te maken met andere rechtsstelsels en hoe verder weg hoe minder gelijkenis tussen de stelsels.

In Loondienst heeft u in de dagelijkse praktijk minder met het Recht te maken, uw arbeidsovereenkomst in ruil voor de beloningsafspraken zorgt daarvoor, dan als Ondernemer. Vandaar een vervolg met een inleiding Nederlands Recht, zo kort en globaal mogelijk. Voor u, nog steeds vrij van kosten, last en ruggespraak.

Als u vragen heeft en behoefte aan juridisch advies, ik herhaal het nog eens, de Notaris. Vermijd in deze voorbereidende fase de Advocatuur, tenzij u geld teveel heeft.

In de volgende aflevering ga ik verder met een beknopte inleiding in het Nederlands Recht voor iedereen.