blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst

Ondernemer 3:

“Echte kennis is wijsheid en die is overal te vinden”.

Deze uitspraak van een onbekende ergens in de geschiedenis zal u  Ondernemer zijnde  direct aanspreken, u bent chronisch allergisch voor KOSTEN. 

De eerste twee artikelen in deze serie betroffen u als mens met een privé leven en de kennismaking met uzelf als aanbieder, verkoper van uw produkt of dienst. Nog steeds bent u geheel zelfstandig, vrij van last en ruggespraak, uw idee aan het uitwerken. Uiteraard met het bijhouden van een soort logboek. U investeert in uzelf en heeft nog niets uitgegeven aan welke beroepsadviseur dan ook. Hooguit de prive situatie voorbereid op uw nieuwe stappen met behulp van een Notaris.

 Na uw eerste concept te hebben geschreven, hoe uzelf de nieuwe onderneming ziet en dan met name wat u gaat doen en hoe de promotie-/verkoop op te zetten, is er maar één volgende stap de:

KAMER VAN KOOPHANDEL

Voor de goede orde, ondergetekende is een financieel volledig onafhankelijke denker en doener,  die in deze artikelen reeks zijn persoonlijke ervaringen beschrijft en door schade en schande geleerd heeft nooit te bouwen op drijfzand, ijs, uitsluitend wetenschap van derden, blind vertrouwen, ook niet in de Overheid, en veronderstellingen. Wel iemand die altijd in is geweest, en meer dan ooit is, voor nieuwe avonturen.

De Kamer van Koophandel is een fantastische bron van informatie waar u, vaak gratis of af en toe tegen een bescheiden bijdrage in de kosten, uw conceptplan verder mee uitwerkt. Een soort partner.

Globaal gesproken zijn er drie economische activiteiten te weten: produktie van goederen, handel en dienstverlening. Onder dat laatste versta ik gemakshalve ook maar de vrije beroepsbeoefenaren. Van de metselaar die als ZZP’er werkt tot en met de meest prestigieuze namen in de advocatuur en accountancy.

De produktie van goederen is de eigenlijke motor van de economie en de oerbasis van deze sector vindt u in de vorm van het gemengde agrarische bedrijf, de boerenhoeve uit de oude verhalen waar letterlijk alles zelf gedaan werd. Met de groei van de samenleving, de toename van de bevolking , nam steeds meer de behoefte aan uitbesteding van arbeid en werkzaamheden toe. Zo onstonden timmerwerkplaatsen, smederijen, handelaren, handelshuizen, markten enzovoort. Een geweldig boek wat elke ondernemer zal aanspreken is “Leven van het land” ooit uitgegeven door De Kleine Aarde. Hoe een stuk onontgonnen grond van circa twee hectare om te zetten in een volwaardige onderneming, tot en met het stoiken van drank aan toe.

De Kamer van Koophandel, daar gaat u eerst naar toe met uitsluitend de vragen die zijn voortgevloeid uit uw eerste conceptplan, wat is de kern van uw onderneming. Gaat u direct met personeel werken, wat voor ruimnte heeft u nodig of kunt u aan huis beginnen. Arbowetgeving, milieuverordeningen, wie zijn er al op dit vlak actief, de KvK kan computeruitdraaien verzorgen over uw branchegenoten en potentiele afnemers. Een ondernemer doet dit onderzoek zelf, investeert alleen nog steeds zijn tijd,  vermeerderd zijn eigen kennis .

Gewetensvraag. Wordt u al moe na deze drie artikelen bij de gedachte zelf aan de slag te moeten en besteed u dit gedeelte al liever uit?

De volgende aflevering gaat kort in op ondernemingsrecht, de rechtsvorm en wordt een begin gemaakt met de financiering. Nog steeds uitsluitend gericht op de ondernemer, vrij van kosten, last en ruggespraak.