blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst.

 

Ondernemer 2:

In het eerste deel werd ingegaan op de persoon ondernemer en het belang van het veilig stellen van de privé situatie.

Een ondernemer is iemand die VOOR EIGEN REKENING EN RISICO zaken doet en derhalve in geval van aanhoudende verliezen en faillissement alles, dus ook zijn privé vermogen, kwijt kan raken.

Wat in de media wordt aangeduid als ondernemer, topondernemer, zijn vaak niet meer dan gecontracteerde managers, die met de feitelijke bedrijfsvoering weinig of niets te maken hebben of ooit hebben gehad en in geval van financieel verval beslist niets tekort komen, hooguit wat gezichtsverlies lijden.

Maar nu verder met U, de ondernemer. Uw onderneming wordt opgezet met als doel het verwerven van inkomen voor langere tijd, kortom uw plannen zijn gericht op continuìteit. De meest ongecompliceerde manier om met alle facetten van het ondernemersschap kennis te maken is de markt. Die verzameling kramen op een plein, in een straat, waar van allles, in weer en wind aan de man/vrouw wordt gebracht. Een zeer leerzame omgeving. bezoek er diverse en geef uw ogen goed de kost. Welke produkten spreken u aan, de houding van de exploitant, hoe gaat hij/zij met zijn klanten om. Wie ziet u regelmatig terug. Waar is het altijd druk. Hoe staan ze erbij. Zou u iets bij ze kopen? Leerzaam, heel leerzaam. En dan plaats uzelf eens in die situatie. Vroeg beginnen, opbouwen, hele dag werken, afbouwen, naar huis en dan nog de afhandeling van de dag en voorbereiding van de nieuwe. Hoe gaat u met tegenslagen om. Zou u er ook staan met slecht weer, uw vaste klanten rekenen op u.

De markt is het bedrijfsleven in al zijn facetten, daar komen vraag en aanbod samen en wordt men direct afgerekend op het inzicht in de maatschappij. Probeer eens een paar keer mee te lopen, gewoon van ’s morgens vroeg tot en met het einde. Of regel een marktvergunning, kleine investering en probeer het.

Het ondernemingsplan:

Het allereerste conceptplan schrijf u helemaal zelf en gaat uitsluitend over uw activiteit. Wat gaat u doen motiveer waarom er behoefte aan is, onderzoek de vraag- en aanbodkant. In een winkelstraat met schoenenwinkels is weinig behoeft aan meer van hetzelfde. Dit is het moment om heel erg eerlijk tegenover uzelf te zijn en FEITEN te verzamelen.  Kortom marktonderzoek, waaronder gesprekken  met mogelijke klanten. Tarief/ en prijsstelling. Concurrentie. Hoe snel kan iemand, als u met uw volledig nieuwe concept-produkt start, u volgen en u gaan beconcurreren. Het schrijven zelf leidt tot zelfreflectie en analyse, zeer verhelderend.

Het hele ondernemingsplan en daarmee het vervolg, uw leven als ondernemer, kan echt slagen als u het volgende niet vergeet:

” GA NOOIT VAN VERONDERSTELLINGEN UIT”

Een veel gemaakte fout, verliefd op eigen ideen en visies en daar de argumenten en bewijzen bij zoeken, alles wat er niet in past laat u dan weg. Helaas is de kans zeer groot dat u de dynamiek van de samenleving fout heeft ingeschat en snel van het ondernemerstoneel verdwijnt, al of niet met forse verliezen en mogelijk schulden.

En dan komt de volgende fase de bedrijfsanalyse, wie en wat heeft u nodig om uw plannen te realiseren, in ieder geval de Kamer van Koophandel.