blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst. 

Als we de maatschappij afpellen als een ui komen we uiteindelijk op de individuele lichamelijke mens uit als uiterste waarneembare vorm die de beslissingen neemt en handelingen verricht. Hoe groter het verband, bijvoorbeeld een Bank, hoe meer individuen. En individuen verschillen, niemand is gelijk in denken, de belangen verschillen en de persoonlijke instelling. Persoonlijk gewin, eigen Ik eerst, of juist het belang van het geheel voorop. De bank, optelsom van  mensen, als onderdeel van een levende maatschappij.

Elk lichaam heeft een soort bloedsomloop wat door een hartfunctie wordt geregeld. Onze natuurlijke omgeving, waar wij volledig afhankelijk van zijn, kan alleen bestaan door de aanwezigheid van water. Door verdamping komt het in de atmosfeer en door een samenspel van allerlei krachten wordt het verdampte water samengevoegd, door de wind worden de wolken verspreid en uiteindelijk ergens boven land valt het als regen of sneeuw weer neer. Stroomt verder verzamelt zich in beken en rivieren, en komt weer in zee terecht. Om weer te verdampen. Het aanzuigen – verdampen-, en loslaten -neerslag- is een soort hartwerking. De vochtige grond levert de oogsten.

Met het groeien van de samenleving, de toename van de economische activiteit, ontstond de behoefte aan stroomsnelheid en steeds meer geld, wat de noodzaak vormde voor het verder versterken van de hartwerking, het instrumentarium om het te laten stromen en naar believen de hoeveelheid te kunnen laten groeien om het “Lichaam Samenleving” niet in de groei te belemmeren. Dat is de feitelijke kern van het moderne bankwezen. Het loslaten van de gouden standaard was een noodzaak, omdat anders de geldhoeveelheid niet kon toenemen en tevens door de goudhoeveelheid te manipuleren een groepje van enkele individuen de feitelijke economische macht in handen had kunnen houden. De ongebreidelde stortvloed van geld, voornamelijk in Amerikaanse Dollars, een soort Zondvloed, heeft enerzijds wel gezorgd voor dat wat nu “Crisis” wordt genoemd, maar meer nog, en dat is van groot belang,  een forse toename van materiële welvaart wereldwijd. Ongelijk verdeeld, dat geef ik direct toe, maar ook een bewustzijnstoename die nu ons doet realiseren dat de Samenleving niet alleen uit de Westerse wereld bestaat maar ook uit Afrika, Azië enzovoort. De volgende fase? De United Nations Dollar, bereid u maar vast voor. Geen wisselkoersen meer en nationalistisch financieel belang.

Het Bankwezen heeft niet langer de functie van bewaring van geld en tegen hoge winsten uitlenen, maar de eerste taak is nu het Betalingsverkeer. Nederland is van oudsher voortrekker geweest op dit gebied. Het SWIFT systeem, een overboekingsysteem voor geld tussen bedrijven in verschillende landen was in belangrijke mate het werk van de ABN Bank. Het SEPA systeem, waardoor particulieren in de Eurozone sinds 28 januari 2008 zonder veel moeite en kosten onderling betalingen kunnen verrichten, is in belangrijke mate door de ABN Bank vorm gegeven, samen met buitenlandse partners en de Europese Gemeenschap. (Persoonlijk begrijp ik de aankoop van de ABN Bank wel, de aanwezige kennis is van invloed op een essentieel deel van de ontwikkeling van de Samenleving. Een beetje vergelijkbaar met de voorganger van de ABN Bank, de Nederlandsche Handel-Maatschappij, opgericht door Koning Willem I, die een belangrijke economische rol speelde na de aftocht van Napoleon.)

Wat er gebeurt is, de afgelopen tijd in het Bankwezen, is het afscheid nemen van mensen die teveel in persoonlijke belangenstructuren denken, daardoor in de gelegenheid gesteld door de ingeslapen samenleving. Waar leiding ontbreekt, ontstaat een vacuüm en dat wordt niet altijd opgevuld door de krachten met de beste bedoelingen, gericht op het algemeen belang.

Het Bankwezen zoals wij dat in Nederland kennen, met haar eenvoudige betalingsverkeer, is uniek in de wereld. Nederland kende/kent vrijwel geen restricties ten aanzien van overboekingen naar het Buitenland, hooguit een meldingsplicht voor de Nederlandse Bank. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven zich hier vestigden, vanwege het vrije betalingsverkeer. Nederland als doorvoer land van Geld. ( Net zoiets als de vele vluchtelingen door de eeuwen heen met hun kennis, en denkers als Spinoza, Descartes, Voltaire, noem maar op. De vrije uitgifte van boeken.)

De reorganisatie die nu is ingezet zal leiden tot het afsplitsen van het betalingsverkeer van de bekende banksector met haar ondoorzichtige functies. Zelfstandige juridische ondernemingen die generlei wijze betrokken zijn bij risicovolle financieringsconstructies. Eigenlijk zoiets als die oude saaie Post- en Gemeentegiro. Daarnaast de spaarbank, mogelijk gecombineerd met een betaalrekening, waar veilig geld gestald kan worden, met een uitstraling zoals een ASN Bank en de Triodos, en dan tenslotte de Zakenbank. De laatste actief op het gebeid van handel en uitgifte van aandelen, beursintroducties, allerlei slimme winstgevende producten, waar u voor eigen rekening en risico in deelneemt. De sector wordt uit elkaar getrokken, ontbonden in factoren, en met het oog op bescherming van de individuele cliënt, zorgvuldig weer opnieuw in elkaar gezet. Maar de hebzucht van het leidinggevend personeel was alleen mogelijk door enerzijds de in slaap gesukkelde samenleving en anderzijds de collectieve hebzucht. Wie zichzelf een beetje serieus nam en zich bewust was van zijn maatschappelijke rol, is er zonder kleerscheuren uit gekomen, zelfs met winst. Hoe dat nieuwe bankwezen zich gaat ontwikkelen, is de uitkomst van de optelsom van ONS handelen.

Het bankwezen, de hartfunctie binnen de samenleving, dat geld aanzuigt en weer uitstoot, een pompwerking. En één van die vormen van uitstoten is de kredietverlening aan het bedrijfsleven, naast het verstrekken van leningen gedekt door hypotheken en consumptief krediet aan particulieren. Geld lenen heeft een nadeel, het is geen vorm van inkomen, maar moet weer terugbetaald worden, met rente. Wat weer ten goede komt van de geldverstrekkers, i.e. de klanten en mogelijke aandeelhouders van de betreffende bank. Misschien uzelf wel, of uw vrouw en/of kinderen. De hele samenleving is een uiterst kunstig radarwerkje, waar de kleinste hapering grote gevolgen kan hebben. Niet opletten of egoïstisch handelen van één of meerdere individuen, of groepen, en dit accepteren kan grote gevolgen hebben. Als een Bank rare bonussen uitgeeft, rekening opzeggen. Beetje moeite doen.

Na deze omzwervingen keren we dan weer terug bij het eerste deel van de deze serie, u die ondernemer wilt worden. Het is niet onverstandig uw individuele belangen en dat van uw directe naasten zodanig veilig te stellen, dat u niet elke dag tussen hoop en vrees moet leven, maar met het nodige zelfvertrouwen uw zaken afhandelt en de winst voor u en de samenleving realiseert. We gaan weer terug naar deel I.