blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst.

In nummer 7 van deze reeks omschreef ik het begrip dualiteit. Wat voor mij zeer goed werkt in het dagelijks leven, is mijzelf te zien als afsplitsing van een onbekende eenheid, die ongetwijfeld weer bestaat uit een optelsom van niet zintuiglijk waarneembare afsplitsingen. Zoiets als het afpellen van een ui, allemaal lagen. Door dit zo eenvoudig mogelijk te stellen komt de noodzaak op om met mijn gedachten, waaronder intuïtie, mijn dagelijkse handelen zodanig te sturen, managen, dat ten eerste mijn fysieke structuur blijft bestaan en zo goed mogelijk blijft functioneren. Uiteindelijk zal het waarneembare deel van mij vervallen en geheel verdwijnen. Dat andere deel is het raadsel wat pas speelt als “het zover is”, voor die tijd niet van belang.

Alleen red ik het niet. Als jager/verzamelaar in een vriendelijk klimaat kom ik een heel eind, maar eenzaamheid zal zijn tol eisen. ( Robinson Crusoë ). En ik ben niet alleen. Op deze planeet zijn we inmiddels met circa zes miljard mensen, die wat betreft eerste levensbehoeften volstrekt identiek zijn. In stand houden van het fysieke lichaam. Vanaf het eerste begin is het fysieke verschijnsel “de bewuste mens” voor u net zo onbekend als voor mij, ongeacht wat geleerden van allerlei stromingen beweren. Het blijven aannames, veronderstellingen. Als ooit de sluier wordt opgelicht, willen we weer weten waar die “onderliggende bestaansvorm” vandaan komt.

Alles wat de mens in sociaal verband heeft gecreëerd, gezinsverband, eerste boerenhoven, steden dorpen, organisaties, bedrijfsvormen, functies als geld, waaruit het Bankwezen ontstond, is het resultaat van afsplitsen, verzelfstandigen, en   een eigen leven gaan leiden. Bij gebrek aan leiding, overzicht, vaak door gemakzucht, loopt het uit de hand, de geest uit de fles. De meeste eenvoudige vorm van afsplitsen, is het krijgen van kinderen, voortzetting van de soort, en tot ergernis (of vreugde) van de ouders gaat het kind uiteindelijk zijn eigen leven leiden en doet beslist niet wat het van de ouders moet doen. De wereld is groot en de mogelijkheden zijn oneindig. Hoe de afsplitsing, het geval Kind, zich verder ontwikkelt kan niemand voorzien. Langzaam aan vormt zich het karakter, laten we zeggen komt het Karakter naar voren, de niet met zintuigen direct waarneembare identiteit. In tegenstelling tot huidskleur, haarstijl, ogen enzovoort. ( Het “managen van kinderen”schijnt nu de nieuwe trend te zijn, ik kan niet wachten op de verhalen vol ouderfrustraties, leuk voor de “leefstijlbladen”).Tot zover de Eerste vorm van Dualiteit. De lichamelijke mens en zijn voortbestaan. Het Eerste Wezen.

Met de toename van het aantal mensen, de opkomst van de taakverdeling, scheiding van productie en handel, het ontstaan van transportsystemen, ontwikkelde zich geld tot een zelfstandige bestaansvorm: het Geldwezen. (Zie nummer 13). Een geheel eigen wereld met wetten, gewoonten, voordelen en nadelen. En uit dat Geldwezen ontstond het Bankwezen, eerst uiterst bescheiden van opzet en omvang, maar ook dit wezen ging een eigen leven leiden met zijn wetten, gewoonten, voordelen en nadelen.

De Wereld draait gewoon door, met of zonder mensen, als verschraalde steenklomp, groen overwoekerd, volledig onder water, het doet er niet toe. Of wel? Het antwoord op de vraag is X. Die X zijn wij met zijn allen, die zich dat allemaal bewust of onbewust afvragen. Ooit was X, algemeen gesproken, overtuigd van zijn eigen almacht, en nu weer teruggebracht tot het individu dat Alleen geen schijn van kans heeft. De kredietcrisis uit nr.9. We zijn gezamenlijk ons zelfvertrouwen een beetje kwijt en ons langzamerhand bewust geworden van het feit dat alles op zijn beloop laten of in goed vertrouwen aan anderen overlaten uiteindelijk in ons nadeel werkt. En goed ook. Welkom in 2009, a Roller Coaster Ride. Alles waarvan we dachten het zo goed geregeld te hebben, houdt ineens op te bestaan. Stoffelijke Zekerheden, Absolute veiligheid, de ultieme veronderstellingen, bestaan niet en dat brengt nu juist dat leven in de brouwerij. Als u een leuke film wilt zien: Pleasantville.

Stel u voor, u bent met zijde, reukstoffen, specerijen, na een lange tocht door de woestijn en een gevaarlijke reis over de Middellandse Zee in Venetië terecht gekomen en heeft goede zaken gedaan. Een stevige kist vol met puur gouden munten staat op uw kamer en u bereidt zich voor op vertrek naar huis. Nog even wat pakpaarden en bewaking regelen om het goud te dragen en te beschermen. Het probleem, het behoud van de zaak, blijft. Dan blijkt er een handelshuis te zijn waar u het goud heen kunt brengen en een promesse ontvangt. Een papier waarop staat dat aan de houder (toonder) of aan degene wiens naam erop vermeld staat, op eerste verzoek de aangegeven hoeveelheid goud wordt uitbetaald. Geen kist goud, maar een eenvoudig papier. Deze waardepapieren gingen in het handelsverkeer een eigen leven leiden en vormen de oorsprong van ons hedendaagse papiergeld. De handelshuizen kwamen erachter dat het goudgeld bleef liggen en steeds minder vaak werd opgevraagd. Kassa. Een deel werd uitgeleend, via promessen, schuldbekentenissen, tegen intrest, rente, of een deel van de winst. Door vertrouwen niet te beschamen, nam de grootte van de handelshuizen toe. De kortzichtige denkers, populair gezegd, “de graaicultuur”, verdwijnen altijd snel. Ze hebben wel een belangrijke functie, voorkomen dat de boel definitief in slaap sukkelt. Energie, beweging, komt voort uit de wisselwerking tussen plus en min.

Trek dit verhaal door, van laten we zeggen 12e eeuws Venetië tot en met heden, met de gedachte:  Alles stroomt, niets blijft hetzelfde. Elke creatie gaat zijn eigen leven leiden en vormt zich naar de mate van de ruimte die het geboden wordt, en kan zich volledig tegen de oorspronkelijke creator, in dit verhaal :”de bewuste mens”, keren. Vormde eerst grondbezit de basis van vermogen, later werd dit overgenomen door het bezit van goud en zo verder tot en met heden. Een rijk man of rijke vrouw, in een hedendaagse versie, is iemand die veel geld – of eenvoudig op geld waardeerbaar bezit – heeft. Geld in de vorm van een vordering op één of meer banken waar het op een rekening staat, anders gezegd: hij/zij het aan geleend heeft tegen rente. Of aandelen en obligaties. En met dat geld op de rekening zijn die Banken, geleid door mensen met als functietitel Bankier, ook weer allerlei “dingen” gaan doen. Er bleef zoveel staan, werd niet opgevraagd, een zonde om het in kluizen op te slaan. De winsten bleven grotendeels achter bij de Bank.  Met de toename van het goederenverkeer kwam de functie van betalingsverkeer op wat heeft geleid tot het fenomeen rekening-courant, bekend onder de naam: Betaalrekening.

Alles stroomt, niets blijft hetzelfde. We blijven afsplitsen en nieuwe functies creëren, tot we het overzicht verliezen, in paniek raken, en veel geld uitgeven, aan Commissies etcetera, of om “zondebokken” met behulp van een advocaat aan te pakken, om “even” pas op de plaats te maken: Positie bepalen voordat we verder gaan. De wereld draait echter rustig door en lang nadenken, waaronder langdurige uitzichtloze juridische procedures, betekent stilstand of zelfs achteruitgang. Langzaam stappen, met de draairichting en –snelheid van de wereld mee, is misschien, om te beginnen, geen gek idee.

Een echte ondernemer is loods/gezagvoerder, geniet volop van 2009, neemt zijn verliezen (leergeld),  of incasseert zijn winsten en ploegt rustig verder. 

Morgen verder met banken en uw onderneming.