blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst.

Ondernemer 13:

 

You will never enjoy the World aright,

Until the Sea itself floweth in your veins,

You are clothed by the Heavens and

 Crowned with the Stars.

Thomas Traherne (1636 – 1674 )

Deze regels las ik ergens in een ver verleden in een studentenblad, scheurde het fragment los en bewaarde het. Tijdens al mijn, laten we zeggen sociale en financieel-economische omzwervingen, waren ze mijn persoonlijke steun en toeverlaat.

Er zijn in mijn visie twee hoofdstromingen in de menselijke maatschappij, vergelijkbaar met de deling licht en donker of zwart en wit, te weten die stroming die wordt gevormd door diegenen die uitsluitend waarde hechten aan materie -geld, bezit van goederen -, en de stroming van de asceten, die geld en goederen afwijzen en slechts minimaal consumeren, uitsluitend om het lichaam in stand te houden om met de ”Hogere Sferen” te kunnen communiceren. De heilige kluizenaars, heremieten enzovoort. En daar tussen in? De vele kleuren, zeker geen grijstinten, U.

Heraclitus stelde : “ Uit de botsing der standpunten, komt de waarheid voort.” Van geen enkele mening, standpunt, opinie over wie of wat dan ook kan gezegd worden dat het absolute waarheid is. De waarheid in het sociale dagelijkse gedoe is niet anders dan de optelsom van de meningen als resultaat van het altijd aanwezige “conflict” in het individu: mens. Zoals ik in nummer 12 schreef: : “de mix van emoties die dagelijks door ons lijf giert.” Lees nu de regels van Thomas Traherne nog eens.

Het is met geld net als religies, politiek, het is wat wij als mensen er mee doen, van maken, en universele waarheden in dit licht zijn er niet, behalve één we zijn allemaal gelijk. Artikel I van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Er is geen enkele grond voor onderscheid. Ons gedrag is cultuurbepaald, sterk beïnvloed door angst voor pijn, dood, sociale uitsluiting, mogelijk verlies van geld en bezit enzovoort. Om aan deze angsten tegemoet te komen, geven we delen van ons zelfbeschikkingsrecht op. Zie bijvoorbeeld het citaat van Pompeius in nr 10.

Tot zover weer een stukje relativiteit, afstand van de dagelijkse “beslommeringen. Het vrij schakelen tussen de absolute vrijheid en het dagelijks leven heeft mij altijd veel energie gegeven en de mogelijkheid van snelle, onverwachte oplossingen, door de uitdagingen, geestelijk gesproken, van ruime afstand te bezien. Hindernis genomen, hup de vrije ruimte weer in. Niet blijven hangen, het gaat om de vooruitgang. Gedurende mijn laatste 15 jaar het belang van de kinderen. En nu voor mij, sinds kort, weer de onmetelijke vrije ruimte, te beginnen met een zwerftocht, Europa in, aangewezen op mijzelf, mijn vaardigheden en een minimum aan geldelijke middelen. Een vrije ziel, die houdt van het goede leven, wijn, eten, zeilen, en het avontuur. Die spanning tussen wat ik zeer waardeer en het niet beschikken over geld, om de luxe eenvoudig weg aan te schaffen, noem ik de positieve energie.

Geld dus. Aanvankelijk klompjes goud, steentjes, zout, kortom een ruilmiddel wat overal werd geaccepteerd. De Romeinse soldaten werden  betaald met zout, sal in het Latijn, wat nu bekend staat als salaris. De feitelijke functie van geld, een ideaal ruilmiddel. Wordt algemeen geaccepteerd en bederft niet, letterlijk gesproken dan. Zolang het geld vrijelijk stroomt, net als water, is het overal aanwezig en naar behoefte verkrijgbaar. Gelooft u mij er is meer geld in omloop dan we nodig hebben om op wereldniveau in een prima dagelijks bestaan te voorzien. Door de ongelijke verdeling, het grenzeloos oppotten omwille van status, macht, en tegen hoge rente en andere voorwaarden ter beschikking stellen, vertraagd de stroomsnelheid. Dat is wat wij, de pijlers van de maatschappij zeer goed zijn gaan beseffen en daarom steeds verder afstand nemen van de (wereld)politiek, geschreven met kleine letters. Een bescheiden basisalaris voor ieder individu zou de stroomsnelheid enorm doen toenemen, als u meer wilt hebben, gaat u werken of wordt u ondernemer.

Het kernbegrip in de Economische theorie is schaarste. Er is niet genoeg van alles, we moeten keuzes maken, en onze beschikbare middelen zo aan wenden, besteden, dat we zoveel mogelijk van onze ( materiële behoeften kunnen bevredigen).

Ook ik heb mij door het vak Economie heen geworsteld, beschouwde het maar als de geschiedenis van “Den Beperkten Mensch” en naar de overvloed gezocht (en gevonden). Toen ik begin 1995 besloot thuis te blijven voor de kinderen, mijn vrouw had vanwege haar opleiding en interesse veel betere carrière mogelijkheden, heb ik mijn overvloed aan Tijd, Arbeidstijd, omgezet in productie. Ik werd tuinder, poelier, slager, huisschilder, kok, automonteur enzovoort, kon tussendoor lezen, persoonlijke vorming en ontwikkeling, en de wereld van een afstand volgen. Mijn verbazing nam meer en meer toe. De belangrijkste waarde in het bestaan is Tijd en de belangrijkste activiteiten, tijdsbestedingen, zijn gericht op behoud van het lichaam en de menselijke waardigheid. De optelsom van dit alles is weer Het Dagelijks Leven. Hoe meer uzelf kunt doen, bij voorkeur samen met de kinderen, indien aanwezig in het samenlevingsverband, hoe meer plezier u uit uw leven haalt en het fenomeen geld, als zelfstandige ultieme prikkel om Iets te doen, minder belangrijk wordt. Het belang van geld wordt beperkt tot de rol van middel dat het dagelijks leven vereenvoudigt. Het ruilmiddel dat overal geaccepteerd wordt en niet letterlijk aan bederf onderhevig is. Het kan gespaard kan worden voor de duurdere aankopen of overbrugging van mindere tijden. (“Leven van het land”, zie nr 3, uitgegeven door De Kleine Aarde).

Er is enorm veel geld in omloop. Onze gezamenlijke leiders, zie nummer 6, het citaat van Tolstoi, pompen er zelfs nog een lading bij, waar het vandaan komt, weten ze zelf niet. Antimaterie wordt omgezet in Materie, het IMF als zwart gat. Een zwart gat, bekend uit de Astronomie, is een doorgangshuis, soort hart. Samentrekken, (aanzuigen) en uitstoten. Dus het IMF stoot miljardén dollars, euros, kauri’s, roebels, bedenk maar wat, uit als begin van de oplossing. De oplossing waarvan weet ik niet, ze zouden er beter aan doen eerst eens positie te bepalen. Waar praten ze eigenlijk over? Ik denk dat niemand u even snel kan vertellen hoeveel geld er, op de dollar nauwkeurig, in omloop is, dus is de vraag of dit helpt zeer gerechtvaardigd. Heel het handelen lijkt meer op vluchtgedrag, een brevet van onvermogen of windowdressing, letterlijk: de etalage aankleden met namaakspullen,  of figuurlijk, met betrekking op  de theorie van de financiering der ondernemingen,: het Jaarverslag, de verklaring,  volpompen met niet op feten gebaseerde beweringen over “hoe goed het gaat” (of “de oplossing is”), voorzien van een accountantsverklaring.

Maar voor het dagelijks leven is het goed dat wij met zijn allen beseffen dat geld een bepaalde waarde vertegenwoordigd, schaars is, dat brengt leven in de brouwerij en voorkomt oververzadiging. De uitdaging is hoe doe ik/doen wij zoveel mogelijk met zo min mogelijk geld. Dat begrip heet in de bedrijfseconomie : Winstmaximalisatie. Winst is het bedrag aan geld dat men uit de onderneming mag halen, zonder dat de overlevingscapaciteit (continuiteit),  van de onderneming in gevaar komt.

(Voor een gezin dat leeft van salarisinkomsten, is “winst” het deel van het salaris wat, bijvoorbeeld maandelijks, vrij uitgegeven mag worden zonder dat het  voortbestaan in gevaar wordt gebracht. In mijn ervaring is  het rechtstreeks omzetten van Tijd in opbrengst, productie, binnen het gezin, pure winst. 150 m2 tuingrond levert, met een paar uur werk per week, zoveel op, dat u op het eten geld over houdt en bijvoorbeeld dit kan sparen voor de vakantie of de mindere tidjen.)

Morgen uiterst saaie kost: Banken. De financiering van de onderneming. Over activa, eigen en vreemd vermogen. Objectfinanciering. Sla maar over.