blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst.

Zoals de moderne mens zich compleet verloren kan voelen na het lezen van de krant, het volgen van al het nieuws op de televisie, de zoveelste vraag: “Wat is uw mening over……..?” kunt u zich mogelijk verloren voelen als u deze artikelen leest. DIRECT MEE OPHOUDEN. Wie of wat u ook bent, u bent uniek en dat geldt voor iedereen. U bent juist bezig zich te bezinnen om een nieuwe stap te zetten, of heeft dat al gedaan We zijn voor alles mens en niets menselijks is ons vreemd, daar horen allerlei emoties bij – angst, onzekerheid, blijdschap, trots- teveel om op te noemen. Die mix van emoties die dagelijks “door ons lijf giert” vormen u en uw omgeving. Niemand uitgezonderd, niemand ontkomt.

Over de dagelijkse politiek gesproken, als u de Engelse taal een beetje machtig bent en geïnteresseerd in internationale politieke handel en wandel, zoals de gang van zaken binnen het Witte Huis, dan is de site www.tbrnews.org een absolute aanrader, met name de column “Voice of the White House”. Vijf minuten per dag en u bent helemaal bij. Blader ook in hun archief naar de tijd van het begin van de financiële kredietcrisis, toen ineens het Witte Huis die superlening van $ 700 miljard nodig had, of de oorlog in Georgië. Als u dit leest ziet u hoe gewoon die mensen zijn, haat, nijd, jaloezie, geld en macht zijn de ingrediënten. De conclusie die ik getrokken heb, is heel simpel : het dagelijks bestaan en de dagelijkse contacten zijn pas echt van waarde. Voeg daarbij de luxe om via Internet zelf enorm veel kennis op te doen en met andere mensen in andere landen snel en direct contact te leggen. Wanhoop nooit, baseer u op wat u al kan en bouw rustig verder aan u zelf en daarmee uw omgeving.

Aangezien u niet alles alleen kunt en hoeft te weten, zult u regelmatig aangewezen zijn op de kennis van anderen. Na de juridische adviespraktijk nu de financiële kant van de zaak. Om het ondernemingsplan op te stellen, zult u een investeringsbegroting moeten maken, een liquiditeitsprognose en een voorzichtige schatting van de verlies- en winstrekening. Ook in dit veld zijn heel wat mensen werkzaam en zult u op uw eigen inzichten moeten vertrouwen waar u aan het goede adres bent. In het begin is het handig te overleggen met iemand die u al kent bijvoorbeeld een controller bij een grotere firma, of een boekhoud(st)er. Steek gerust veel tijd in het u laten uitleggen waar het over gaat en waar u op moet letten. Daarna gaat u op zoek naar een kantoor waar mensen werken die u “liggen”. Ga op uw intuïtie af, uw gevoel en als u één en ander niet vertrouwt, wissel gerust. De moderne ondernemer komt altijd zijn verplichtingen na, betaalt op tijd zijn rekeningen, en houdt zo het heft in eigen handen.

In het speelveld van de financiële adviespraktijk komt u ongetwijfeld de Registeraccountant tegen, vaak werkzaam in grotere verbanden. Mijn visie is dat u hier voorlopig beter nog niet naar binnen kunt gaan. Tenzij u een beursgenoteerde onderneming overneemt, maar dan leest u deze serie op deze site niet. Een registeraccountant heeft de NIVRA opleiding gevolgd en staat geregistreerd bij dit Instituut. Grote ondernemingen, ik meen gerekend naar personeelsaantallen, al of niet genoteerd aan een Effectenbeurs en/of in “maatschappelijke bestel” (de samenleving) een belangrijke rol spelen, zijn verplicht hun Jaarverslag te laten voorzien van een goedkeurende verklaring, de certificering, die erop neer komt dat “de cijfers een getrouw beeld geven van de waarde van de onderneming” etcetera. Pak maar een willekeurig jaarverslag. Waarom al die vermogens verdampt zijn, moet u mij niet vragen, dat getrouwe beeld bleek erg “tijdgebonden”, het moment van ondertekenen. Met de ondergang van ENRON, op deze site staat een artikel daarover, verdween de accountantsmaatschap Arthur Andersen & Co. Een enorm conglomeraat van internationaal opererende registeraccountants, adviseurs, fiscalisten enzovoort. De hele financiële crisis komt voort uit een samenspel van krachten in de samenleving, waaronder  al te rooskleurige financiële verslaglegging over de afgelopen jaren, het instemmen met financieringsconstructies, de winstbelustheid van grote spelers als pensioenfondsen, vermogensbeheerders, hedgefunds, onkunde bij de overheden wereldwijd, en de gewone particulier die, geïnspireerd door de “High Society”, zich stortte op aandelen- leaseconstructies, de oorzaak zijn. Aan de basis van al die beslissingen, de waarde van aandelen, obligaties enzovoort ligt de rapportage van de registeraccountant ten grondslag. De kredietcrisis, in de zin van aflevering 9, is de uitkomst van al ons handelen en nalaten bij elkaar opgeteld: “Maar er is nimmer een excuus om je daar achter te verschuilen als je willens en wetens handtekeningen zet onder financiële rapportages om er zelf beter van te worden, wetende dat de cijfers, constructies, niet kloppen.”

De Registeraccountant die “certificeert” wordt betaald door het bedrijf zelf, om te controleren of dat bedrijf, zijn/haar broodheer, zich houdt/heeft gehouden aan de regels die de Overheid en toezichthoudende instellingen, zoals bijvoorbeeld de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de Nederlandse Bank, hebben opgesteld. Een duivels dilemma. De emissieprospectus van Fortis, najaar 2007, kende ook zo een verklaring. Dit boekwerk wordt uitgegeven om beleggers over te halen de nieuwe aandelen te kopen. Dit over registeraccountants en de kredietcrisis. Even weer een wat groter geheel, zodat u weet hoe heerlijk overzichtelijk uw eigen situatie is, en bedoeld te blijven.

U bent en blijft het middelpunt van uw eigen onderneming, de spil, de as, waar het om draait en zoekt uit de enorme hoeveelheid mensen om u heen diegenen waar u mee door “één deur kan”. Schroom niet knopen door te hakken, beslissingen te nemen, wijzigingen aan te brengen, als uw gevoel u dat zegt. Hoe opener u bent en dito omgaat met uw raadslieden, hoe efficiënter uw zaken draaien en u zich bezig kunt houden met het verdienen van geld. Mijn advies is per deeltaak zelf te kiezen, niet voor bestaande samenwerkingsverbanden, zodat u bij verschil van inzicht niet vermalen wordt. De andere partijen kunnen meer interesse bij elkaar hebben, dan uw individuele belang. Maar u bent uw eigen baas, of aan het worden, dus moet u leren varen op uw eigen kompas, met behulp van een kundige door u gekozen bemanning bestaande uit adviseurs en al of niet vast of ingehuurd personeel.

Volgende keer geld, bankwezen en financiering.