blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is,lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst.

Ondernemer 10:

“ Kom ons niet met uw wetten aan, wij dragen zwaarden”

Deze uitspraak van de Romeinse generaal Pompeius, 106 – 48 v Chr., moet u in gedachten houden zodra u een verschil van inzicht begint op te merken met uw advocaat, dat zou kunnen uitmonden in een procedure om een derde over het geheel een oordeel te laten vellen. En om u een illusie te ontnemen, ongeacht uw bewijslast, u bent degene tegen wie Pompeius, zoveel jaren later, spreekt. Praktisch kansloos. Het oudtestamentische verhaal van David en Goliath is “vereeuwigd” om zijn unieke inhoud, niet omdat het gegeven zo vaak voor kwam. Nogmaals gesteld, het gaat in deze aflevering om het kaf onder het koren, ook op het gebied van dit deel van het Nederlands Recht zijn er velen werkzaam die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, eigen gewin vloeit voort uit samenwerking, niet het voorop stellen van het IK ten koste van de cliënt.

Eén van mijn favoriete films is “Gladiator”. De tijd waarin dit verhaal speelt markeert het keerpunt in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. (Met de dood van Marcus Aurelius eindigde de zo zwaar bevochten voorspoed vanaf de stichting van Rome en begon het verval. Na Commodus volgden namen als Caligula, Nero, stond het Romeinse Rijk zelfs te koop. Door de Preatoriaanse garde, staande op de vestingmuur, werd onderhandeld met twee gegadigden over de prijs. Maar dit verder terzijde). De film toont gevechtsscènes uit de Arena, zoals beschreven in de overgeleverde literatuur. Een ongelijke strijd, gelijke regels op papier, maar niet in de praktijk. Terug naar de advocatuur, in die tijd ontstaan. Cato de Oudere en de Jongere, Cicero, noem maar op

De namen die u ziet langs de snelwegen op de kantoren bijvoorbeeld Jansen, Smits & Van Zolen, Advocaten en Procureurs, of die enorme lijst in het briefhoofd, zelfs doorlopend op de achterkant van de brief die u misschien net voor u heeft liggen, zeggen niets over de kwaliteit van het kantoor. Dat geeft alleen de grootte van de maatschap aan, een samenwerkingsvorm van vrije beroepsbeoefenaren, zoals ook registeraccountant een vrij beroep is en op deze wijze de bedrijfsvoering met een aantal collega’s kan organiseren. De advocaat of accountant blijft echter volledig zelfstandig en als zodanig individueel wettelijk aansprakelijk, niet de maatschap.

U heeft uitsluitend te maken met de naam onderaan het geschrevene en uit de plaats in het rijtje kunt u opmaken of u te maken heeft met de top, middenmoot of lagere regionen, een beginnende partner of medewerker. Ook dat zegt op zich weer niets over de kwaliteit, baseer uw oordeel nooit op basis van uiterlijk. Zie David en Goliath, dat kan slecht aflopen. Hou slechts één ding voor ogen: “WAAR GAAT HET OVER, DE FEITEN”. Het briefpapier, ingewikkeld taalgebruik, vaak gesteld in slecht Nederlands, is uitsluitend imponeer gedrag. Net als die haan in het kippenhok met zijn vele kleuren en veren. ( Ik heb er letterlijk aardig wat zelf geslacht, maar wat er overbleef na het plukken of villen, was net genoeg voor wat soep, smakelijk, maar geen volle maag.)

U heeft de vorige afleveringen gelezen, weet waar u staat, waar het over gaat, bent hooguit wat verrast.   U lost uw zaken zelf op, maar deze keer meent uw opponent zwaar geschut in te moeten zetten. Met een woordenboek bij de hand, op uw computerscherm de site www.wetboek-online.nl , vertaalt u de tekst in helder begrijpelijk Nederlands. Onder geen voorwaarde geeft u in dit stadium de brief en uw dossier aan een advocaat met het verzoek dit af te handelen “omdat u het zo druk heeft”. Door mijn advies te volgen verdient u geld, veel geld. Waar denkt u dat die kantoren, maatpakken, etentjes, leaseauto’s etc. van betaald worden? Niet die pro deo zaken, nee, u als ondernemer bent de melkkoe. Een andere mogelijkheid is iemand bij u in de buurt of toevallige kennis, die voor een vooraf afgesproken bedrag dit werk doet, u op papier zijn analyse doet toekomen en met u bespreekt. Vervolgens namens u, onder eigen naam of uw naam, de eerste correspondentie voert. U reageert altijd schriftelijk, ga niet bellen, faxen of wat dan ook. En schaam u zeker niet voor gebrekkig Nederlands of taalfouten, het stuk moet alleen voor iedereen, met name de Rechter, leesbaar zijn en snel te begrijpen. U bent ondernemer en geen afgestudeerde in de Nederlandse Taal- en Letterkunde.

In de vorige aflevering citeerde ik de Pruisische strateeg Von Clausewitz, zodra een advocaat ten tonele verschijnt is het “oorlog”. Voor u betekent dat uw opponent “zodanig de vernieling in helpen, dat hij/zij in uw tijd van leven geen kans ziet voor een tweede keer de aanval in te zetten. Hij/zij kent dan uw kracht en kon de strijd wel eens anders aflopen, dan de eerste keer”. Deze opmerking is een aangepaste versie van een passage in het boek van Von Clausewitz. Een aanrader.

Een advocaat kost minimaal €175,- per uur, dan heeft u een beginner die net zijn naamplaatje op de deur van het kantoor heeft geplakt of geschroefd, “wel wat opdrachten kan gebruiken” en specialist op alle rechtsgebieden, zie Ondernemer 5. Een groter kantoor heeft veel kosten en de tarifering in verhouding bijgesteld. Maar u heeft de advocaat voorlopig niet nodig. U schrijft zelf of laat dit voor u doen door een niet-advocaat. Met de eerste schriftelijke actie begint de uitputting van de tegenstander. Hij heeft zijn dossier overhandigd tijdens of na een eerste bespreking, de brief werd geschreven. Stel dat rustig opvijf uur werk à raison van € 200,-, zijnde € 1.000,-. Kassa, ook voor u, want uw tegenstander mag dit betalen ten laste van zijn ondernemingsvermogen. Grote bedrijven die “geleid worden door managers op rekening van de aandeelhouders” besteden, ongeacht de tarieven, dit soort werk, en vaak al het advieswerk, uit aan advocaten. Vandaar die “redelijke” tarieven van € 500,- per uur en meer. Vaak zijn het studiegenoten of kennissen van de Club.

U bent ondernemer, geniet van het leven, zowel bij het verdienen van geld, de zaken die u doet en van allerlei leuke contacten en gebeurtenissen. Eigen winst, als onderdeel van een groot geheel. Wordt vervolgd.