blog placeholder

Hoe en waarom inschrijven in bijberoep als klusjesman ?

Waarom ben ik er aan begonnen ?

Reeds jaren werk ik als magazijnier in een Concessie van het automerk Toyota. Het is een partime-job.Ik ben dus elke maandag thuis.

Daar ik nogal een “handige harry” ben dacht ik misschien kan ik die maandag invullen met hier en daar klusjes te doen.

Waar moet je terecht ?

Bij Unizo vergaarde ik mijn eerste informatie.

Ten einde het beroep van klusjesman te officialiseren zal u volgende stappen dienen te ondernemen.

U zal zich via een ondernemingsloket dienen in te schrijven bij de kruispuntbank van ondernemingen (KBO).

U hebt hierbij de keuze uit verschillende ondernemingsloketten :

(voor België is dit bijvoorbeeld Xerius, Accerta, Securex, Unizo …).

Welke vereisten zijn er ?

Het ondernemingsloket zal vooreerst dienen na te gaan of u voldoende basiskennis bedrijfsbeheer bezit.

Bijvoorbeeld als u een diplome hoger secundair onderwijs hebt afgeleverd voor 30/09/2000 is dit reeds voldoende. Voor de vele andere mogelijkheden kan u gerust googelen en u zult zeker genoeg mogelijkheden vinden.

In ’t slechtste geval zal u een daartoe bevoegde instantie een opleiding bedrijfsbeheer dienen te volgen (bvb Syntra).

Vervolgens zal u de volgende documenten en gegevens dienen voor te leggen :

-uw rijksregisternummer

-uw bankrekeningnummer

-uw handelsbenaming

-uw bewijs van onderneminswaardigheden(bedrijfsbeheer)

-de activiteiten die u graag zou uit oefenen

-indien u zou werken via een vennootschap : een kopie van de oprichtingsakte afgestempeld door de griffie van de Rechtbank van Koophandel

Van zodra u al deze gegevens en documenten hebt verzameld zal het ondernemingsloket overgaan tot inschrijving in het KBO.

Nadat u bent ingeschreven in het KBO zal u onmiddellijk een ondernemingsnummer ontvangen.

Van zodra u dit ondernemingsnummer heeft ontvangen maar voor u de economische activiteiten aanvat zal u eveneens een BTW-nummer dienen aan te vragen.

Normalerwijze zal ook het ondernemingsloket hiertoe het nodige voor u doen.

Hulp van buitenaf.

Het beste kan je dus ook de hulp inroepen van een advocaat en een boekhouder. Deze kunnen dus ook nuttige tips geven opdat je een rendabele zaak opstart.

Akkoord je hebt nog een vaste job maar je wens is toch een goeddraaiende zaak in bijberoep op te richten.

Wat mag je doen als klusjesman ?

Lijstjes met wat je allemaal mag doen als klusjesman vind je zeker bij het door u gekozen ondernemingsloket.

Dit artikel zou wat te lang worden als ik dit allemaal zouden opsommen.

 

Zo. Nu nog aan de slag.

 

Groeten

 

Willy