blog placeholder

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met tegengestelde ontwikkelingen. Snelle successen van nieuwkomers, ondernemingen die door mondiale ontwikkelingen moeten inkrimpen, snelle stijgers in de e-commerce en gevestigde bedrijven in surséance van betaling. En toch zou de crisis achter ons liggen. Voor velen wel en voor anderen juist niet. Met name de grotere filiaalbedrijven staan onder druk of op omvallen. Wat wordt het alternatief?

Een uitdaging voor de zelfstandige middenstand

Dat lijkt logisch maar zo eenvoudig is het niet. Ook deze groep heeft te maken met de sterk opkomende verkoop via internet. Ook zij zullen daar een oplossing voor moeten vinden maar zij hebben het voordeel dat zij sneller kunnen beslissen. Bovendien zijn zij flexibeler en zij kunnen sneller nieuwe wegen inslaan. Hun strategie hoeft niet eerst een groot aantal afdelingen van een hoofdkantoor te passeren. Desondanks zal het niet eenvoudig voor hen zijn, maar een uitdaging blijft het.

Zelfreflectie dringend nodig

                                                                                   winkelen

De consument is zeer kritisch geworden en er zal nog veel ondernomen moeten worden om hem/haar naar fysieke winkels te laten komen. Alleen een etalage, kasten, rekken, tafels, een toonbank met kassa is zal de huidige consument niet boeien. Daar is meer voor nodig. Om maar eens een aantal items op te noemen:

 • Een uitnodigend entree.
 • Een gedurfde inrichting van de zaak.
 • Vriendelijke en vakkundige bediening.
 • Aantrekkelijk assortiment.
 • Samenspel met internet.
 • Samenwerking met collega middenstanders.
 • Speciale voorzieningen t.b.v. de klant.
 • Samenwerking met de horeca.
 • Speciale presentaties.

Dit is maar een deel van de lijst. Om de consument naar het stad- of dorp- of winkelcentrum te trekken moet vooral gedacht worden aan het z.g. “funshoppen”. Het plezierig de tijd doorbrengen, wat drinken en wat kopen.

De middenstander kan het niet alleen

Vele gemeentebesturen zitten waarschijnlijk al te piekeren hoe zij het winkelbestand of een deel ervan kunnen behouden. Hopelijk wordt dat denken omgezet in doen. Adviezen voor de gemeentes: Haal een aantal beperkingen weg, maak parkeren betaalbaar, geef snel vergunningen voor goede ideeën. Ga samen met de ondernemers aan tafel zitten bij de eigenaren/verhuurders van de winkelpanden. Hoge huren die startende ondernemers na verloop van tijd noodzaken weer te sluiten leveren geen bijdrage aan middenstand en de klanten.  Ambtenaren die betrokken raken bij veranderingen en vernieuwingen in het winkelbestand zullen het overleg tegemoet dienen te treden met de instelling dat bijna alles mogelijk is tot het tegendeel wordt bewezen. Bij voorbaat al roepen dat iets onmogelijk is levert  geen enkele bijdrage.

Hoe zullen winkelgebieden er over een jaar uitzien?

Als creatieve geesten werkelijk een kans wordt gegeven zal het er voor winkelgebieden niet zo dramatisch uitzien als nu soms gedacht wordt.

 • Ja, we hebben teveel winkels c.q. winkelruimte, sanering kan geen kwaad.
 • Er zijn alternatieve bestemmingsmogelijkheden genoeg hiervoor.
 • Als ongeveer 35% van de bevolking via internet koopt, gaat 65% nog naar de fysieke winkel.
 • Die fysieke winkel kan internet prima integreren. Dat is beter dan de hakken in het zand zetten als het om internet gaat.
 • Diensten, horeca en winkels kunnen best geclusterd worden.
 • Een gezamenlijke pendel om boodschappen naar een parkeerplaats te brengen kan een extra service zijn.
 • Wat meer goede muziek op straat kan een steentje bijdragen

Ook hier kan de lijst nog veel langer worden gemaakt. Met alle inspanningen zullen winkelgebieden de eerstkomende vijf jaar behoorlijk veranderen en zal er een schifting zijn. Plaatsen waar klanten graag willen zijn en plaatsen die steeds meer gemeden worden.