blog placeholder

Het shared value principe in het maatschappelijk ondernemen wordt door nagenoeg alle bedrijfskundige economen onderschreven. In het geval van energiebesparing en milieubesparende maatregelen is shared value in de praktijk ook inderdaad eenvoudig te verwezenlijken omdat deze maatregelen tot directe kostenbesparingen leiden zodat de hierin gepleegde investeringen binnen afzienbare tijd worden terugverdiend. Bij de andere onderdelen van het bedrijfsproces is het in de praktijk brengen van het shared value principe minder eenvoudig. In dit artikel wil ik bekijken  hoe het shared value met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de praktijk kan worden gebracht.

Shared value en arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden:

Voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in een maatschappelijk verantwoord onderneming moeten de zogenaamde zachte factoren (shared values, bedrijfsstijl, vaardigheden en het personeel) binnen een bedrijf geoptimaliseerd worden. N.B. De zachte factoren zijn minstens zo belangrijk als de zogenaamde harde factoren (bedrijfssysteem, bedrijfsstrategie, bedrijfsstructuur) in een bedrijf. De zachte factoren worden bepaald door de bedrijfsvisie en de gedeelde waarden binnen een bedrijf en de mate waarin het management zich bij de bedrijfsvoering aan deze bedrijfsvisie en de gedeelde waarden houdt.

Verbeteren van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden uitgaande van het Shared value principe:

Om de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te kunnen verbeteren uitgaande van het Shared value principe moet de volgende onderdelen van de bedrijfsorganisatie in kaart worden gebracht: wat voor profiel mensen zijn er aangenomen, hoe wordt het personeel gemotiveerd, getraint en beloont. Wat voor competenties* en specialisaties zijn er binnen het team of de organisatie beschikbaar? Missen we competenties binnen het team of organisatie? Wat is het verloop binnen de organisatie? Hoe staat het met de personeelstevredenheid? Hoe is de verdeling man / vrouw?

*Competenties zijn vermogens van mensen die ontwikkeld kunnen worden om in voorkomende situaties op een juiste, doelbewuste en gemotiveerde manier proces- en resultaatgericht te handelen, dat wil zeggen de voor die situatie passende procedures te kiezen en toe te passen om de juiste resultaten te bereiken. Competenties zijn samengesteld van aard en verwijzen naar onderliggende vaardigheden.

Bottom up management stijl

Optimaliseren van de managementstijl:

De mate van het creëren van shared value wordt ook bepaald door zaken die hun invloed hebben op hoe het personeel binnen een organisatie functioneert zoals de stijl van leidinggeven van het management (top-down of bottom-up), of de sfeer binnen het bedrijf formeel en hiërarchisch  of informeel is. De managementstijl heeft ook invloed op wat voor personeel een bedrijf aantrekt. Om  een organisatie te analyseren kun je de vragen stellen die ook al hierboven even worden genoemd. Daarnaast zou je ook kunnen vragen of het personeel bijvoorbeeld coöperatief of competitief naar elkaar is.

Skills:

Skills, oftewel vaardigheden gaat over de vaardigheden die in de organisatie beschikbaar zijn. Wat zijn de sterke punten van de organisatie? Om de vaardigheden die binnen een organisatie beschikbaar zijn te identificeren zou je kunnen vragen wat voor verschillende opleidingen het personeel heeft en of er projecten zijn binnen het bedrijf waarbij unieke vaardigheden van pas zouden komen?

Conclusie:

Uit bovenstaande kun je afleiden dat je bijvoorbeeld door de stijl van leidinggeven te veranderen van top-down naar bottom-up shared value kunt creëren zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt. Dit kan ook door het vergroten van de vaardigheden van het personeel, dit brengt in eerste instantie wel kosten met zich mee maar die kunnen in de toekomst worden terugverdiend door de verbeterde prestaties van het personeel. Tenslotte kan er door een juiste keuze bij het aannemen  van nieuw personeel shared value gecreëerd worden tegen gelijke of lagere kosten.