blog placeholder

Veel mensen komen in hun leven in de situatie dat ze voor een groep mensen moeten spreken. Voor veel mensen is dit een wat stressvolle ervaring. Hoe houd je mensen geboeid? Hoe zorg je dat je het verhaal goed overbrengt? Lees hier de tien tips die van iedereen een goede spreker maken.

  1. Goede voorbereiding is van essentieel belang voor een goede voordracht of presentatie. Voor je optreden als publieke spreker heb je waarschijnlijk een onderwerp waarover je het wilt hebben. Zorg dat je vergaande kennis hebt van het gehele onderwerp en niet alleen het deel dat in je voordracht of presentatie terugkomt.
  2. Zet niet je hele verhaal op papier maar noteer punten waar je over wilt spreken. Als je voor je publiek staat, zul je vaak het verhaal niet letterlijk kunnen reproduceren. Schrijf dus hoofdpunten op en bedenk ongeveer wat je wilt vertellen. Als je voldoende kennis hebt van je onderwerp, zal het verhaal zichzelf vormen.
  3. Anticipeer op vragen. Herken de zwakke punten in je voordracht of presentatie (die zijn er altijd) en bedenk welke vragen hierop kunnen komen. Verdiep je in de vragen en zorg voor een passend antwoord. Leg dit ook altijd duidelijk uit en neem hier de tijd voor. Koppel terug naar degene die de vraag stelt. Vraag aan het eind van je uitleg of het antwoord bevredigend was.
  4. Illustreer je verhaal met voorbeelden. Dit kunnen heel goed persoonlijke ervaringen zijn. Dit is duidelijker voor je publiek en bovendien zal het ze ook beter boeien dan zuiver theoretisch gepraat.
  5. Ondersteun je verhaal, indien mogelijk, met beelden. Maak een PowerPoint presentatie met beelden die terug komen in je verhaal. Gebruik dit echter alleen om je verhaal te verduidelijken. Schrijf zeker niet je gehele tekst op een sheet. Verwijs naar de afbeeldingen en leg ze duidelijk uit. Zorg dat ze niet teveel aandacht van jou weghalen. Als spreker behoor jij het middenpunt van je toespraak te zijn.
  6. Maak oogcontact met je gehele publiek. Een goede spreker geeft iedereen in het publiek het idee dat hij hen persoonlijk aan heeft gekeken. Het handigste is om hiervoor je blik constant net over de hoofden van je toehoorders te laten gaan en alle kanten van de zaal te bestrijken.
  7. Gebruik voldoende toepasselijke handgebaren. Veel mensen doen dit onderbewust. Het is echter een goede manier om de aandacht vast te blijven houden. Je publiek zal langer geboeid naar je luisteren. Houd ook een open houding. Loop wat heen en weer en blijf niet te stijf stil staan.
  8. Heb zelfvertrouwen. Je mag zelfs een beetje arrogant zijn. Als je voor een groot publiek staat, kun je al snel gaan denken dat je zoveel toehoorders niet lang zult kunnen boeien. Schud deze gedachten van je af. Natuurlijk kun je ze boeien. Sterker nog, ze mogen blij en gelukkig zijn dat ze jouw toespraak mogen meemaken. Als je in jezelf en je verhaal gelooft, kom je altijd sterk over. Doe je dat niet dan zal het publiek dat zo in de gaten hebben. En als jij overkomt alsof je niet in je eigen verhaal gelooft, dan zullen zij dat zeker niet doen.
  9. Wees ook enthousiast. Probeer te genieten van het feit dat jij jouw kennis kan overdragen aan het publiek. Probeer ze te overtuigen van het nut van jouw onderwerp.
  10. Tot slot, neem je tijd en geniet van jouw ‘minutes of fame’. Als je publiek het gevoel heeft dat jij het liefst zo snel mogelijk van het toneel springt, zal het al snel zijn interesse verliezen. Ontspan dus zo veel mogelijk en maak er ook voor jezelf een leuke voordracht of presentatie van.