blog placeholder

Een goed management support buro werkt vanuit een heldere visie. Deze visie moet eenvoudig, logisch en goed doordacht te zijn. Het dient een systeem te zijn.

Veel advies buro’s werken eigenlijk met los zand. Ze bieden iets aan op gebied van communicatie, hebben een paar consultants en doen ook eventueel iets met financien. Maar het ontbreekt aan een samenhangende aanpak, terwijl dat juist zo belangrijk is.

U heeft geen behoefte aan los zand, maar aan een samenhangende visie. En aan een bedrijf waar u goed trainingen kunt volgen en die u begeleidt bij de implementatie van het geleerde. En dat werkt vanuit een standaard methodiek, maar dit hanteert als een goed stuk maatwerk, toegesneden op UW situatie.

Op basis hiervan zijn er diverse criteria vast te stellen. We kijken naar de belangrijkste hiervan.

Top 5 Criteria bij het het kiezen van het beste training buro.

1 Kijken naar de mens

Zonder juist personeel kan een organisatie niets. Mensen vormen samen een organisatie, samen, niet elk los en op zich. Dat betekent dat ze moeten samenwerken. En dat vraagt dat medewerkers goed onderling moeten kunnen communiceren en elkaar begrijpen.

Kijken naar de mens dient deel te zijn van de werkmethode van een goed  training buro. Dit is essentieel.

Dit betekent dat zij trainingen dient aan te bieden met betrekking tot communicatie en samenwerken. En dat ze ook perfect om kan gaan met menselijke emoties en moeilijkheden. En ze moet in staat zijn om mensen boven zichzelf uit te laten stijgen.

Het kijken naar de mens is een van de belangrijkste criteria bij de keuze van een goed training buro.

2 Kijken naar het management

Het leiding geven is een taak. De leidinggevende moet ZIJN functie leren dragen. En niet die van de medewerkers, die hun eigen functie moeten dragen.

Leding geven is een taak apart. Het omvat ook (leren) delegeren. Het is vaak operationeel management, waarbij u efficient moet omgaan met uw tijd, er voor moet zorgen dat de dagelijkse planning tot stand komt en wordt uitgevoerd.

Ook moet het management er voor zorgen dat afleidingen, hindernissen, kortom alles wat de vordering van de productie belemmert of vertraagt, zo snel mogelijk wordt aangepakt, wat het ook is.

Kijkt het training buro naar dit soort zaken? Heeft zij daat bruikbare handvatten voor? Levert zij trainingen op dit gebied?

Naast het kijken naar de mens is het kijken naar het management een immens belangrijk aspect. Het beste training buro is sterk op deze punten.

3. Kijken naar de organisatie en strucuur

Een organisatie bestaat uit medewerkers die een gezamelijk eindpunt na streven. Om dit mogelijk te maken is een instelling onderverdeeld in departementen, teams en functies. Deze zijn op elkaar afgestemd. Gezamelijk zorgen zij dat de productie en ondersteunende processen zo efficient mogelijk plaats vindt. Een organisatie schema is hierbij een essentiele richtinggever.

Kijkt het training buro naarde organisatie? Heeft zij een helder en praktisch ontwerp voor het opzetten en optimaliseren van een organisatie, de structuur, de interne en externe procedures? Kan zij het management en de medewerkers op dit gebied trainen? Kan zij ook zelf het management ondersteunen bij het opzetten van haar organisatie, m.b.v. coaching of consultancy? Kan zij snel zien waar er tekorten of gebreken zijn in de organisatie en waar zaken verbeterd kunnen worden?
Een dergelijk training buro is goud waard voor uw organisatie.

4. Kijken naar de resultaten en deze analyseren

De medewerkers zijn getraind. Het management kan zijn taken uitvoeren en geeft leiding. De organisatie is op orde. Wat kan er dan nog fout gaan? Heel veel. Medewerkers en management zijn mensen. De ene keer gaan zaken beter dan de andere keer. Omstandigheden veranderen. De markt verandert.

U dient de vinger aan de pols te kunnen houden en meteen te kunnen ingrijpen mochten situaties dat noodzakelijk maken. U wilt de productiviteit in de gaten houden en op peil houden en zo mogelijk verder verbeteren.

Kijkt het training buro naar een systematiek voor u zodat u de organisatie voortdurend in de gaten kunt houden? Kan zij u meetinstrumenten aanreiken om te zien hoe de productie verloopt. Biedt zij training en consultancy om uw organisatie  te  monitoren en te analyseren. Kan zij u helpen om situaties te herkennen, de onderliggende werkelijke oorzaken ervan vast te stellen en aan te pakken?

Een training buro dat u bij deze zaken kunt helpen, kan het verschil vormen tussen een wel ok lopende organisatie en een organisatie die enorm floreert.

5. Kijken naar de toekomst

Een goede aanpak voorziet ook in mogelijkheden om de doelen van het bedrijf vast te stellen en deze te realiseren. Dit vereist een strategie en van daaruit verdere beleidskeuzes. Dit moet dan geimplementeerd worden in de organisatie. Alle neuzen dienen dezelfde kant op te staan. De uitwerking van de strategische plannen in actie programma’s en deel plannen dient hier onderdeel van te zijn.

Kijkt het training buro naar de toekomst? Kan zij u voorzien van handvatten om die toekomst gestalte te geven? Biedt zij training en consultancy welke u in staat stellen om zelf doelgericht uw toekomst uit te werken en te realiseren?

Dat is het training buro dat waarschijnlijk u niet alleen nu, maar ook in de toekomst kan ondersteunen en begeleiden.

Overige aspecten

De trainingen en coaching dient een uitstekende kosten/baten verhouding te hebben.
De prijzen dienen in overeenstemming te zijn met de kwaliteit van wat geleverd wordt.

Het training buro dient te beschikken over adequate testen, met betrekking tot mensen en met betrekking tot het functioneren van de organisatie.

Het training buro dient flexibel te kunnen inspelen op uw behoeftes.
Zij dient zich goed vast te houden aan de standaard aanpak en visie en niet te zwabberen, maar daar waar nodig wel uitstekend maatwerk te kunnen leveren

Zij biedt een verscheidenheid aan aanvullende diensten waarvan u naar behoefte gebruik kunt maken.

Dit zijn de top 5 criteria voor het kiezen van een goed training buro. Hanteer ze de volgende keer dat u op zoek bent. U kunt hier mee op een goede manier het kaf van het koren scheiden.