blog placeholder

evolution of service

Evolutie van onderhoud:
Als je de definitie van modern onderhoud analyseert zul je vaststellen dat de functie  hiervan het garanderen van de beschikbaarheid van apparatuur en faciliteiten is op zo’n manier dat het mogelijk is om fysiek of op afstand aanwezig te zijn bij de productie of de dienstverlening ten einde de betrouwbaarheid, de veiligheid, de milieubescherming en de kosten in de gaten te kunnen houden

Soorten onderhoud:
De snelste manier om de hedendaagse evolutie van het onderhoud in te delen is in de volgende vier fases. Namelijk 1- Correctief onderhoud 2- Preventief onderhoud 3- Voorspellend onderhoud en 4- Proactief onderhoud.

Fase 1- Correctief onderhoud:
De eerste fase in de evolutie van het onderhoud is het correctief onderhoud. In deze eerste fase van de evolutie van het onderhoud was het onderhoud gebaseerd op  interventies als gevolg van storingen. De daaruit voortvloeiende reparatiekosten bestonden niet alleen uit reparatie arbeid en onderdelen maar ook uit de kosten die verband houden met productieonderbrekingen.

Fase 2- Preventief onderhoud:
Preventief onderhoud ontstond uit de noodzaak om de kosten vanwege de lage beschikbaarheid van de machines en de uiteindelijke productie onderbrekingen  door het systeem van correctief onderhoud te verlagen. De invoering van het preventief onderhoud systeem heeft geleid tot vaste programma’s voor de onderhoudstechnici en een regelmatige evaluatie om de machines in de best mogelijke conditie te houden en zo de faalkans van de machines te verminderen waardoor de onzekerheid omtrent de kosten wordt verminderd. Bij het correctief onderhoud systeem is het van groot belang om een zo klein mogelijk aantal onderhoud interventies te bepalen zonder schadelijke gevolgen voor de machines zodat er niet onnodig veel geld aan het onderhoud besteed wordt. Het aantal onderhoud interventies is nooit exact te bepalen, daarom beperkt het systeem van  preventief onderhoud de effectiviteit van het onderhoud.

Fase 3- Voorspellend onderhoud:
Het voorspellende onderhoud heeft zich ontwikkeld naar aanleiding van het teveel  aan onzekerheden van het preventief onderhoud systeem. Het ontstaan van het  voorspellende onderhoud systeem is mogelijk geworden door de voortschrijdende  technologische ontwikkelingen waarmee een nieuw onderhoudsconcept kon worden ontwikkeld. Bij het preventief onderhoud systeem wordt de toestand of status van de machine continu gemonitord en wordt er indien nodig voordat er een storing optreedt onderhoud gepleegd. Bij dit soort operaties, bekend als predictief onderhoud, komt een hele filosofie kijken voorafgaand aan de functionele storing door middel van kennis van het gedrag van de machine en welk element kan falen en wanneer een interventie moet worden gepland zonder dat dit invloed heeft op het productie proces met als gevolg een optimalisatie van de productiekosten, arbeid en onderdelen. Het preventief onderhoud systeem voorkomt als het goed uitgevoerd wordt grote en kostbare storingen en zal de productie activiteiten stroomlijnen.

Fase 4- Proactief onderhoud:
Het proactief onderhoud systeem is ontwikkeld als voltooiing van de evolutie van het onderhoud. Dit concept omvat componenten van alle bovengenoemde soorten onderhoud maar verhoogt hen naar een hogere dimensie. Het proactief onderhoud systeem voegt als laatste dimensie het verbeteren van de onderdelen die bij het  voorspellende onderhoud alleen op tijd worden vervangen zodat deze minder slijten en er dus op den duur nog minder onderhoud gepleegd hoeft te worden en de betrouwbaarheid van de machines steeds verder wordt gemaximaliseerd.

Conclusie:
Uitgaves gedaan aan proactief onderhoud zijn geen kosten maar een investering.