blog placeholder

Als de rentevasteperiode van je hypotheek binnenkort afloopt, stuurt de bank je automatisch een verlengingsvoorstel. Je moet weer keuzes maken. Kies je voor een vaste of variabele rente? Zet je de nieuwe hypotheek ‘kort’ of ‘lang’ vast als je voor een vaste rente kiest? En hoeveel wil je aflossen van je hypotheek tijdens de nieuwe looptijd?

Bij het kiezen van een hypotheek is het belangrijk dat je kijkt naar je persoonlijke omstandigheden. Op deze manier kun je veel sneller deze vragen beantwoorden en een keuze maken. Kijk niet alleen naar je financiële situatie (en eventueel die van je partner), maar denk ook na over welk risico je wilt nemen. Je leeft nu maar denk ook na over de toekomst, bijvoorbeeld als over tien of dertig jaar je hypotheek afloopt. Hoeveel moet je dan terugbetalen aan de bank? Het is dus belangrijk dat je je goed oriënteert.

Aflossen

Bepaald eerst welke hypotheekvorm je neemt. Wil je tijdens of na de looptijd aflossen? Binnen de verschillende hypotheekvormen kun je kiezen voor aflossing tijdens de looptijd of aflossing aan het einde van de looptijd. Belangrijk bij deze afweging is wat in de toekomst je inkomen is. Verwacht je dat je inkomen gaat stijgen? Of denk je dat je juist minder gaat verdienen omdat je bijvoorbeeld van plan bent om minder te gaan werken, of met pensioen gaat? Ook dan wil je natuurlijk nog makkelijk je maandelijkse hypotheeklasten kunnen betalen. Daarnaast komt ook het risico dat je wilt nemen om de hoek kijken. In het begin aflossen geeft zekerheid, maar zorgt ook voor een lagere belastingaftrek. Een alternatief is om periodiek geld opzij te zetten. Dat kan wel lastig zijn als je maandlasten relatief hoog zijn.

Nieuwe regelgeving per 1 augustus 2011

Vanaf 1 augustus 2011 geldt een nieuwe regelgeving voor hypotheken. Je kunt niet meer kiezen voor een 100% aflossingsvrije hypotheek. Je kunt dan een aflossingsvrije hypotheek afsluiten voor maximaal 50% van de marktwaarde van de woning.

Vast of variabel?

Wil je de hypotheek kort (maximaal twee jaar) of lang (langer dan twee jaar) vastzetten? De rente voor een 5- of 10-jarige hypotheek is in het afgelopen jaar flink gestegen (1 tot 1,5%). Als de economie aantrekt en de inflatie oploopt, stijgt waarschijnlijk de rente nog meer. Dan lijkt een langere rentevasteperiode wellicht interessant. Het nadeel is dat hypotheken met lange rentevaste termijnen de komende jaren fors duurder worden. Dit is een gevolg van de nieuwe internationale toezichtregels voor banken. Hierdoor is er een kans dat de rente voor lange rentevaste termijnen (meer dan tien jaar) gaat stijgen.
Is een korte rentevaste periode dan een goed alternatief? Minder zekerheid, maar wel een lage variabele rente. Voordeel is dat de maandlasten flink lager zijn dan die van een hypotheek van bijvoorbeeld tien jaar vast. Dat komt doordat je extra moet betalen voor de zekerheid van een langlopende vaste rente. Nadeel van de variabele rente is dat deze snel kan oplopen, en dan stijgen je maandlasten net zo hard mee.

Hoogte hypotheek – rentemix

Een gewone hypotheek is niet hoger dan 75% van de executiewaarde. Dat is de waarde van je huis als je gedwongen bent het te verkopen. Wil je een hogere hypotheek, dan betaal je meer rente omdat het risico voor de geldverstrekker groter is (let wel, je mag tot 1 augustus 2011 maximaal 125% van de executiewaarde lenen). Leen dus niet meer dan nodig is. Kies in overleg met je hypotheekadviseur een hypotheek die bij je past. Neem als vuistregel dat je hoogte van jouw hypotheek officieel niet meer mag zijn dan ongeveer vier- tot vijfmaal je bruto jaarinkomen. Vind je het lastig, om de juiste renteperiode te kiezen, dan kun je met de bank ook een rentemix bespreken. Op deze manier kun je je hypotheek in drie delen splitsen: een deel rentevast voor tien jaar, een tweede deel vast voor twee jaar, en voor het restant kies je dan een variabele rente. Zo spreid je de risico’s.

De rentevaste periode loopt af

Om het verlengingsvoorstel van de bank goed te kunnen beoordelen is het verstandig om jezelf het volgende af te vragen:

  • Past de nieuwe rentevasteperiode bij je levensfase? Wil je meer zekerheid door te kiezen voor een langere periode zodat je weet wat je vaste maandlasten zijn? Of kun je een maandelijkse wijziging in de hoogte van je lasten makkelijk opvangen?
  • Is de waarde van je woning gestegen? Dan kun je met de bank misschien een lager rentepercentage afspreken aangezien de geldverstrekker minder risico loopt. De waardestijging kun je aantonen met de WOZ-beschikking of een taxatierapport).
  • Welke grote (structurele) uitgaven verwacht je de komende jaren? Heb je meer financiële ruimte, overweeg dan meer af te lossen of om een extra storting te doen in het spaargedeelte van de hypotheek.
  • Hoe lang heb je nog recht op hypotheekrenteaftrek? Sinds 2001 is de periode waarover je de rente van je hypotheek fiscaal kunt aftrekken beperkt tot maximaal 30 jaar. Zorg er dus voor dat je voldoende afgelost hebt om een eventuele resterende hypotheek te kunnen blijven betalen.
  • Verwacht je een stijging van de rente? Vraag dan aan een adviseur of je de verhoging van de lasten kunt betalen en wat de alternatieven zijn.