blog placeholder

Iedereen maakt dagelijks gebruik van de toiletpot maar we staan er nooit bij stil waar de toiletpot vandaan komt. We weten vaak ook niet wat nu de beste toiletpot is en waarom.

WC:

De term wc is de in Nederland alom gebruikte afkorting voor watercloset. Het woord watercloset is echter helemaal geen Nederlands woord maar het is het vernederlandste woord voor het uit het Engels afkomstige woord voor “waterkast”. Het Engelse woord voor waterkast is namelijk Water Closet. Het grappige is dat het woord WC in Nederland nog  wel algemeen gebruikt wordt maar in de Engelstalige landen helemaal niet meer.

In Groot Britanië spreekt men tegenwoordig van een “toilet”. Het grappige daarvan is dat het Engelse woord toilet de verengelste benaming is voor het Franse woord voor een zijden of kanten doek (“toilette” )waar de Franse vrouwen hun borstels, kammen, poederdozen enzovoorts op plachten te leggen. De speciale kamer, waar deze tafel met de zijden of kanten doek met borstels, kammen, poederdozen enzovoorts stond, werd op den duur meestal voorzien van stromend water en een wc en men ging deze hele kamer “toilette” noemen.

“waterkast”

In Amerika gebruikt met het Engelse woord toilet weer niet maar worden de woorden “restroom”en “bathroom” gebruikt om een wc aan te duiden.

WC- of toiletpot:

De eerste toiletten waren voorzien van een gat in de grond waar je op hurken boven moest hangen om je behoefte te doen. In de loop der jaren werden er echter allerlei systemen ontworpen waarop je zittend je behoefte kon doen. De twee systemen die uiteindelijk in Nederland zijn overgebleven zijn de vlakspoeltoiletpot en de diepspoeltoiletpot.

vlakspoeltoiletpot:

Bij het vlakspoeltoiletpot type blijven de uitwerpselen op een vlakke schaal liggen tot de waterspoeling in werking gesteld wordt. Het voordeel van de vlakspoeltoiletpot is dat je, voor dat je je uitwerpselen doorspoelt, je uitwerpselen kunt bekijken zodat eventueel bloed of slijm in de ontlasting direct wordt waargenomen. Dit kan een voordeel zijn voor je gezondheid omdat je eventuele aandoeningen eerder waarneemt en deze dus in een eerder stadium kunnen worden behandeld. Het nadeel van de vlakspoeltoiletpot is dat er bij het doorspoelen spetters ontlasting tegen de onderkant van de wc bril en deksel kunnen vliegen.

Diepspoeltoiletpot:

Bij de diepspoeltoiletpot komt de ontlasting direct in het water terecht. Bij dit type kun je dus je ontlasting niet goed bekijken en zie je eventuele bloed en slijmsporen in de ontlasting meestal niet waardoor eventuele aandoeningen later worden geconstateerd wat een latere start van de behandeling tot gevolg heeft. In hygiënisch opzicht valt het diepspoelcloset ongetwijfeld te prefereren.

De goedkoopste toiletpot:

De aan de wand bevestigde diepspoeltoiletpot met losse stortbak  is het goedkoopst te produceren omdat er minder materiaal voor nodig is. Hierbij is de witte uitvoering het allergoedkoopst. Een De aan de wand bevestigde diepspoeltoiletpot met losse stortbak  heb je al voor € 37,50.