blog placeholder

Veel bedrijven hebben het erg zwaar in deze periode. Om een beetje overeind te blijven in de recessie besluiten bedrijven te bezuinigen en worden duizenden mensen ontslagen. En wat doe je dan als je ineens geen werk meer hebt maar wel de maandelijkse lasten ?

Bijna dagelijks hoor je wel dat het slecht gaat met bedrijven, dat zij gaan bezuinigen en hun medewerkers zullen ontslaan. Waarschijnlijk krijgen honderden mensen die nu nog een baan hebben ineens te horen dat ze hun baan niet blijven houden.

U kunt dan in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering, oftewel de WW-uitkering. Maar om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Een van de voorwaarde is dat u minstens 6 maanden een baan moet hebben gehad. Hoe hoog uw uitkering zal zijn hangt van uw arbeidsverleden af. Een andere voorwaarde is dat uw ontslag niet uw eigen schuld moet zijn. Wanneer u dus zelf ontslag neemt, komt u niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Een laatste voorwaarde is dat u niet ouder dan 65 jaar bent.

In principe heeft iedereen die verzekerd is recht op een WW-uitkering. Het is echter belangrijk dat u zodra u geen werk meer hebt zo snel mogelijk inschrijft bij het UWV WERKBEDRIJF, voorheen was dit het CWI. Wanneer uw eerste ontslagdatum bekend is kunt u zich ook eerder inschrijven. Tegenwoordig hoeft u de deur niet uit om u zich in te schrijven. U kunt ook via de site van UWV WERBEDRIJF zich inschrijven. Op deze site vind u meer informatie over de uitkering en het vinden van werk.

Wanneer u zich gaat inschrijven dient u in ieder geval de adresgegevens van alle werkgevers waar u gewerkt heeft te hebben. Ook heeft u de datum van indiensttreding en datum uitdiensttreding nodig van de desbetreffende werkgevers. Tevens heeft u uw Burger-servicenummer (voorheen sofinr) nodig. Om u zich te kunnen legitimeren heeft u uw paspoort of identiteitskaart nodig. Een rijbewijs is niet toegestaan.

Wanneer u in aanmerking komt voor een WW-uitkering krijgt u de eerste twee maanden 75 procent van uw laatst verdiende salaris, daarna krijgt u 70 procent. Er zijn wel bovengrenzen vastgesteld waarover het percentage mag worden berekend, aan de hand van het hoogste betaalde dagloon wordt dit vastgesteld, en waar het hoogste bedrag betaald is aan WW-premie. Per gewerkt jaar heeft u recht op 1 maand uitkering, met een duur van maximaal 38 maanden in zijn totaliteit (drie jaar en twee maanden).

De WW- uitkering wordt beeinidgd wanneer u weer een baan heeft gevonden en weer aan het werk gaat. Een Ww-uitkering wordt ook beeindigd wanneer blijkt dat u onterecht een uikering krijgt of wanneer de maximale tijdsduur verstreken is waarin u recht heeft op uitkering.