blog placeholder

Moeite met -d -t fouten? Is hij het bonste of hij bonsde? Hij verfde of hij verfte? Speelt jij? of speel jij? Dit zijn misschien makkelijke voorbeelden, maar spellingsfouten kunnen je cijfer op school negatief beïnvloeden of je competentie als sollicitant ter sprake stellen. En precies hierom deze handleiding. Hiermee kun je de meest gemaakte fouten in de Nederlandse taal vermijden.

Tegenwoordige tijd:

Allereerst moeten we onderscheid maken tussen regelmatige en onregelmatige werkwoorden.

Een onregelmatig werkwoord is bijvoorbeeld ‘zijn’. Een regelmatig werkwoord is ‘zwemmen’.

We zullen in onderstaand voorbeeld spreken van de stam. De stam is het volledige werkwoord – en. Dus niet de ik-vorm zoals veel mensen denken (dit wordt later in de handleiding duidelijk).

 

De regel voor regelmatige woorden is als volgt:

 

Ik + stam

Jij + stam + t

Hij/Zij + stam + t

Wij +volledig werkwoord

Jullie + volledig werkwoord

Zij + volledig werkwoord

 

Bij een vraag in de jij vorm (vb. Zwem jij?), gebruik je NOOIT stam + t maar alleen de stam. Bij de hij-vorm (Zwemt hij?) zet je er wel weer een t achter.

De onregelmatige werkwoorden hebben niet echt een regel, daarom noemen we ze onregelmatig.

 

Vb. zijn.

Ik ben

Jij bent (stam + t)

Hij is (hier zit de onregelmatigheid in)

Wij zijn (volledig werkwoord)

Jullie zijn

Zij zijn

 

Verleden tijd:

We hebben twee soorten werkwoorden, sterke en zwakke.

De sterke werkwoorden zijn de werkwoorden die een eigen verleden tijd vorm hebben en dus onregelmatig zijn.

 

Een voorbeeld is het werkwoord lopen.

Ik liep

Jij liep

Hij/zij liep

Wij liepen

Jullie liepen

Zij liepen.

 

Als dit een sterk werkwoord was geweest had je dus gehad (ik loopte, jij loopte enz.).

 

Zwakke werkwoorden hebben wel regels, en simpelere regels dan de meeste mensen denken. Deze blijven hun eigen stam altijd behouden (dus niet zoals bij zwemmen-zwom).

Heb je wel eens van ’t kofschip horen praten? Dit is een ezelsbruggetje. Je gebruikt het door de stam van het werkwoord te pakken die je gaat vervoegen en daar –te of –de achter te plakken. Als de laatste letter van de stam in ‘t kofschip zit dan gebruik je –te, als deze er niet inzit dan gebruik je –de.

Voorbeeld zwak werkwoord bakken.

Stam = bak. Zit de k in ‘t kofschip? Ja. Dus de verleden tijd vorm wordt bakte.

 

Ik bakte

Jij bakte

Hij/zij bakte

Wij bakten

Jullie bakten

Zij bakten

 

Verven. Stam = verv (dus niet verf! Daarom is de stam volledig werkwoord – en en niet de ik-vorm).

Verv, zit de v in ‘t kofschip? Nee. Dus dan wordt het:

 

Ik verfde

Jij verfde

Hij/zij verfde

Wij verfden

Jullie verfden

Zij verfden

 

Daarnaast heb je werkwoorden dit al een t of een d in de stam hebben. Hoe pak je dit aan?

Vb. letten. Dit is een zwak werkwoord, het behoudt de eigen stam.

De stam is volledige vorm –en, dus lett (met dubbel t).

 

Ik lette

Jij lette

Hij/zij lette

Wij letten

Jullie letten

Zij letten

 

Voltooide tijd:

Als je weet hoe de verleden tijd werk, weet je ook hoe de voltooide tijd werkt?

Ook nu gebruik je weer ‘t kofschip. Vb. werkwoord bonzen (zwak werkwoord). Zit de z in ‘t kofschip? Nee, dus –d. De voltooide tijd wordt dan gebonsd. Ziet er raar uit, maar is toch echt zo!

Ik heb gebonsd

Hij heeft gebonsd enz..

 

De regel hierbij is dat je het eerste werkwoord verder vervoegt (in dit geval hebben) en het tweede constant gelijk laat (gebonsd).

 

Sterke werkwoorden hebben een eigen vorm.

Gezwommen, gelopen enz.

 

De meest voorkomende fouten kunnen dus simpel voorkomen worden door deze regels te volgen.

Een stappenplan is:

1) Bepaal in welke tijd het werkwoord is

2) Sterk of zwak werkwoord?

3) Pas de regels toe