blog placeholder

Aangezien de verkiezingen reeds op 15 maart plaats zullen vinden rijst de vraag welke politieke partijen van plan zijn om  de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. De metabanenzoekmachine Joblift onderzocht om deze reden de verkiezingsprogramma’s van de tien grootste partijen naar vermeldingen over dit onderwerp.

KRAAM- EN OUDERSCHAPSVERLOF: VVD, SGP EN PVV VERMELDEN RUIMERE VERLOFREGELING NIET

Vaak gaat de geboorte van een kind ten koste van de vourwelijke carrièreperspectieven, mede door de grote verschillen in verlof. Om dit tegen te werken heeft GroenLinks het meest ambitieuze voorstel gepresenteerd; het kraamverlof voor vaders van twee dagen naar vier weken te verhogen en daarom twee maanden betaald ouderschapsverlof bovenop de bestaande regeling te geven. De Partij voor de Dieren (PvdD) en de PvdA zijn voor drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders; iets wat D66 ook voorstelt tegen 70 procent van het loon. Met drie maanden extra ouderschapsverlof voor beide ouders en tien dagen ouderschapsverlof in plaats van de huidige twee, zijn respectievelijk de CDA en Christen Unie minder ambiteus. De SP blijft relatief onduidelijk met het standpunt over vaderschapsverlof te willen verlengen in overleg met sociale partners.

BELONINGSVERSCHIL: PVDA VOOR WETTELIJK VASTLEGGEN VAN GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK

 Dankzij het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is het vaak het geval dat vrouwen eerder afzien van een carrière. Echter, spreken slechts vier partijen zich uit voor een gelijk loon voor gelijk werk. D66 en Partij voor de Dieren vinden dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk een gelijk loon moeten krijgen, maar gaan er niet verder op in hoe ze dit willen bereiken. Hierover zijn alleen GroenLinks en de PvdA duidelijk: door middel van een nieuw sociaal akkoord en door wettelijke vastelliging willen deze partijen het principe van gelijk loon voor gelijk werk afdwingen.

 

VROUWEN OP TOPPOSITIES: NET ZO VEEL PARTIJEN ZIJN VOOR- EN TEGEN EEN QUOTUM

De eerstgenoemde factoren zorgen er mede voor dat het percentage vrouwen op topposities nog steeds behoorlijk laag is. Wat zijn de standpunten van partijen tegenover het forceren van een hoger percentage middels positieve discriminatie? Alleen de VVD spreekt zich in haar verkiezingsprogramma duidelijk tegen een wettelijk verplicht quotum uit. Anders zien dit GroenLinks en de PvdA, die quota van respectievelijk 33 en 30 procent voor zowel de private als publieke sector nastreven. D66 wil het langzaam omhoog brengen door in 2021 30 procent van de belangrijke maatschappelijke posities met vrouwen te vullen. Alsmede wil de D66, net als de SP, een verplichte verantwoording over het diversiteitsbeleid van overheidsinstanties. De PvdD is minder duidelijk door alleen te stellen dat de overheid ervoor moet zorgen dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige weerspiegeling van de sameleving is.

Hieruit valt te concluderen dat de meest uitgesproken en concrete partijstandpunten voor het verbeteren van de vrouwelijke positie op de arbeidsmarkt van GroenLinks zijn. Ook de PvdA, D66, SP en de PvdD spreken zich duidelijk uit voor verbetering, maar doen het vaak gematigder, minder concreet en niet met betrekking tot alle hierboven besproken onderwerpen. Bij de andere partijen is de prioriteit van dit onderwerp beduidend minder.