blog placeholder

Elke dag staat er weer negatief nieuws over de economie. Wellicht merkt u er nog weinig van, maar één ding is zeker: Voor veel mensen bestaat de kans dat zij ontslagen worden of dat zij geen werk kunnen vinden. Ik heb daarom wat informatie over de verschillende soorten uitkeringen op een rij gezet. Wat zijn voor u de mogelijkheden?

De WW-uitkering
De WW-uitkering is in het leven geroepen voor mensen die werkloos zijn geworden door ontslag. U moet dus zijn ontslagen. Daarnaast zijn er nog een paar voorwaarden waaraan u moet voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld minimaal een half jaar hebben gewerkt voordat u ontslagen werd. Ook moet u beschikbaar zijn voor werk. Verder is ook de reden van ontslag van belang bij uw uitkering.

De hoogte en de duur van de uitkering zijn onder andere afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt, van uw leeftijd en uw loon. De WW-uitkering moet verder zo snel mogelijk worden aangevraagd als u werkloos bent geworden. U moet zich dan inschrijven bij het UWV WERKbedrijf.

De WWB (Bijstand)
Een bijstandsuitkering is een uitkering voor personen die te weinig inkomsten hebben om van te leven. Ook voor de bijstand moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag geen recht meer hebben op andere inkomsten en als u samenwoont (ook ongeregistreerd) mag uw partner niet meer verdienen dan ongeveer €1200 netto.

De bijstandsuitkering is een financieel vangnet en is bedoeld als een tijdelijke hulp. De uitkering bestaat uit een bedrag dat minimaal nodig is om aan de primaire levensbehoeften te voldoen. Hieronder worden bijvoorbeeld de kosten voor huur, kleding, voeding en de premie voor de zorgverzekering verstaan.

De Ioaw
De Ioaw is een uitkering voor oudere, werkloze personen. Een Ioaw-uitkering kan ingaan aan het eind van een WW-uitkering. Ook bij Ioaw zijn er natuurlijk voorwaarden. Zo moet u op of na de leeftijd van 50 werkloos zijn geworden en volledig uw WW-uitkering hebben gekregen óf u moet werkloos zijn geworden op of na de leeftijd van 57,5 jaar en een kortdurende WW-uitkeringen hebben genoten van een half jaar.

Uitkering aanvragen
Als u een uitkering wil aanvragen. Dan moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Dit kan bij één van de vestigingen, maar ook via internet. Via internet kunt een digitaal formulier invullen. Daarvoor heeft uw wel een DigiD nodig.