blog placeholder

Dit artikel is bedoeld om mensen die op het punt staan om een keuze te maken voor de opleidingen Sph & Mwd te helpen. Het verschil tussen de opleidingen lijkt in eerste instantie niet groot , maar er bestaat wel degelijk een verschil. Ik heb zelf onlangs een keuze gemaakt, ik hoop dat degene die dit artikel lezen er wat mee kunnen.

Op het eerste oog lijken de opleidingen SPH en MWD niet veel van elkaar te verschillen. Allebei zijn het sociale studies waarbij je met mensen werkt. Toch zijn er wel degelijk verschillen. Over het algemeen ligt bij de opleiding SPH de nadruk meer op het werken in en met groepen, terwijl de opleiding MWD meer gericht is op individuele begeleiding van een cliënt. De opleiding MWD is ook wat zakelijk dan de opleiding SPH.

Hier een korte beschrijving van de twee beroepen.

Een Sociaal pedagogisch medewerker helpt of ondersteunt mensen in hun woon- en leefsituatie. Je zorgt voor professionele hulp en ondersteuning en werkt veel samen met andere hulpverleners zoals orthopedagogen, psychologen en verpleegkundigen.  

Een Maatschappelijk werker komt in actie wanneer mensen vastlopen in hun sociale omgeving. Je werkt samen met de cliënt aan een structurele oplossing. Je helpt de cliënt zijn situatie te analyseren, haalbare doelen te formuleren, plannen van aanpak te maken en uit te voeren.

Met de opleiding Spw kun je aan het werk in een breed werkveld.Hier volgen enkele voorbeelden van werkvelden:

Jeugd- en jongerenwerk.

Verstandelijk gehandicaptenzorg

Lichamelijk gehandicaptenzorg

Verslavingszorg

Ouderenzorg

Psychiatrie

Justitiële hulpverlening

Maatschappelijke opvang

Zorg bij multiproblem-gezinnen

Vluchtelingenwerk

Re-integratie.

Zoals je kunt lezen is het een erg breed werkveld waar in je kunt werken wat inhoudt dat je  na je opleiding redelijk snel aan een baan zult komen. 

Hoe weet je nou of de opleiding Sph echt bij je past? dat is heel simpel door de volgende vragen met een ”JA” kan beantwoorden dan is deze opleiding echt iets voor jou. 

Nu een stukje over Maatschappelijk werk & dienstverlening.

De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening leidt je op voor het beroep van maatschappelijk werker. Maatschappelijk werkers tref je in verschillende werkvelden aan:

 • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW).
 • Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW).
 • Schoolmaatschappelijk Werk (SMW).
 • Medisch Maatschappelijk Werk (MMW).
 • Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ).
 • Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG).
 • Jeugdhulpverlening (Jongeren Advies Centrum).
 • Jeugdzorg.
 • Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
 • Raden voor de Kinderbescherming.
 • (Jeugd) Reclassering.
 • Hulpverlening aan ouderen.
 • Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs (CAD).

Er is ook maatschappelijk werk voor mensen met een handicap (MEE).

Binnen die werkterreinen kun je bijvoorbeeld de volgende functies uitoefenen:

Maatschappelijk werker.

Case-manager

Indicatie-adviseur

Ook je vestigen als zelfstandige behoort tot de mogelijkheden. De laatste jaren vestigen steeds meer maatschappelijk werkers zich zelfstandig met een eigen praktijk. Dus wil je graag in de toekomst een eigen bedrijf opzetten dan kan je met de opleiding mwd dat goed doen.

Hoe groot is de kans op een baan? De arbeidsmarkt voor afgestudeerden is redelijk. Over het algemeen vind je als maatschappelijk werker snel een baan. Vooral afgestudeerden met een niet-Nederlandse achtergrond zijn populair bij werkgevers. Allochtone hulpvragers kunnen vaak beter geholpen worden door hulpverleners met dezelfde achtergrond, moedertaal en cultuur.

Wat is het carriereperspectief ?

Pas afgestudeerden komen veelal eerst in een uitvoerende functie terecht, waarbij je mensen in een rechtstreeks contact helpt of begeleidt. Heb je wat meer ervaring, dan is de volgende carrièrestap vaak een leidinggevende baan, waarbij je de hulp moet organiseren en bij de uitvoering hiervan leiding geeft.

Je kunt er ook voor kiezen om verder te studeren. Je kunt aan het hbo een masteropleiding volgen die is gericht op de uitoefening van het beroep: een professionele master.

Maar met je hbo-diploma op zak kun je ook via een (hbo-) premasterclass aan de universiteit bijvoorbeeld Sociale Wetenschappen, Antropologie of Pedagogiek gaan studeren.

Beide opleidingen duren 4 jaar, je kan  na de opleidingen ervoor kiezen om door te studeren dit is prima op elkaar afgestemd.

Ik zelf heb gekozen voor de opleiding Mwd omdat ik graag individueel aan de slag wil gaan met jongeren. Mwd is daar meer op gericht vandaar mijn keuze.