blog placeholder

Bossing of te wel pesten door de baas

(Alle namen in dit artikel zijn fictief)

1-      Adolf heeft mij, door misbruik te maken van zijn, door de directeur eigenaars van Bossingman BV gegeven onbeperkte macht, maandenlang, in opdracht van en met medeweten van de directeur eigenaar G. Bossingman, bewust geestelijk onder druk gezet om mijn er toe te bewegen uit eigen beweging ontslag te nemen.

2-      Adolf is, volgens mijn waarnemingen, niet eerlijk en onbetrouwbaar. (zie toelichting a)

3-      Adolf is, in mijn ogen, volledig incapabel als algemeen directeur. (dit is mijn persoonlijke mening waar ik heel veel voorbeelden van kan geven maar die niet direct verband houden met de geestelijke schade die hij mij heeft toegebracht)

Toelichting a)

  • Adolf heeft tegen mij gelogen over het feit dat hij zich aangemeld zou hebben voor een M.V.O. workshop. (zie beschrijving: Aanvulling 1. op Ziekmelding i.v.m. voortdurende “Bossing” activiteiten gepleegd door Bossingman BV).
  • Ik nam halverwege vorig jaar, op een morgen toen al mijn collega’s van kantoor afwezig waren, de telefoon op en toen zei een vrouw aan de andere kant van de lijn: “met voetbalclub AZ”, ik dacht dat ik het verkeerd verstaan had en zei: “met wie”, waarop de vrouw herhaalde: “met voetbalclub AZ”, waarop ik zei: “waar kan ik u mee van dienst zijn?”. Ze zei dat ze op zoek was naar ene Adolf in verband met een factuur die al een paar maanden openstond. Ik zei dat die niet aanwezig was. Toen zei ze: “we hebben de heer Adolf al meerdere malen tevergeefs proberen te bereiken op het Hotmail (e-mail) adres en op het mobiele telefoonnummer dat hij heeft opgegeven omdat hij op naam van Bossingman BV een VIP arrangement heeft afgenomen ter waarde van € 600,-. Ik heb haar toen toegezegd dat ik een notitie zou neerleggen bij de heer Adolf en dat hij, als hij de volgende dag weer op kantoor was, haar terug zou bellen. Toen ik opgehangen had herinnerde ik me dat Adolf een paar maanden geleden inderdaad op een maandagmorgen had verteld dat hij samen met zijn zoontje en de man die naar mijn weten de fusie begeleid (ik meen me te herinneren de heer V. Z.) naar een wedstrijd van AZ was geweest.
  • Adolf heeft tegen mij en de boekhouder  gelogen over het feit dat ik hem niet op de hoogte had gebracht van de hoge extra kosten i.v.m. de vele fotobewerkingen van de nieuwe kleinverpakkingskaarten. (zie toelichting:  toelichting machtsmisbruik Adolf bij nieuwe lay out standaard kleinverpakking)
  • Adolf heeft tegen mij gelogen over het feit dat de teksten van de “nieuwe thema” website door een tweede persoon waren gecontroleerd. (zie toelichting:  toelichting bossing “nieuwe thema” Website)
  • Adolf laat zijn medewerkers bewust de SKAL* misleiden. Dit blijkt uit het feit dat, daags voor de aangekondigde controle van SKAL voor de door Adolf aangevraagde SKAL handels certificering, hij zijn medewerkers de biologische producten die, tegen de regels van de SKAL  in, overal verspreid in het bedrijf tussen de gangbare (niet biologische) producten stonden**, naar één plek links van de ingang van de expeditie liet rijden en ze daar vervolgens een afzetting van leeg fust om heen liet zetten met daarop posters met de vermelding “biologisch”. Na de controle van de SKAL en het verkrijgen het SKAL handels certificaat belandde van liever lee overal op verschillende plaatsen in het bedrijf weer biologische producten tussen de gangbare (niet biologische) producten. Ik heb zelfs één keer, toen ik toevallig door de schuur liep, een vaste medewerker met biologische verpakkingskaarten naar een stapel gangbare (niet biologische) verpakkingen zien lopen om deze gangbare (niet biologische) verpakkingen om te kaarten naar biologisch. Toen ik dit later aan mijn collega vertelde zei hij dat dat inderdaad klopte omdat de biologische Acidanthera’s op waren en hij per direct 10 biologische verpakkingen nodig had om een order van een belangrijke klant te kunnen afsturen.

*(STICHTING SKAL : de toezichthouder op Biologische productiemethode: Voortbrenging van plantaardige en dierlijke landbouwproducten en houden van dieren overeenkomstig de bij of krachtens de Verordening (EEG) nummer 2092/91)

**Ik was over deze gang van zaken zo verontwaardigd dat ik daar met mijn privé telefoon een aantal foto’s van heb gemaakt.