blog placeholder

Bossing of te wel pesten door de baas

Bossing: (alle namen in dit artikel zijn fictief)
Het, in de context van pesten op het werk gebruikte woord bossing, is een Duits woord en staat als zodanig niet in de Nederlandse encyclopedie. Voor de exacte betekenis moet u dus een duitse encyclopedie raadplegen. De in Duitse versie van Wikipedia te vinden omschrijving van het woord bossing luidt, vertaald in het Nederlands, als volgt: Bossing staat in de strikte zin voor  “psychologische terreur op de werkplek, met als doel het slachtoffer uit het bedrijf te werken.” In bredere zin betekend bossing een persoon, continu of herhaaldelijk pesten, lastig vallen, kwellen en  kwetsen met het doel om hem geestelijk schade toe te brengen. De gebruikte bossing handelingen in mijn geval spitsen zich toe op het stelselmatig afnemen en saboteren van mijn werk.

Hoe ontstaat bossing:
Uit mijn eigen ervaringen in het bedrijf waar ik werk, Bossingman BV, heb ik twee redenen voor het ontstaan van bossing vast kunnen stellen. Deze redenen zijn hebzucht en ambitie. Bij Bossingman BV  begon het een aantal jaar geleden al met hebzucht.

Bossing ontstaan door hebzucht:
Bij Bossingman BV begon het, ongeveer 10 jaar geleden, met het geval van een zeer betrokken, capabele dure werknemer die een hartaanval kreeg en na herstel nog maar voor 80% mocht werken van de dokter. Aangezien hij zich, voor zijn hartaanval, echter voor 120% inzette, zag hij zich genoodzaakt om zijn functie als verkoopleider op te geven en als gewone vertegenwoordiger verder te werken. Hierdoor werd hij echter wel een hele dure vertegenwoordiger dus de directie probeerde op allerlei manieren van hem af te komen door hem allerlei voorzieningen, taken en privileges af te nemen (“bossing” dus). Hierdoor raakte hij zwaar gedemotiveerd en deed hij alleen nog maar het minimale wat van hem verwacht werd zodat de directie geen enkele rechtsgeldige reden kon vinden om hem te ontslaan. Omdat de betreffende werknemer zo duur was en volledig gedemotiveerd werd hij een hele dure kracht die nauwelijks nog iets verdiende voor het bedrijf. Omdat de werknemer al een behoorlijk aantal jaren werkzaam was bij het bedrijf en er geen geldige reden was voor ontslag en het bedrijf genoeg winst maakte en heel kapitaal krachtig was, zou het bedrijf, als ze hem volgens de regels zouden ontslaan, een hele hoge ontslagvergoeding moeten betalen. Omdat de directie daar niet toe bereid was begonnen ze hem stelselmatig te pesten om hem er toe aan te zetten om zelf ontslag te nemen. Vanaf dat moment was er dus sprake van bossing. Dit heeft een aantal jaren geduurd totdat er een nieuwe algemeen directeur werd aangesteld die, gebruik makend van een jaar met verlies en van het feit dat door het instorten van de Roebel het bedrijf blijvend ongeveer 50% van zijn afzet kwijt was, het UWV er van wist te overtuigen dat de betreffende werknemer buiten de schuld van het bedrijf moest worden ontslagen. Op deze manier konden ze hem, onder het mom van reorganisatie, samen met nog twee medewerkers betaalbaar ontslaan met alleen een transitie vergoeding.

Bossing ontstaan door ambitie:
Mijn eigen geval van bossing is (mede) ontstaan door mijn kritische houding tijdens deze ontslagronde en mijn onmisbaarheid voor het bedrijf op dat moment. Een paar maanden voor de ontslagronde had de nieuwe algemeen directeur Adolf namelijk een HR specialiste (of te wel een Human Resource of personeel specialiste) ingehuurd om de personeelsorganisatie te reorganiseren. Ik vroeg hem toen wie die vrouw was en hij zei dat zij hem voortaan één of twee dagdelen per week zou ondersteunen in het personeelsbeleid. (wat dus later niet zo bleek te zijn) Ik vond dat toen een hele verstandige beslissing omdat er tot dan toe niemand op het bedrijf werkzaam was die daar ook maar wat van af wist met allerlei vervelende situaties als gevolg. Deze HR specialiste is echter maar twee keer geweest en heeft er toen voor gezorgd dat de functie van de zeer betrokken, capabele maar kritische en onbuigzame goederen ontvanger (een op zich staande functie) werd veranderd in magazijnmedewerker zodat ze ook wat hem betrof het UWV er van wisten te overtuigen dat ze hem rechtmatig, gedwongen door de slechte bedrijfseconomische omstandigheden, moesten ontslaan omdat hij in het magazijn de laatste was die was “binnengekomen”. (Naast deze twee kritische medewerkers werd er nog een secretaresse ontslagen die echt als laatste was binnengekomen). Direct na het, op staande voet, ontslag van de drie medewerkers hield Adolf in de kantine een toespraak voor al het personeel  en verklaarde dat de ontslagen onontkoombaar waren en dat het UWV had bepaald wie er ontslagen moesten worden en dat het hem zeer speet dat dat juist een paar hele capabele betrokken medewerkers waren. Na deze toespraak zat Adolf weer, alleen, in zijn kantoor en ging ik naar hem toe. Hij vroeg mij hoe ik zijn toespraak vond en ik zei hem recht in zijn gezicht dat hij vanuit zijn eigen bedrijfskundige visie de juiste mensen had ontslagen maar dat hij mij niet moest proberen wijs te maken dat hij door het UWV was gedwongen om juist deze mensen te ontslaan. Ik begreep toen al dat hij mij, gezien mijn kritische houding naar hem toe vanaf zijn aanstelling als directeur, ook het liefst had ontslagen maar dat hij dat nog niet kon omdat ik op dat moment volledig onmisbaar was voor het bedrijf. Een paar weken later, op een vrijdagmorgen, hield Adolf weer een toespraak voor al het personeel. In deze toespraak vertelde hij dat hij bezig was met een volledige fusie tussen ons bedrijf en “fusiepartner” BV en dat die fusie over anderhalf jaar een feit zou zijn en dat het fusiebedrijf vanaf dan zou doorgaan onder één naam en op één locatie met hem als algemeen directeur. Ik had dat al een paar maanden zien aankomen omdat ik al sinds een paar maanden ons fotomateriaal, wat voor een bedrijf in onze branche heilig is, met de aanstaande fusiepartner deelde. Op de maandag na de aankondiging van de fusie had ik ’s morgens vroeg een afspraak met een bloembollenbemiddelaar om met hem bloembollenvelden te bezoeken om foto’s te maken van nieuwe soorten. Toen ik hem ter begroeting een hand gaf zei hij als eerste, “wat hoor ik, gaan jullie fuseren met “fusiepartner” ”. Ik zei toen “dat kan ik niet bevestigen nog ontkennen” maar ik begreep al wel dat als hij het wist er al heel veel mensen op de hoogte waren van de fusieplannen. De zaterdag daarna besloot ik om de usb stick met foto’s, die ik van mijn aanstaande collega van de fusiepartner te leen had gekregen, persoonlijk bij hem thuis terug te brengen omdat hij vlak bij mij woont en ik hem al jaren ken. Ik belde bij hem aan en toen hij de deur opende zei ik, hoi, ik kom de usb stick terugbrengen en meteen even kennismaken met mijn nieuwe collega. Hij keek mij heel verbaasd aan en zei, hoezo dat? Ik zei dat we gingen fuseren maar daar wist hij, ondanks dat hij al 30 jaar bij onze fusiepartner op kantoor werkzaam was, niets van af. (Hieruit bleek volgens mij dat de nieuwe algemeen directeur bij zijn toespraak die week er voor al verblind werd door zijn ambitie).

Bossing en mobbing:
De termen mobbing en bossing worden beiden gebruikt om pesten op het werk mee aan te duiden. Er is echter een wezenlijk verschil tussen mobbing en bossing. Met de term mobbing worden namelijk alle vormen van pesten op het werk aangeduid, dus zowel pesten door collega’s als door een leidinggevende. Met de term bossing wordt echter alleen pesten op het werk door een leidinggevende aangeduid.

Bossing:
Het, in de context van pesten op het werk gebruikte woord bossing, is een Duits woord en staat als zodanig niet in de Nederlandse encyclopedie. Voor de exacte betekenis moet je dus een duitse encyclopedie raadplegen. De in Duitse versie van Wikipedia te vinden omschrijving van het woord bossing luidt, vertaald in het Nederlands, als volgt: Bossing staat in de strikte zin voor  “psychologische terreur op de werkplek, met als doel het slachtoffer uit het bedrijf te werken.” In bredere zin betekend bossing een persoon, continu of herhaaldelijk pesten, lastig vallen, kwellen en  kwetsen met het doel om hem geestelijk schade toe te brengen. Het komt het meest voor op school, op het werk, in sportclubs, in het verpleeghuis, in de gevangenis  en op het internet (cyberpesten). Typische bossing handelingen zijn het verspreiden van valse verklaringen van de feiten, het toewijzen van zinloze taken, bedreigingen met geweld, sociaal isolement of constante kritiek op het werk.