blog placeholder

Bossing of te wel pesten door de baas

(alle namen in dit artikel zijn fictief) Inleiding: het hierna volgende verslag behandeld een paar “bossing” praktijken tegen een werknemer en het mede daardoor ontstaan van het grote spanningsveld tussen Adolf en mij wat één van de oorzaken is van de daaropvolgende “bossing” praktijken jegens mij.

Beweegreden Facebook “bossing” praktijk tegen een werknemer:
Zoals ik in het document met de titel “2016-03-12 toelichting beweegredenen G. Bossingman” schrijf is het er G. Bossingman alles aan gelegen dat een werknemer zelf ontslag neemt of door eigen schuld op staande voet ontslagen kan worden. Om het laatste te kunnen uitvoeren wordt er een dossier tegen hem opgebouwd waar tot nu toe (inclusief de hierna beschreven Facebook  waarschuwing) naar mijn wetentwee officiële waarschuwingen in staan.

Wat vooraf ging:
1-
Een jaar of zes geleden raakte mijn collega bij zijn vrouw vandaan. Omdat hij op dat moment nergens heen kon bood een werknemer zijn vriend (een persoon) tijdelijk onderdak aan. Deze heeft vervolgens zes weken bij een werknemer in huis gewoond tot hij zelf weer woonruimte had gevonden.
2– Een jaar of vier geleden kwam Een secreteen persoonse op ± 22 jarige leeftijd bij Bossingman BV op kantoor werken. Ze had daarvoor, naar mijn weten, al vanaf haar 16de regelmatig bij Bossingman in de schuur gewerkt waar een persoon toentertijd schuur chef was. Toen een persoon vervolgens op 44 jarige leeftijd een relatie kreeg met de ± 22 jaar jongere secreteen persoonse ontlokte dat aan zijn vriend werknemer de opmerking dat hij hem een pedofiel vond. Dit viel natuurlijk niet in goede aarde bij een persoon en secreteen persoonse en de vriendschap raakte daardoor over en zowel een persoon als secreteen persoonse ontvriendde hem op Facebook.

Facebook “bossing” praktijk tegen Werknemer:
(opmerking vooraf: het is ons, onder andere, niet toegestaan op het werk onze privé Facebook pagina te bekijken.)
Ongeveer een jaar hierna, toen Adolf  net was aangenomen als directeur, trouwden Een persoon en Secretaresse. Werknemer was op dat moment voor zaken in Slovenië en vernam via een vriend van hem dat Een persoon en Secretaresse die dag trouwden en hij was verontwaardigd dat ze hem daar niet van op de hoogte hadden gesteld. Hij schreef daarom op zijn privé Facebook pagina; “een paar jaar geleden trok ik hem uit de stront en nu verteld hij me niet eens dat hij gaat trouwen vandaag”. Ik hoorde dit de middag na de trouwerij van mijn collega na mijn werk op weg naar huis. Ik was geen facebook vriend van Werknemer en toen ik thuis probeerde de bewuste opmerking op Facebook te vinden lukte mij dat niet omdat die alleen voor Werknemer zijn Facebook vrienden bereikbaar was. In de loop van de volgende morgen liep Secretaresse opeens huilend naar onze nieuwe directeur Adolf toe om haar beklag te doen over de opmerking van Werknemer op zijn privé Facebook pagina. Naar aanleiding daarvan kreeg Werknemer van Adolf een officiële waarschuwing en werd hij een week geschorst. Ik vond het verbazingwekkend dat Secretaresse het bericht gelezen had omdat zij en haar man Een persoon, net als ik, geen Facebook vriend waren van Werknemer en zij dit dus niet zelf gelezen konden hebben. Mijn collega vertelde me toen dat een toenmalige collega die toen nog naast Secretaresse zat en die wel Facebook vriend was met Werknemer  thuis een screenshot had gemaakt van zijn opmerking en die naar haar werk had gemaild en aan Secretaresse had laten zien.

Één van de oorzaken van de later volgende “bossing” praktijken jegens mij:
Omdat het Werknemer zijn tweede officiële waarschuwing was en ik wist dat hij bij zijn derde officiële waarschuwing op staande voet ontslagen kon worden ben ik direct naar Adolf gegaan en vroeg hem om even mee te komen naar de vergaderruimte. Ik heb hem toen gezegd dat ik wist dat ze een dossier tegen Werknemer aan het opbouwen waren maar dat ik vond dat deze officiële waarschuwing absoluut niet te rechtvaardigen was omdat het een privé uiting betrof op een gesloten privé Facebook pagina en dat de andere secretarrese door een thuis gemaakt screenshot naar haar werk te mailen de regels in het bedrijf had overtreden en dat de klacht van Secretaresse dus op oneigenlijke gronden gestoeld was en dat deze officiële waarschuwing dus geschrapt moest worden. Adolf zei dat hij dat niet zou doen omdat er jurisprudentie was over uitlatingen op gesloten privé Facebook pagina’s waarbij degene die die geplaatst hadden waren veroordeeld. Ik zei toen dat ik dat onacceptabel vond en dat deze actie in mijn ogen verraad was en overeen kwam met Stasi praktijken. Adolf zei toen dat dat wat overdreven was en ik heb hem toen gezegd dat je altijd uit moet gaan van je eigen ethische waarden en dat ik het niet accepteerde. Ik zei dat ik het officieel aangetekend wilde hebben in Werknemer zijn dossier dat ik het hier absoluut niet mee eens was en dat als dit al kon leiden tot een officiële waarschuwing Werknemer er binnen een maand nog één zou hebben en ze hem op staande voet zouden kunnen ontslaan. Ik heb hem vervolgens heel duidelijk verteld dat alle grote nieuwe accounts die Bossingman BV de laatste jaren had binnengehaald het werk was van Werknemer en dat alle grote Italiaans, Griekse, Sloveense, Tsjechische, Deense en Zweedse klanten allemaal persoonlijke vrienden waren van Werknemer en dat hij daar goed rekening mee moest houden als hij erop uit was om hem op staande voet te ontslaan.

Aanleiding voor “bossing” praktijken tegen mij en Werknemer:
Adolf ervaarde mijn heftige protest als een ondermijning van zijn gezag en vond  mij toen al een onbuigzame lastpost waar hij het liefst zo snel mogelijk vanaf wilde. Ik was op dat moment echter nog niet te vervangen en daarom begon hij later met het zonder aanleiding afnemen en extern uitbesteden van mijn taken. (“bossing”dus). Door mijn opmerking dat al Werknemer zijn klanten persoonlijke vrienden zijn van Werknemer is hij nu ook bezig om, door overal met Werknemer mee naar toe te gaan ook Werknemer zijn onmisbaarheid te ondermijnen. (ook “bossing”dus).

*Bossing en mobbing:
De termen mobbing en bossing worden beiden gebruikt om pesten op het werk mee aan te duiden. Er is echter een wezenlijk verschil tussen mobbing en bossing. Met de term mobbing worden namelijk alle vormen van pesten op het werk aangeduid, dus zowel pesten door collega’s als door een leidinggevende. Met de term bossing wordt echter alleen pesten op het werk door een leidinggevende aangeduid.

Bossing:
Het, in de context van pesten op het werk gebruikte woord bossing, is een Duits woord en staat als zodanig niet in de Nederlandse encyclopedie. Voor de exacte betekenis moet je dus een duitse encyclopedie raadplegen. De in Duitse versie van Wikipedia te vinden omschrijving van het woord bossing luidt, vertaald in het Nederlands, als volgt: Bossing staat in de strikte zin voor  “psychologische terreur op de werkplek, met als doel het slachtoffer uit het bedrijf te werken.” In bredere zin betekend bossing een persoon, continu of herhaaldelijk pesten, lastig vallen, kwellen en  kwetsen met het doel om hem geestelijk schade toe te brengen. Het komt het meest voor op school, op het werk, in sportclubs, in het verpleeghuis, in de gevangenis  en op het internet (cyberpesten). Typische bossing handelingen zijn het verspreiden van valse verklaringen van de feiten, het toewijzen van zinloze taken, bedreigingen met geweld, sociaal isolement of constante kritiek op het werk.