blog placeholder

Bossing of te wel pesten door de baas(Alle namen in dit artikel zijn fictief) De houding van directeur eigenaar G. Bossing en directeur eigenaar J. Bossing (zoals beschreven in het onderstaande verhaal) sinds de aanstelling van Adolf als algemeen directeur heeft tot een bedrijfscultuur geleid die alle kenmerken heeft van een dictatuur waarin Adolf ongestraft misbruik kan maken van zijn machtspositie om mij willens en wetens mijn werk af te nemen om mij op deze manier psychologisch onder druk te zetten in de hoop dat ik zelf ontslag neem wat volgends de Nederlandse wetgeving een strafbaar feit is waar maximaal 2 jaar celstraf op staat.

Woord vooraf: in mijn actuele taakomschrijving staan nog steeds de volgende punten

  • Het maken en onderhouden van internet pagina’s en de website.

Specifieke functie-eisen

Bedienen van kantoor – en computerapparatuur met bijbehorende software.

Accuraat werken en attent zijn op gemaakte afspraken met leveranciers.
Aandacht hebben bij het verwerken van (digitale) afbeeldingen en gegevens, voor de juistheid van bestanden en voor zorgvuldigheid bij het verstrekken van informatie.

Toen ik, zonder vooraf bij de ontwikkeling van de “nieuwe product “ Website betrokken te zijn geweest, (zoals gewoonlijk sinds het aanstellen van Adolf als algemeen directeur) een e-mail kreeg van mijn sinds kort bij ons werkzame collega S., met de link naar de nieuwe “nieuwe product “ Website en de mededeling dat de “nieuwe product “ Website die dag werd gelanceerd op de GRS beurs in Boskoop en zag dat deze wemelde van de taalfouten, onjuistheden en ontbrekende belangrijke informatie heb ik direct een screenshot gemaakt, daar alle fouten en correcties op aangegeven en deze als bijlage naar alle geadresseerden (allen collega’s werkzaam bij Bossingman BV) gereplied met de mededeling: hierbij de eerste op en aanmerkingen op de “nieuwe product “ Website, zodat iedereen wist dat ik het onder mijn aandacht had.

Deze botte reactie van mij was het directe gevolg van de, door Adolfs’s toedoen, dramatische gang van zaken diezelfde week rond de brochure en de affaire met een monster van 8 verschillende soorten met bollen en grond gevulde potten uit een partij van 1000 door “Fusiepartner” BV te leveren potten met biologische bloembollen waarop op de etiketten, op de EAN Code en de soortnaam na, alle wettelijk verplichte gegevens en wegens de SKAL en SKBH verplichte aanduidingen ontbraken die als het aan Adolf lag gewoon naar de winkels zouden worden afgestuurd.

De volgende webpagina van de “nieuwe product “ Website bevatte, zoals hieronder is te zien, nog meer fouten dus heb ik ook daar een screenshot van gemaakt en daar de correcties op aan gegeven.

Screenshot

Vervolgens ben ik met dit screenshot naar directeur eigenaar J. Bossing gegaan en heb hem gezegd dat de sinds kort bij ons (door Adolf zonder sollicitatie procedure op persoonlijke titel aangenomen) werkzame HBO afgestudeerde Marketing en Communicatie collega S. haar Nederlands niet eens goed beheerste en dat ze nog in haar proeftijd zat en verzocht ik hem Adolf hier op aan te spreken. Hij zei dat hij dat zou doe en vervolgens moffelde hij het screenshot meteen weg in zijn aktetas (zoals hij al maanden doet met alle kritiek op Adolf zijn acties die ik bij hem meld) Gelukkig arriveerde Adolf even later op zijn kantoor en riep hij mij bij zich op het matje in zijn kantoor waar G. Bossing en S. ook zitten. Ik ben toen naar J. Bossing zijn kantoor gelopen en heb het screenshot weer uit zijn tas gepakt en ben met dit screenshot en 3 andere screenshots vol met correcties, die ik ondertussen had gemaakt, naar Adolf gegaan. Ik kreeg een reprimande omdat ik op de verkeerde manier op de e-mail met de link naar de nieuwe “nieuwe product “ Website en de mededeling dat de “nieuwe product “ Website op de GRS beurs in Boskoop werd gelanceerd had gereageerd. Ik zei dat ik dat had gedaan uit verontwaardiging over het feit dat er zonder mijn medeweten een website werd gelanceerd vol met taalfouten, onjuistheden en ontbrekende belangrijke informatie die door niemand was gecontroleerd voor publicatie omdat S. pas 5 dagen later weer op kantoor zou zijn om het te kunnen corrigeren. Adolf beweerde toen glashard dat de website wel was gecontroleerd waarop ik zei dat dat absoluut niet het geval was gezien het grote aantal aanwezige taalfouten, onjuistheden en ontbrekende belangrijke informatie. Daarna kreeg ik nog een reprimande omdat ik het in mijn hoofd had gehaald om de e-mail aan K. K. van “fusiepartner” BV, met een opsomming van alle wettelijk verplichte gegevens en wegens de SKAL en SKBH verplichte aanduidingen die op de etiketten van de bovengenoemde biologische bloembollen op pot ontbraken, ook aan hem te adresseren. Ik zei toen dat ik contact had gehad met K. K., die bij “fusiepartner” BV verantwoordelijk is voor de etikettering en dat die aangaf dat hij ook  niet betrokken was geweest bij de ontwikkeling van de etiketten daarvoor. Ik zei toen tegen Adolf dat als zowel K.K. als ik niet waren betrokken bij de ontwikkeling van die “BIO” etiketten Adolf deze (zoals gewoonlijk achter mijn rug om) door Bloemen-media had laten uitvoeren. Dit was volgens Adolf niet het geval en ze waren volgens hem door een collega van K.K. gemaakt. Ik zei toen dat ik dat niet wist en dat ik zolang ik overal buiten wordt gehouden maar wel (volgens mijn taakomschrijving) verantwoordelijk ben “voor de juistheid van bestanden en voor zorgvuldigheid bij het verstrekken van informatie” ik wordt gedwongen om op botte wijze te interfereren om er voor te zorgen dat de juiste informatie in al onze uitingen en op al onze producten komt te staan.

Na deze reprimandes ben ik weer naar mijn kantoor gegaan en toen Adolf en zijn personal assistent S. even later met zijn tweeën naar tuincentrum “het Westfriese schuurtje” vertrokken ben ik met de betreffende screenshots weer naar directeur eigenaar G. Bossing gegaan. Ik heb ze voor hem neergelegd en gezegd, sorry dat ik zo heftig uitviel tegen Adolf maar ik kan toch niet anders als hij steeds alles achter mijn rug om doet waardoor er steeds fouten worden gemaakt. En dit is niet het enige maar dit doet hij al maanden lang. G.’s antwoord daarop was; “Adolf is de operationeel directeur dus die is volledig verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering” Ik zei; maar het moet toch goed. En G. herhaalde weer “Adolf is de operationeel directeur dus die is volledig verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering”. Hij zei uiteindelijk om van me af te zijn; ik zal het er met hem over hebben.

*Bossing en mobbing:
De termen mobbing en bossing worden beiden gebruikt om pesten op het werk mee aan te duiden. Er is echter een wezenlijk verschil tussen mobbing en bossing. Met de term mobbing worden namelijk alle vormen van pesten op het werk aangeduid, dus zowel pesten door collega’s als door een leidinggevende. Met de term bossing wordt echter alleen pesten op het werk door een leidinggevende aangeduid.

Bossing:
Het, in de context van pesten op het werk gebruikte woord bossing, is een Duits woord en staat als zodanig niet in de Nederlandse encyclopedie. Voor de exacte betekenis moet je dus een duitse encyclopedie raadplegen. De in Duitse versie van Wikipedia te vinden omschrijving van het woord bossing luidt, vertaald in het Nederlands, als volgt: Bossing staat in de strikte zin voor  “psychologische terreur op de werkplek, met als doel het slachtoffer uit het bedrijf te werken.” In bredere zin betekend bossing een persoon, continu of herhaaldelijk pesten, lastig vallen, kwellen en  kwetsen met het doel om hem geestelijk schade toe te brengen. Het komt het meest voor op school, op het werk, in sportclubs, in het verpleeghuis, in de gevangenis  en op het internet (cyberpesten). Typische bossing handelingen zijn het verspreiden van valse verklaringen van de feiten, het toewijzen van zinloze taken, bedreigingen met geweld, sociaal isolement of constante kritiek op het werk.