blog placeholder

Je bent net klaar met school je diploma en dan komt het solliciteren om de hoek kijken misschien heb je al bij baantjes gehad maar dat is toch anders dan als je daadwerkelijk de markt intreedt als met de functie waar voor je al die jaren hebt gestudeerd.

HULP MET OPSTELLEN CV

Hieronder een voorbeeld van een cv opstelling:

Je begint altijd met jezelf

Persoonlijke gegevens:

naam  adres  telefoonnummers  e-mailadres  burgerlijke staat (samenwonen is een formele status)  geboorteplaats  rijbewijs

Klein persoonlijk profiel:

Hier heb je de kans jezelf te 'verkopen' als het ware. Geef een helder, beknopt en dynamisch beeld van jezelf. Schrijf op wat je te bieden hebt bij je eventuele toekomstige werkgever.

 

Opleiding:

Beperk uzelf tot details over uw opleiding tot het ´hoogst bereikte niveau´. Als dit een doctoraal examen is dan doet het er niet toe welke cijfers u had voor de propedeuse.

 

Werkervaring:

Begin met uw meest recente baan. Vermeld ook vol- en deeltijdbanen,stages en eventueel vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik aandachtstreepjes om resultaten, vaardigheden en taken. Laat geen gaten in de tijd vallen. Als u een tijd niet heeft gewerkt,leg dan uit waarom en geef aan wat u in die periode wel heeft gedaan.

 

Activiteiten en kwalificaties:

Geef een opsomming van uw kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties u lid bent

Geef aan of je met computertaal of software vertrouwd bent.

 

Referenties:

Referenties van vorige werkgevers aangewezen contactpersoon die jou toekomstige werkgever kan vertellen of je geschiktbent voor de werkzaamheden waar je op solliciteert. Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van je CV. Je kan aangeven dat referenten 'op verzoek beschikbaar zijn', zorg er dan ook voor dat dit zo is!

 

 

{{extraAds}}

 

HULP MET OPSTELLEN SOLLICITATIEBRIEF

Als je wil reageren op advertenties dan kun je onderstaande brief gebruiken.

Bedrijfsnaam  Afdeling Personeelszaken 

T.a.v. contactpersoon 

adres huisnummer 

 postcode woonplaats

 

woonplaats, datum -maand -jaartal  

 

Betreft: Sollicitatie 

Geachte heer/mevrouw ,  

In het dordtse Nieuwsblad van afgelopen dinsdag las ik uw advertentie  voor de functie van ……, waarnaar ik door middel van deze brief  wil sollicititeren.  Het omgaan met mensen is iets wat mij aantrekt.  In mijn functie als ……. beviel mij dit zeer goed.  Na mijn …… opleiding heb ik verschillende …..cursussen gevolgd.  Voor een overzicht hiervan verwijs ik naar mijn bijgevoegde  curriculum vitae.    Als …. heb ik werkervaring opgedaan bij de …….  in …  Ik denk dat ik in staat ben om ………………….  Bij de…….. heb ik dit ……… laatste jaar ook gedaan.

Hoewel ik verwacht dat mijn opleiding en ervaring voldoende zijn voor het uitoefenen van de verkoopfunctie, ben ik bereid om verder te leren.    Ik hoop dat u mij uitnodigt voor een gesprek, zodat ik mijn brief en curriculum vitae persoonlijk kan toelichten. 

Hoogachtend, 

Je naam 

 Je adres 

Je postcode / plaats 

Tel: 

 

Bijlagen: Curriculum Vitae           

cijferlijst (indien nodig)

 

 

hopelijk heb ik je via deze weg een idee gegeven wat je kan gebruiken

als je iets vindt ga er voor!!!

 

 

SUCCES