blog placeholder

Jouw gedrag als manager moet ervoor zorgen dat werknemers resultaten laten zien die jij voor ogen hebt. Hiervoor zijn veel manieren ontwikkeld maar in dit artikel zal de situationele manier worden omschreven.

Alles in leidinggeven draait om inschatten van uw personeel. Elk individu vraagt een andere aanpak en elke situatie is anders. Hierbij moet de keuze voor welke vorm van leiderschap goed bepaald worden. Is een medewerker wel in staat om de door jou gegeven opdracht uit te kunnen voeren? Is hij bekwaam, bevoegd, bereid en betrokken bij de opdracht en jou als leider? Het doel hiervan is dat je als manager uiteindelijk minder werk krijgt en het product beter wordt afgeleverd. Ook de arbeidssfeer zal verbeteren.

Het situationeel leiderschap bestaat uit 4 stijlen:

Leiden

Begeleiden

Steunen

Delegeren

Het leiden bestaat uit: 

Jij stuurt als leider heel direct en soms directief je werknemer aan. Je geeft veel instructie en legt uit welke stappen er genomen moeten worden om het beoogd effect te halen. Ook geef jij je oogmerk hoe en wat je wil bereiken. Als het ware neem je de werknemer bij de hand en werkt stapje voor stapje naar het doel toe.Zorg hierbij wel voor dat je te veel als leraar of autoritair over gaat komen. 

Begeleiden

Hierbij kent de medewerker de grote stukken van de opdracht en de organisatie maar maakt hierbij nog fouten. Ook moet er vertrouwen zijn zijn eigen handelen. Mogelijk voelt hij zich niet sterk genoeg voor het vervullen van de opdracht. Probeer hem te overtuigen van zijn kwaliteiten en begeleid hem minder direct in zijn opdracht.

Waak er wel voor dat je de medewerker gaat betuttelen of te veel stuurt. Geef ook ruimte voor gepast eigen initiatief.

Steunen

Hierbij is je medewerker zelfstandig en is in staat zelf zijn opdracht te vervullen. Hij heeft geen behoefte maar aan instructie en vertrouwd op eigen handelen en dat van jou. Hierbij is jouw rol als leider dat de medewerker dat je ruimte geeft om hem te begeleiden en steunen in zijn ontwikkeling. Denk hierbij aan het bieden van een luisterend oor en het geven van gepaste complimenten aan de werknemer.

Pas hierbij wel op voor het te veel bemoeien met de werknemers en hierbij op de stoel van een therapeut te gaan zitten.

Delegeren 

De medewerker in deze fase is geheel zelfstandig en heeft volledig plezier in zijn werk. Is hierbij in balans en heeft geen sturing nodig. Jij geeft als manager de werknemer een taak en stuurt hem hier verder niet in. Met een gerust hart kan je een opdracht uit handen geven.

Pas hierbij ontzettend op voor teveel vrijheid en geen controle op het geleverde werk. Het risico bestaat dat de werknemer te veel gaat doen en hierbij alsnog slecht werk levert.

Probeer ten alle tijden in te schatten op welk level de werknemer werk levert en of er mogelijk een daling of stijging in het geleverde werk zit. Schat van tevoren de situatie in en doe hier uw voordeel mee. Het juist inschatten en daarna de juiste omgang met uw werknemers geeft jou en je werknemer meer arbeidsvreugde en bovenal goed en afgeleverd werk.