blog placeholder

In deze tekst zal de overeenkomst in het algemeen worden besproken. 
Hierbij zal worden ingegaan op de inhoud, de vorm en de mate waarin partijen eraan gebonden zijn worden besproken. Deze inhoud zal worden gebaseerd op het Nederlands recht.
Dit artikel geeft slechts een algemene inhoud van de regelingen weer, wanneer 

Aanbod en aanvaarding.

 

Een overeenkomst of contract komt to stand door aanbod en aanvaarding.Wanneer de ene partij een aanbod doet en de andere accepteert dit dan zijn zij hieraan gebonden.Dit geldt voor alle overeenkomsten, de overeenkomst tussen personen, arbeidsovereenkomsten maar bijvoorbeeld ook koopovereenkomsten.Er kan ook sprake zijn van een uitnodiging tot een aanbod, de aanvaarding hiervan leidt dan slechts tot een aanbod dat door de eerste partij weer geaccepteerd moet worden.Een advertentie in de krant voor de verkoop van een fiets is bijvoorbeeld een uitnodiging tot een aanbod.Het aanbieden van een fiets aan de buurman is daarentegen wel een aanbod.Bijde vraag of iets een aanbod of een uitnodiging tot een aanbod is, is van belang in hoeverre alle voorwaarden al zijn afgesproken. Zonder het noemen van een prijs zal er meestal geen aanbod van een koopovereenkomst kunnen zijn. Niet alles hoeft echter al afgesproken te zijn.

 

Vorm van de overeenkomst.

De vorm van de overeenkomst is in beginsel vrij. Zowel een mondelinge als een schriftelijke overeenkomst is in de meeste gevallen bindend. Het bewijzen van een mondelinge overeenkomst is wel veel lastiger dan een schriftelijke overeenkomst. In een schriftelijke overeenkomst kan ook verwezen worden naar een ander document deze bepalingen zijn dan ook bindend. Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld Algemene voorwaarden.

 

De inhoud van de overeenkomst.

Wat partijen overeenkomen staat hen in beginsel ook vrij maar hier zijn enkele uitzonderingen op. Het consumentenrecht het huurrecht en het arbeidsrecht zijn enkele voorbeelden van overeenkomsten waarbij een van de partijen beschermd wordt. Als er eenmaal een geldige overeenkomst is gesloten kan deze op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Bij de vraag wat er dan is afgesproken moet er worden gekeken wat partijen in een dergelijke situatie van elkaar mogen verwachten. Het gaat er dus niet perse om wat de woorden letterlijk betekenen maar meer hoe de andere partij deze redelijkerwijs zou begrijpen. Hierbij is ook van belang in hoeverre de partijen van de overeenkomst deskundig waren op het onderwerp. Een hoogleraar economie zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij niet wist wat een BV inhield. 

Vernietiging.

Een overeenkomst kan worden ontbonden wanneer er voldaan is aan de voorwaarden van een van de vernietigingsgronden. Deze vernietigingsgronden zijn : Dwaling, Misbruik van omstandigheden, bedrog en bedreiging.