blog placeholder

Strategisch managementplan = De ondernemingsleiding wil opnieuw de doelstellingen van de onderneming verhelderen of opstellen . De afdelingen moeten weten waar de onderneming naartoe wil, dit is heel belangrijk voor het afstemmen van de afdelingen op elkaar. Hierbij kan de onderneming gebruik maken van een SWOT analyse.

Kritische succesfactoren voor een onderneming: (voorbeeld van modebranche)
Logistiek: 
    – Locatie 
    – Inkoop 
    – Voorraad

Management: 
    – Professionaliteit 
    – Positionering 
    – Marketing
    – Financieel

Schaalgrootte 
    – Inkoop 
    – Investeringen 
    – Risicospreiding (aantal merken, winkelconcepten etc)
    – Financiering

Uit de kritische succesfactoren en de interne informatie kan de onderneming prestatie-indicatoren opstellen. Dat zijn doelstellingen die de onderneming wil behalen.

 Checklist voor bedrijfstakanalyse:
– Markt,product en bedrijfstak.
– Concurrentie positie (beschreven in mijn andere artikelen!)
– De structuur van de markt
– De kosten
– De vraag (beschreven in mijn andere artikelen!)
– Ondernemersgedrag
– Resultaat
– Productlevenscyclus
– Vijfkrachten model van Porter (beschreven in mijn andere artikelen!)
– De Diamant van Porter (beschreven in mijn andere artikelen!)

http://artikelen.foobie.nl/onderwijs/prijsvorming-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/concurrentie-volgens-de-algemene-economie/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/de-vraag-naar-een-product/
http://artikelen.foobie.nl/werk-en-opleiding/produceren-en-productie-verschillen