blog placeholder

Bossing of te wel pesten door de baas

(Alle namen in dit artikel zijn fictief) Beste “tweede advocaat”, allereerst mijn excuses voor mijn wispelturige handelen maar ik ben nog steeds enorm gestrest, dat is ook de reden dat ik nog steeds, ook volgens de bedrijfsarts (omdat het conflict nog niet opgelost is) ziek ben. Ik neem aan dat je de tijd dat je dit doorleest niet declareert want anders verzoek ik je te stoppen.

Het vervelende is dat jij waarschijnlijk nog steeds denkt dat Bossingman BV ter goeder trouw handelt. Dit is echter niet het geval dus heb ik volgens mij recht op ontslag om gewichtige redenen en een vergoeding volgens de kantonrechtersformule.

Ik zal hierbij de punten toelichten waarom ik absoluut niet akkoord kan gaan met de door  BOSSINGMAN voorgestelde beëindigingsovereenkomst. Zie bijlage: reactie op voorstel BEEINDIGINGSOVEREENKOMST.

Nemen in aanmerking: punt II. Er is geen verschil van inzicht ontstaan maar Bossingman BV heeft me willens en wetens al mijn taken afgenomen en gesaboteerd om mij psycho/sociaal onder druk te zetten.

Nemen in aanmerking: punt III. Er is nooit enig gesprek gevoerd om tot een oplossing te komenin het zogenaamde verschil van inzicht. Ook stellen ze in de beëindigingsovereenkomst opeens dat er binnen Bossingman BV geen passende functie voor mij beschikbaar is. Dit is zowel op het bedrijf als in het mediation gesprek nooit naar voren gekomen.

Bovendien heb ik na de mediation deze week in het bedrijfsdossier dat een vorige week ontslagen collega heeft ontvangen van het UWV ontdekt dat mijn functieomschrijving, buiten mijn medeweten om, anderhalf jaar geleden is veranderd van commercieel/administratief medewerker met een hele brede taakomschrijving tot aan productie werk en orders pikken aan toe naar medewerker DTP en productontwerp met als opleiding grafische vormgever op MBO/HBO niveau en als enige taken het uitwerken van visuele concepten en ontwerpen voor productverpakkingen en Point of Sale materialen. (Zie bijlage: 2016 Officiele functie omschrijving omcirkelt) Deze wijziging  heeft Bossingman BV toen dus al eenzijdig op papier doorgevoerd om in de door hun in de toekomst beoogde beëindigingsovereenkomst te kunnen gebruiken als argument dat er geen andere passende arbeid voor mij is. Ik ben echter helemaal geen gediplomeerde DTP’er maar gediplomeerd tuinder, die handig is met plaatjes en computers, met een hele brede jarenlange ervaring in de bloembollen-, planten- en zaadteelt en daardoor heel breed inzetbaar binnen een bloembollenexportbedrijf.

Nemen in aanmerking: punt V. Ik ben onder druk gedwongen om een mediation gesprek te voeren terwijl mijn huisarts had gezegd dat ik door mijn boosheid nog niet voor rede vatbaar was. Dit is ook gebleken uit het uiteindelijke verloop van het gesprek waar ik door mijn hoogoplopende frustraties uiteindelijk heb ingestemd met, naar later in het concept voorstel bleek, voor mij nadelige voorwaarden.

Verklaren te zijn overeengekomen dat punt 2: ik ga nog steeds uit van verwijtbaar ontslag om gewichtige redenen met recht op een vergoeding volgens de kantonrechtersformule.

Verklaren te zijn overeengekomen dat punt 5: Ik ben vanaf mijn ziekmelding veroorzaakt door onbehoorlijk gedrag van de werkgever steeds ziek geweest en heb dus recht op uitbetaling van de helft van mijn vakantiedagen, mijn overuren, de gratificatie voor mijn 12,5 jarig jubileum en vergoeding van al mijn in deze zaak gemaakte onkosten.

Verklaren te zijn overeengekomen dat punt 7: een getuigschrift van een leugenachtig bedrijf heeft voor mij geen waarde.

N.B.
Bossingman BV had mijn salarisbetaling al stopgezet op de dag van de mediation, Bossingman BV heeft de salarisbetaling ook daarna uitgesteld om mij onder druk te zetten de overeenkomst te aanvaarden en heeft op de dag dat ik die afgewezen heb, voor het eerst 5 dagen later dan de laatste 2 jaar gebruikelijk, mijn salaris weer betaald.

De dag nadat jij te kennen hebt gegeven mij niet meer bij te staan hebben ze een aangetekende brief op de post gedaan waarin ze eisen dat ik 1 april weer op het werk verschijnen moet, ondanks dat ik nog steeds, ook volgens de bedrijfsarts (omdat het conflict nog niet opgelost is) ziek ben en daarbij dreigt Bossingman BV weer met het stopzetten van mijn salarisbetaling.

Ik ga 1 april dus te werk en ik zie wel hoe het loopt.

Ik hoop dat ik zo enige duidelijkheid heb verschaft in mijn gestreste beweegredenen.

Ik vind het tenslotte nog steeds onvoorstelbaar dat Bossingman BV ondanks alle aanwezige bewijzen gewoon weg komt zonder straf.

*Bossing en mobbing:

De termen mobbing en bossing worden beiden gebruikt om pesten op het werk mee aan te duiden. Er is echter een wezenlijk verschil tussen mobbing en bossing. Met de term mobbing worden namelijk alle vormen van pesten op het werk aangeduid, dus zowel pesten door collega’s als door een leidinggevende. Met de term bossing wordt echter alleen pesten op het werk door een leidinggevende aangeduid.

Bossing:
Het, in de context van pesten op het werk gebruikte woord bossing, is een Duits woord en staat als zodanig niet in de Nederlandse encyclopedie. Voor de exacte betekenis moet je dus een duitse encyclopedie raadplegen. De in Duitse versie van Wikipedia te vinden omschrijving van het woord bossing luidt, vertaald in het Nederlands, als volgt: Bossing staat in de strikte zin voor  “psychologische terreur op de werkplek, met als doel het slachtoffer uit het bedrijf te werken.” In bredere zin betekend bossing een persoon, continu of herhaaldelijk pesten, lastig vallen, kwellen en  kwetsen met het doel om hem geestelijk schade toe te brengen. Het komt het meest voor op school, op het werk, in sportclubs, in het verpleeghuis, in de gevangenis  en op het internet (cyberpesten). Typische bossing handelingen zijn het verspreiden van valse verklaringen van de feiten, het toewijzen van zinloze taken, bedreigingen met geweld, sociaal isolement of constante kritiek op het werk.