blog placeholder

In dit artikel kunt u lezen hoe een groep werkt en wat de onderlinge verhoudingen binnen een groep zijn.

Hoe werkt een groep

Wat is een groep

Een groep is iets bijzonders. Iedereen heeft een eigen rol binnen de groep en deze interacties samen maken het tot een groep. Kortom een groep is een verzameling individuen die onderling van elkaar afhankelijk zijn bij het uitvoeren van een taak of opdracht. Iedere groep bestaat volgens Belbin uit: een voorzitter, een vormgever, een kunstenaar, een waarschuwer, een bedrijfsman, een onderzoeker, een groepswerker en een afmaker. Ieder heeft in de groep een eigen taak. Wanneer je een idee hebt van wat jouw taak is in de groep en wat daarbij je sterke punten zijn heb je een voordeel op andere mensen en kun je nog meer van je kwaliteiten gebruik maken.

Groepdynamiek

De voorzitter

Wat voor gedrag heeft de voorzitter:

 • staat open voor andere mensen
 • waardeert de bijdragen van iedereen
 • stimuleert deelname, maar beslist graag zelf
 • neemt graag verantwoordelijkheid
 • weet structuur te geven zodat bijvoorbeeld vergaderingen soepel verlopen
 • neemt graag de leiding en doet graag voorstellen

Sterke punten van de voorzitter:

 • doelgericht
 • ondersteunend
 • onpartijdig en ethousiast
 • kan helder communiceren
 • beheerst, kalm
 • wekt vertrouwen
 • zelfverzekerd
 • heeft een goed gevoel voor timing

Zwakke punten van de voorzitter:

 • niet concurrerend
 • niet ambitieus genoeg
 • soms wat star
 • lui, amateuristisch overkomen

De vormgever

Wat voor gedrag heeft de vormgever:

 • tolereert geen traagheid of vaagheid
 • is snel geïrriteerd en mokt wanneer hij zijn zin niet krijgt
 • houdt niet van regeltjes
 • genereert veel enthousiasme
 • dwingt respect af
 • is zeer enthousiast
 • kan niet goed tegen zelfvoldaanheid van anderen

Sterke eigenschappen van de vormgever:

 • veerkrachtig
 • doelgericht
 • energiek
 • effectief
 • sociaal onafhankelijk en opportunistisch
 • extravert
 • dynamisch

Zwakke punten van de vormgever:

 • gespannen en streberig
 • drammerig en achterdochtig, soms autoritair
 • arrogant en overdreven bezorgd
 • aggressie

De kunstenaar

Wat voor gedrag heeft de kunstenaar:

 • heeft altijd een originele ideeën
 • is geïnteresseerd in alles wat nieuw is
 • heeft geen geduld voor procedures of de juiste werkwijze
 • heeft weinig interesse voor de praktische uitvoerbaarheid van de eigen ideeën
 • laat zich meeslepen door eigen enthousiastme of enthousiastme van anderen
 • laat zich graag vleien
 • kan kritiek minder goed verdragen

Sterke eigenschappen van de kunstenaar:

 • vernieuwend, goede inuitie
 • kennisgericht en serieus
 • vindt oplossingen in schijnbaar onoplosbare situaties
 • kan de grote lijnen blijven zien
 • intelligent
 • onafhankelijk
 • heeft veel verbeeldingskracht

Zwakke punten van de kunstenaar:

 • niet altijd even praktisch
 • solitair
 • te wetenschappelijk
 • eigenzinnig
 • slordig
 • onvoorspelbaar

 De waarschuwer

Wat voor gedrag heeft de waarschuwer:

 • kan grote hoeveelheden informatie in korte tijd verwerken en analyseren
 • is voorzichtig en opmerkzaam
 • is kritisch op onjuiste gedachtengangen van anderen
 • ontdekt de fout die het hele project kan laten floppen
 • wordt vaak gezien als negatief of te kritisch
 • draagt zelden neuwe ideeën aan

Sterke eigenschappen van de waarschuwer:

 • analytisch
 • bedachtzaam en kritisch
 • objectief
 • voorzichtig en intelligent
 • raakt niet snel emotioneel betrokken
 • zakelijk

Zwakke punten van de waarschuwer:

 • weinig fanasie
 • tactloos en soms zelfs grof
 • veroorzaakt vaak vertraging
 • is overdreven kritisch

De bedrijfsman

Wat voor gedrag heeft de bedrijfsman:

 • kan inschatten hoe ideeën in de praktijk uitpakken
 • werkt hard en systematisch
 • weinig flexibel, conservatief
 • houdt van meetbare resultaten
 • vecht voor eigen gelijk
 • kan teamgenoten duidelijk maken waarom zij niet gelijk hebben

Sterke punten van de bedrijfsman:

 • vindingrijk
 • improvisatietalent
 • onverstoorbaar
 • praktisch en gelijkmatig
 • beheerst en voorspelbaar
 • plichtsgetrouw
 • systematisch en efficiënt

Zwakke punten van de bedrijfsman:

 • wantrouwig
 • weinig flexibiliteit
 • star
 • pendant
 • onderdanig

De onderzoeker

Wat voor gedrag heeft de onderzoeker:

 • is goed in improviseren en kan goed nieuwe contacten leggen
 • is goed in het verwerven van nieuwe mogelijkheden
 • is snel enthousiast
 • enthousiastme verdwijnt echter snel wanneer het nieuwtje eraf is
 • heeft veel behoefte aan stimulansen
 • weinig discipline

Sterke punten van de onderzoeker:

 • vindingrijk
 • improvisatietalent
 • nieuwsgierig
 • communicatief vaardig
 • sociaal
 • nieuwsgierig

zwakke punten van de onderzoeker:

 • ongeduldig
 • heeft de neiging om veel tijd te besteden aan irrelevante zaken
 • weinig aandacht voor nazorg
 • vergeet afspraken

De groepswerker

Wat voor gedrag heeft de groepswerker:

 • werkt goed samen en is behulpzaam
 • is gericht op samenwerking en groepsgericht
 • onderkent de sterke en zwakke punten van de anderen en doet daar zijn voordeel mee
 • heeft oprecht belangstelling voor iedereen
 • heeft een hekel aan ruzie

Sterke punten van de groepswerker:

 • conflicthantering
 • kan heel goed samenwerken
 • communicatief zeer sterk
 • loyaal aan het team en aan het doel
 • ziet in wat anderen nodig hebben om goed te kunnen presteren
 • intergrerend
 • hulpvaardig

Zwakke punten van de groepswerker:

 • besluitenloosheid en passiviteit
 • niet concurerend
 • weinig ambities
 • onderdanig en te zacht
 • belemmert de voortgang
 • besteedt te veel aandacht aan de gezelligheid

De afmaker

Wat voor gedrag heeft de afmaker:

 • steeft naar perfectie
 • is vaak bezorgd en maakt zich druk om allerlei details
 • is vasthoudend
 • heeft hoge normen voor zichzelf, maar ook voor anderen
 • is perfectionistisch

Sterke punten van de afmaker:

 • nauwgezet
 • gedisciplineerd
 • ijverig, conscentieus
 • oog voor detail
 • wil dat alles perfect en jut het team daarmee op
 • controle

Zwakke punten van de afmaker:

 • nerveus
 • overdreven perfectionistisch
 • verliest overzicht
 • kan teveel klagen
 • besteedt teveel tijd en aandacht aan details en jaagt zo anderen tegen zich in het harnas

Bronvermelding

www.thesis .nl