blog placeholder

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken
We vinden het allemaal de gewoonste zaak dat we moeten werken om in ons levensonderhoud te voorzien. Steeds meer mensen lopen echter tegen het probleem aan dat ze hun werk lichamelijk of geestelijk niet volhouden tot hun 67ste verjaardag. De sociale en juridische druk om toch tot je tot 67ste door te werken zijn echter zo groot dat vrijwel iedereen zich gedwongen voelt om, ondanks hun lichamelijke of psychische problemen, door te werken 67ste verjaardag. In dit artikel ga ik op zoek naar de rechtvaardiging om rechtmatig eerder te kunnen stoppen met werken.

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken?
Puur juridisch gezien is het in Nederland, volgens het in Nederland geldende recht, niet mogelijk om, met behoud van een inkomen betaald uit publieke gelden, voor je 67ste verjaardag te stoppen met werken. Toch is er volgens mij wel degelijk een goede rechtvaardiging te vinden voor het rechtmatig eerder kunnen stoppen met werken. Voor deze rechtvaardiging is het echter nodig om te bewijzen dat het natuurrecht, qua rechtvaardigheid, boven het door middel van democratische besluitvorming tot stand gekomen Nederlandse recht staat.

Waarom is het Nederlandse recht niet rechtvaardig?
Alle Nederlandse wetten komen tot stand door middel van democratische besluitvorming. Dit lijkt op het eerste gezicht een eerlijke manier om rechtvaardige wetten in te voeren. Hier valt echter heel veel op af te dingen. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe codicilwet die in 2016 is aangenomen in de tweede kamer. De stemming was 75 voor en 74 tegen en is met dank aan een vertraging van Nederlandse Spoorwegen door de 2de kamer aangenomen. Het bleek namelijk dat het kamerlid Frank Wassenberg ontbrak die tegen wilde stemmen maar zijn trein had vertraging. Frank Wassenberg baalde, volgens een woordvoerder, hier enorm van. Feitelijk was er dus eigenlijk geen meerderheid voor deze omstreden codicil wet in de 2de kamer. De wet werd echter wel aangenomen. Of dit echter absoluut gezien te rechtvaardigen is is volgens mij niet het geval omdat wel degelijk bekend was dat er geen meerderheid was in de 2de kamer voor de wet maar dat hij alleen is aangenomen omdat de voorzitter van de 2de kamer zich aan de agenda wilde houden en niet bereid was om de stemming een half uur uit te stellen.

Waarom zijn wij gevangenen van ons eigen leven:
In het bekende nummer uit 1985  “Moon Over Bourbon Street “ van de zanger Sting komt de regel “It was many years ago that I became what I am, I was trapped in this life like an innocent lamb”. In het Nederlands vertaald betekend dit “Het is heel veel jaren geleden dat ik ben geworden wat ik ben, ik werd gevangen in dit leven als een onschuldig lam”. Het eerste deel van deze zin “Het is heel veel jaren geleden dat ik ben geworden wat ik ben” kun je hierbij interpreteren als het moment waarop je geboren wordt. Als je in het tweede gedeelte “ik werd gevangen in dit leven als een onschuldig lam” het woord “lam” vervangt door “mens” wordt akelig precies duidelijk hoe wij als mensen gevangenen zijn geworden van ons eigen leven omdat we de pech hebben gehad om als mens en niet als dier geboren te worden.

Waarom mag je volgens de universele natuurwetten eerder stoppen met werken:
Puur natuurlijk bezien zijn wij gewoon dieren. We hebben dus volgens de natuurwetten dezelfde rechten als dieren. Volgens deze natuurwetten is alles wat de natuur te bieden heeft vrij beschikbaar voor alle in de natuur levende wezens. Alles wat er op onze aarde aanwezig is, ook wat door mensenhanden met behulp van natuurlijke grondstoffen is gemaakt, is dus van alle levende wezens. Volgens deze natuurwetten hoeft de mens dus niet te werken in ruil voor het verkrijgen van deze vrij beschikbare natuurproducten. Deze natuurwetten zijn dus de terechte rechtvaardiging om rechtmatig eerder te kunnen stoppen met werken.