blog placeholder

Bottom up management stijl

In mijn artikel hoe-kun-je-arbeidsvoorwaarden-en-arbeidsomstandigheden-verbeteren-zonder-dat-het-meer-geld-kost schrijf ik dat een bedrijf door de stijl van leidinggeven te veranderen van top-down naar bottom-up shared value kan creëren zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt. In dit artikel wil ik daarom bekijken hoe de Bottom up management stijl in de praktijk werkt en hoe deze te implementeren is in een  bedrijf met een top-down management stijl*.

*top-down management stijl.
Bij de Top-down management stijl baseert de manager zich op macht. Top-down management kenmerkt zich door duidelijkheid, overzichtelijkheid en een relatief eenvoudige uitvoering. Voorwaarde voor het goed functioneren van de top-down management stijl is dat de manager charisma heeft, duidelijk kan communiceren, vastberadenheid toont en zijn zaakjes in tot in ieder detail goed kent. Een “Top-down” manager ontleent het grootste deel van zijn gezag aan uiterlijke vormen van macht, zoals nette kleding, een groot kantoor en een grote auto. Een “Top-down” manager  neemt alle beslissingen en ook alle verantwoordelijkheden. Bij Top-down management zijn de medewerkers slechts uitvoerend. Top-down management is de traditionele vorm van management en is heel lang beschouwd als ideale vorm van management in organisaties in zowel het mkb als in grotere bedrijven en multi-nationals.

Hoe implementeer  je de bottom up management stijl?
Het is al vele malen bewezen dat met de bottom up management stijl een beter bedrijfsresultaat en meer continuïteit wordt bereikt als het tenminste op de juiste manier en onder de juiste omstandigheden wordt uitgevoerd het is dus van groot belang hoe de bottom up management stijl wordt geïmplementeerd? De eerste en belangrijkste stap is dat de autoritaire top-down manager plaats maakt voor een manager met andere eigenschappen en ander gedrag die zijn gezag weet te ontlenen aan het draagvlak dat hij heeft bij zijn medewerkers en in staat is verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie uit handen te geven. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn een goede bedrijfsstructuur en een goed inzicht in de bedrijfsprocessen een eerste vereiste.

Waar moet een bottom up manager aan voldoen:
Een bottom up managermoet in de eerste plaats goed kunnen luisteren en zijn emotionele en sociale intelligentie dienen goed ontwikkelt te zijn. Daarnaast moet hij, onder andere, een open sfeer kunnen creëren, oprechte belangstelling hebben in zijn medewerkers en dat ook tonen, in staat zijn de ideeën en innovaties van zijn medewerkers op waarde in te kunnen schatten en er ook werkelijk iets mee doen, kunnen delegeren, vertrouwen kunnen geven, weten wat zijn medewerkers nodig hebben om optimaal te kunnen presteren en dit ook te faciliteren, in staat zijn om zijn medewerkers uit hun ’comfort-zone’ te halen en ze te motiveren en te enthousiasmeren.

Hoe implementeer je de bottom up management stijl?
Het implementeren van de bottom up management stijl is een proces waar de tijd voor moet worden genomen en dat goed begeleid dient te worden en waar iedereen in de organisatie zich aan moet passen. Het begint met het maken van een stappenplan voor het het breed mobiliseren van creativiteit, energie en innovatie dat goed gecommuniceerd en begeleid wordt en dat in de vereiste omstandigheden uitgevoerd wordt door de goede mensen, met de juiste bagage  waarbij top-down beslissingen indien nodig in speciale situaties en omstandigheden mogelijk moeten blijven. Indien goed uitgevoerd zal dit alles zorgen voor een beter totaal resultaat. Waarbij met name de samengebalde innovatie mede kan zorgen voor de continuïteit van de onderneming, omdat die factor van het grootste belang is in de concurrentiestrijd nationaal en internationaal.