blog placeholder

Als pas afgestudeerde beschik je over actuele en parate kennis in verschillende vakgebieden. Toch is het, zeker in deze zwakke economische tijden, moeilijk om snel een job te vinden na het behalen van je diploma. Gebrek aan werkervaring is het standaardantwoord. Een boeiende manier om een eerste professionele ervaring te verzamelen, is via het lopen van een stage.   

Algemene informatie

De Europese Unie (EU) met zijn ondertussen 27 lidstaten is een alombekende en hoog aangeschreven instelling. De EU valt jaarlijks terug op de input van een groot aantal stagiairs om aan haar werklast te kunnen voldoen. De EU biedt niet enkel stages aan in Brussel en in Straatsburg, maar ook in de kandidaat-lidstaten (Kroatië, Turkije, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Ijsland) en in de Verenigde Staten.

Een stage bij de Europese instellingen bemachtigen is niet gemakkelijk. De stages zijn geliefd, waardoor je in de meeste gevallen in een pool van competitieve kandidaten terechtkomt. Bovendien wordt er rekening gehouden met quota om de verschillende nationaliteiten van de stagiairsen de man-vrouwverhouding in evenwicht te houden.

Toch is het niet onmogelijk om bij de Europese instellingen binnen te geraken. Neem even de tijd om de tips en informatie hieronder te lezen.

Kenmerken waarover je moet beschikken

Voor elke stageplaats solliciteren een groot aantal kandidaten. Met een snel in elkaar gestoken stageaanvraag geraak je niet ver. Neem de tijd om je CV en motivatiebrief op punt te stellen en hou rekening met ondergaande tips.

Opleiding

Stagiairs bij de Europese instellingen beschikken meestal over een universitair diploma of zijn in een gevorderd stadium van hun studies. Uit de praktijk blijkt dat de meeste stagiairs zelfs twee universitaire diploma´s (Masters)op zak hebben of bezig zijn met een specialisatiestudie tijdens de stage. De meest voorkomende studies zijn rechten en politieke wetenschappen, maar dat is zeker geen vereiste. Op vele stageplaatsen zullen ze graag studenten met een natuurwetenschappelijke of economische achtergrond aannemen, mits er een interesse in politiek aanwezig is.

Talenkennis

Bij de Europese instellingen wordt er hoofdzakelijk in het Engels en in het Frans gewerkt. Meestal wordt er van stagiairs verwacht dat ze naast een van deze talen nog een andere officiële EU taal spreken (De EU telt 23 officiële talen). Indien je meerdere talen spreekt, benadruk dit dan goed in je sollicitatie (vermelden van talencursussen, TOEFL test, tweetalig opgevoed, …).

Interesse voor het internationale

De EU telt 27 lidstaten en onderhoudt contacten met nagenoeg elk land ter wereld. Een stage bij de Europese instellingen betekent dat je veel in contact zal komen met de relaties tussen de EU en haar buitenlandse partners en met mensen van verschillende nationaliteiten zal moeten samen werken.

Het is van belang in je sollicitatie elke buitenlandse ervaring te benadrukken. Studies in het buitenland (Erasmus), een voorgaande stage of vrijwilligerswerk in een ander land zijn eyecatchers voor een CV.

Gemotiveerd en professioneel

Een motivatiebrief moet toegespitst zijn op de vereisten van de stage. Gebruik geen standaardbrief of een voorbeeld dat op het internet kan worden teruggevonden. Laat motivatie en relevante ervaring en kennis blijken.

Let er bovendien op dat CV en motivatiebrief verzorgd, volledig en zonder schrijffouten worden verstuurd. Op deze manier kan je vanaf de eerste stap laten blijken dat je professioneel kan werken.

Hoe ga je aan de slag

Via het internet kan je gemakkelijk te weten komen bij welke instellingen en in welke landen je een stage kan volgen. De sollicitatieprocedure en vereisten staan ook steeds duidelijk vermeld.

Europese Commissie

 • In Brussel
 • 2 keer per jaar wordt een groot aantal stagiairs aangenomen
 • Stage duurt 6 maanden
 • Online sollicitatieprocedure. Je wordt (na maanden) per mail verwittigd of je er bij bent of niet. Zo ja, dan ben je een “blue book kandidaat”. Er zijn dubbel zoveel blue book kandidaten als dat ze stagiairs nodig hebben, dus je moet lobbyen voor een plaats (mailen of bellen en je interesse laten blijken).
 • Betaald: ongeveer 1000 euro per maand
 • http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Europees Parlement

 • In Brussel en eventueel op verplaatsing naar Straatsburg
 • Algemene stages, journalistieke stages en stages voor vertalers
 • Betaalde en onbetaalde stages
 • 2 keer per jaar worden stagiairs aangenomen
 • Je kan ook spontaan Europarlementsleden aanschrijven en vermelden dat je voor hen als stagiair wil werken (meestal een vergoeding van rond de 500 euro per maand)
 • http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language=NL

EU Delegatie in New York

Organisatie voor Veiligheiden Samenwerking in Europa (OVSE)

Nog enkele tips

 • Hou de deadlines waarbinnen je moet solliciteren goed in de gaten. Meestal moet je volledige sollicitatie een half jaar tot een jaar op voorhand binnen zijn. Als je de data niet respecteert, maak je geen kans.
 • Probeer het bij zoveel mogelijk instellingen en zo vaak als je kan. Zelfs als je een blue book kandidaat bent, kan je nog voor andere stages solliciteren. Let wel op dat je meestal maar 1 keer een stage bij een van de Europese instellingen kan doorlopen.
 • Gebruik je connecties. Vraag een professor of een voormalige werkgever om een motivatiebrief voor je te schrijven, neem contact op met iemand die je (via via) kent bij de Europese instellingen, sluit je aan bij Europese jongerenbewegingen,…
 • Geef niet op