blog placeholder

Elke manager heeft hier wel eens last van: Minder functionerend personeel. Maar hoe pak je dit probleem nu aan? Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen weer gemotiveerd en enthousiast zijn?

In het onderstaande artikel zal ik wat tips geven hoe je dit mogelijk op kunt lossen of om er een positieve draai aan te geven.

Hoe begeleid ik mijn personeel wanneer het minder functioneert?

Elke manager heeft hier wel eens last van: Minder functionerend personeel. Maar hoe pak je dit probleem nu aan? Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen weer gemotiveerd en enthousiast zijn?

In het onderstaande artikel zal ik wat tips geven hoe je dit mogelijk op kunt lossen of om er een positieve draai aan te geven.

Als eerste moet heel duidelijk gezegd worden dat niet elk personeelslid hetzelfde is en dus ook niet dezelfde aanpak wenst. Je moet van tevoren goed inschatten met welk soort type mens je te maken hebt. Kan diegene wel of niet goed tegen kritiek? Heeft de persoon humor is of hij of zij juist heel serieus? Is het iemand van regels en structuur of wordt deze persoon juist liever wat vrijer gelaten? Al deze vragen en meer zul je jezelf af moeten vragen alvorens je een persoon aanspreekt op zijn of haar gedrag.

Het feit blijft dat je een probleem hebt met een minder functionerend personeelslid!

Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken. Zo kan je de groep hanteren als middel om een individu aan te sporen om beter werk te leveren maar ook kan je de persoon zelf met oplossingen laten komen. Mogelijk is een goed, onder 4 ogen, gesprek al voldoende om iemand in te laten zien waar de verbeterpunten liggen. Het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn dat iemand zelf ook inziet dat het verkeerd bezig is. De gouden regel hierbij is wel altijd ga met respect om met elkaar en ken de persoonlijke situatie van je personeelslid. Het kan maar zo zijn dat iemand niet lekker in zijn vel zit en daardoor slechtere prestaties levert.

Enkele tips om een persoon beter werk te laten leveren zijn:

Werk met een soort van beloningssysteem. Hierbij hoef je echt niet meteen te denken in financiële manieren maar je kan ook iemand belonen door simpel weg eens een bakje koffie te halen voor iemand of hem iets eerder vrijaf te geven op vrijdag.

Laat iemand merken dat hij of zij belangrijk is voor de omgeving. Benadruk dat het door hem of haar geleverde werk van belang is voor het eindproduct. Laat iemand zichzelf belangrijk voelen. Geef schouderklopjes en laat merken wat zijn of haar deel is in het totaal.

Durf de waarheid te zeggen en wees direct tegen je personeel. Een duidelijk beleid en lijn is essentieel in de motivatie voor je personeel. Wanneer jij elke dag wat anders roept is het niet helder voor de mensen onder je wat ze moeten doen of welke maatstaf ze aan moeten houden. Alleen wanneer jij de lijnen duidelijk uitzet kan dit werken. Je zal zien dat hierdoor veel onrust en onduidelijkheid bij je personeel weggenomen wordt.

Sta als manager open voor advies van mensen onder je. Wees hier creatief mee, laat het personeelslid voelen dat jij wat doet met zijn of haar idee en implementeer het in jouw ideeën. Sta open voor feedback van anderen dat maakt het makkelijk wanneer jij feedback aan hen terug geeft.

Houd op regelmatige basis functioneringsgesprekken en ook op informele basis praat regelmatig met je personeel. Bouw een vertrouwensband op met je personeel zodat ze ook echt hard voor jou willen werken. De functioneringsgesprekken moeten niet eenzijdig van jou kant komen maar inbreng van de medewerker is hierin centraal. Een functioneringsgesprek kan je best 2 of 3 keer per jaar houden met het personeel. Hieraan zou je eventueel meteen een beoordelingsgesprek kunnen koppelen wanneer iemand echt niet goed zou functioneren.

Met het bovenstaande kan je mogelijk wat dichter bij de gewenste situatie komen voor wat betreft goed werkend en enthousiast personeel. Maar vergeet niet dat iedereen een andere aanpak nodig heeft en dat je hierin moet wisselen en spelen.

Elk persoon is anders en heeft een andere aanpak nodig alleen dan kan je collectief een goed eindresultaat bereiken!