blog placeholder

Dit artikel gaat over het vrijwilliggerswerk op gebied van geneeskunde en pharma-researche en verteld je over de voor en nadelen van het onderzoek omtrent de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, wat zijn de meest voor komende vooroordelen en waarom is dit vrijwilligerswerk zo belangerijk?
waarom jij juist een steentje mee kan dragen aan de geneeskunde van de toekomst? wat kan je er mee verdienen?

In dit artikel lees je hier meer over!

Veel mensen hebben een vooroordeel over het vrijwilligerswerk omtrent de geneeskunde. Vaak lees je en vind je er advertenties over in de krant waarin word gevraagd naar vrijwillgers die zich zouden willen aanmelden voor een onderzoek.De ene persoon doet het voor de hoge vergoeding en de andere doet het om een steentje mee te dragen aan de ontwikkeling in geneesmiddelen uit liefdadigheid.Voor dat je besluit aan zo”n onderzoek mee te doen gaan er natuurlijk een aantal vragen door je hoofd heen waaruit je een beslissing moet nemen of het wel verstandig is om mee te doen en of je ook beseft wat de risico’s zijn bij zo’n onderzoek. uiteraard is dit heel belangerijk omdat je in de toekomst niet met grote lichamelijke obstakels te maken wilt krijgen.Vaak word er zwaar in over dreven wat betreft de meningen en ervaringen over deze onderzoeken. Zo’n onderzoek word uiteraard alleen gedaan wanneer de zekerheid is vast gesteld dat het te onderzoeken medicijn tot een bepaald niveau veilig is vast te stellen om er daadwerkelijk een verdere ontwikkeling in te verhuldigen.

Ook word er een uitgebreide medische keuring voor, tijdens en na het onderzoek met de vrijwilliger afgelegd, om alles nauwlettend in de gaten te houden. Bij die uitgebreide voorkeuring word er naar de huidige conditie van de vrijwillliger gekeken op mentaal en fysiek vlak,ook word alles daadwerkelijk gemonitoord. Wellicht heeft ieder onderzoek zo zijn eigen doelgroep. De ene doelgroep ligt bij gezonde mensen en de ander bij mensen met een bepaalde afwijking of ziekte. Aan de hand van deze gesteldheid word je natuurlijk ook onderzocht of je toegelaten word voor het onderzoek. De keuring nochhet onderzoekzal onderander bestaan uit een aantal bloedafnames en moment afnames van de mentale conditie en elke verandering word bijgehouden en beoordeeld op veilig en onveilig, treden er bijwerkingen op die niet verwacht zijn word dit onmiddelijk onderzocht en word er oa een besluit genomen of het onderzoek door mag gaan of per direct moet stoppen. Deze voor en na keuringen staan uiteraard natuurlijk op zn aller hoogst afgesteld op de veiligheid van de vrijwilliger.Je zou natuurlijk denken dat het medicijn wat getest word een hoog risico met zich meedraagt zodra je er middels mee in bent gegaan, maar dat is juist het gevolg op alle oordelen van de mensen die zich daar nog niet in hebben verdiept, Zo’n medicijn gaat voor dat het eenmaal in zn ontwikkeling draait een groot aantal voorkeuringen af net als bij de proefpersoon zelf.

Het moet door een aantal zware keuringen heen en het moet volledig aan de europese voorwaarden voldoen.Is het medicijn dan gelijk veilig te stellen om er verder onderzoek mee te doen?zo’n medicijn word natuurlijk getest om het desbetreffende medicijn ook daad werkelijk veilig vast te stellen en het moet natuurlijk een blijvend effect hebben op de pijn,afwijking of ziekte waarvoor het ontwikkeld word. Door middel van het onderzoek word het medicijn vooruit geboekt zodra er voldoende zekerheid is vast gesteld over het product word het op de markt gebracht. Veel mensen denken dat de vergoeding die je bij deelname uitbelaald krijgt een risicovergoeding is, dit hebben die vele mensen fout! Deze vergoeding word word uitgekeerd voor de tijd die je daar door brengt en je zal daar ook belasting van af moeten staan aangezien het onder arbeidsinkomsten valt. de reden dat de vergoedingen zo hoog zijn word gewoon berekend op de tijd die je in de kliniek door brengt. Ook is het goed om te weten dat er uitgebreide verzekeringen zijn afgesloten met mogelijkheden op een schadeclaim mocht het toch anders hebben uitgepakt. Wil je meer informatie over geneesmiddelen en onderzoek vrijwilligers werk ga dan even naaronderstaande site, daar kan je je ook gelijk aanmelden! Zodra je eenmaal mee heb een keertje heb mee gedaan zal je weten dat er goed en veilig voor je gezorgd word! En dat de kans dat er wat gebeurd op misselijkheid en kleine minpuntjes na erg nihil is.