blog placeholder

Communicatiestudent Hannah is een 19-jarige vrolijke meid met grote toekomstplannen. Zij zit op dit moment in haar tweede studiejaar en is druk bezig met het zoeken naar een stageplek voor haar volgende jaar. Net als andere studenten is Hannah dus hard op zoek naar een leuk bedrijf waar ze veel ervaring op kan gaan doen. Hoe meer ervaring, hoe meer er geleerd wordt en hoe meer mogelijkheden dit biedt voor haar toekomst. Hier is Hannah zich erg van bewust en het heeft haar dan ook op grootse ideeën gebracht. Dé ultieme kans om veel ervaring op te doen is voor haar toch wel studeren in het buitenland! Haar voorkeur is een land binnen Europese grenzen. Er is één ding waar Hannah nog mee zit: hoe makkelijk is het om zo´n stage binnen de EU te regelen?

Een stage in het buitenland is iets waar veel studenten interesse in hebben. Het klinkt mooi en uitdagend, maar ervaring leert dat er nog vele obstakels op de weg liggen van het organiseren tot en met de uiteindelijke realisatie van zo´n stage. Uit onderzoek is gebleken dat slechts een klein deel van studenten met plannen voor een stage in het buitenland dat ook daadwerkelijk realiseert. Slechts 2.3 procent van de Nederlandse studenten heeft in 2007 een deel van de studie in het buitenland doorgebracht.[1] Is het dan zo lastig om je studie in het buitenland voort te zetten?


Hoe een stage in het buitenland te regelen?

Voordat een student voorbereidingen treft, zal hij/zij zich eerst goed moeten oriënteren. Om goed voorbereid aan het avontuur te beginnen, is het belangrijk om op tijd te beginnen met het regelen van de stage. Het organiseren van zo’n groot project voor jezelf neemt veel tijd in beslag en haastige spoed is zelden goed. Als een specifiek land de voorkeur heeft, dan is het verstandig de veiligheid na te gaan bij een internationaal stagebureau. Een dergelijk bureau is te vinden op veel Hogescholen en Universiteiten in Nederland. Een student kan daar informatie nagaan m.b.t. land, visum, stageplek, huisvesting en kosten.

Het zelf regelen van een stage in het buitenland en alles wat daarbij komt kijken, verhoogt de drempel voor veel studenten. Het is daarin makkelijk om via een stagebemiddelingsbureau een stage te zoeken. Een student krijgt hier hulp met het regelen van de stage zelf en eventueel de huisvesting. Een dergelijk bureau neemt dus veel organisatiewerk uit handen van de student. Professionele hulp bij een organisatie die al contacten heeft in het buitenland is natuurlijk stukken praktischer dan die contacten zelf nog te moeten leggen. Enig minpunt aan deze bemiddelingsbureaus is dat ze niet allemaal even betrouwbaar zijn en er vaak veel geld wordt gevraagd voor de diensten die ze leveren. Voor een student is het daarom goedkoper om alles zelf te organiseren.

Om de drempel financieel te verlagen met betrekking tot het vervolgen van een studie in het buitenland heeft de EU een aantal regelingen opgesteld. Deze regelingen kunnen een student financieel goed ondersteunen en de weg naar het buitenland daardoor vergemakkelijken.

Regelingen van de EU

Als burger van de EU heb je recht op studie, opleiding, onderzoek, jongerenactiviteiten en vrijwilligerswerk. Om dit binnen verschillende lidstaten te bevorderen heeft de EU een aantal regelingen die drempels weg kunnen nemen. Voor een student kunnen deze regelingen het makkelijker maken om een studie voort te zetten in het buitenland.[2]

Voor Nederlandse studenten zal het vanaf 1 augustus 2010 al financieel aantrekkelijker worden om te studeren in een ander EU-land. Voormalig minister Plasterk heeft eind 2009 een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd waardoor het mogelijk zal worden om zowel een bachelor- als een masterstudie te volgen in het buitenland met medeneming van de Nederlandse studiefinanciering. Studenten zullen de maandelijkse vergoeding die ze in Nederland krijgen, dus krijgen doorbetaald bij studie in het buitenland. Voorheen was dit niet altijd mogelijk.[3]

Om studeren niet alleen vanuit Nederland, maar ook binnen heel de EU te vergemakkelijken, is er de regeling: ‘Leven Lang Leren’. Dit is een actieprogramma waarbij diverse onderwijs- en opleidingsprogramma´s van de Europese Unie horen en als doel heeft om uitwisseling, samenwerking, nascholing en stages te stimuleren. Het programma wat opgericht is in 2005, biedt mogelijkheden aan EU-burgers om zich in iedere fase van hun leven te blijven ontwikkelen. Programma’s die vooral interessant zijn voor studenten zijn ‘Erasmus’, ‘Leonardo da Vinci’ en ‘Youth in Action’. Wat deze programma’s inhouden zal hieronder verder worden toegelicht.

Het ‘Erasmus’ programma
Het programma ‘Erasmus’ is speciaal gericht op het hogere onderwijs. Specifiek voor studenten die in het buitenland willen studeren en/of werken, maar bijvoorbeeld ook interessant voor leraren die scholing in het buitenland willen volgen of daar les willen geven. Ieder jaar krijgen 200.000 Europese studenten de mogelijkheid om via het Erasmusprogramma in het buitenland te studeren of stage te lopen. Deze krijgen zij door middel van de ‘Erasmusbeurs’. Deze beurs omvat een stage-uitkering van 250 euro per maand. Dit programma biedt ook praktische hulp bij zaken als een voorbereidende taalcursus en ondersteuning bij het zoeken van huisvesting.[4]

Op dit moment hebben enkel studenten uit het hogere onderwijs recht op een Erasmusbeurs. Kandidaat Europarlementariër voor GroenLinks Niels van den Berge vindt dat mbo’ers hier evenveel recht op zouden moeten hebben. Hij zegt hierover het volgende: “Ik ben ervan overtuigd dat culturele uitwisselingen de Europese integratie verder helpen”. Volgens het Centraal Bureau van Statistiek waren er in studiejaar 2007-2008 slechts 2400 mbo-studenten die stage in het buitenland liepen. [5]

Het ‘Leonardo da Vinci’ programma
‘Leonardo da Vinci’ is een programma gericht op beroepsonderwijs. Binnen dit programma worden onder andere subsidies toegekend aan studenten die stages willen lopen binnen de EU of deelnemen aan een uitwisselingsproject.[6]

Het ‘Youth in Action’ programma
Het ‘Youth in Action’ programma biedt studenten de mogelijkheid om een internationaal jongereninitiatief te starten. Dit initiatief is in de vorm van een project en hier kunnen jongeren uit verschillenden landen aan deelnemen. Voor het project kan binnen het programma een subsidie worden aangevraagd. Dit programma biedt studenten de kans om voor zichzelf een stageproject te creëren. Verder organiseert ‘Youth in Action’ ook uitwisselingen met jongeren uit verschillende Europese landen.[7]


Waarom treft de EU deze regelingen?

De EU treft al deze regelingen, omdat uit studies gebleken is dat studeren in het buitenland niet alleen op academisch vlak een verrijking is in het leven van een student, maar dat dit ook voor interculturele vaardigheden geldt. Bovendien zijn de studenten helemaal op zichzelf aangewezen en zullen zij zich op persoonlijk vlak ook verder ontwikkelen. Al met al een leerzame ervaring op zowel academisch, sociaal en persoonlijk vlak. [8]

De regelingen dragen bij aan de ambitie van de EU om een geavanceerde kennismaatschappij te worden met duurzame economische groei, meer banen en een hechtere sociale samenleving. Door de verschillende programma’s wil de EU hier aan bouwen.

Wegens succes heeft de Europese Commissie in 2007 zelfs besloten het budget voor Europese studiebeurzen te verviervoudigen. Ze hopen van heel Europa een ‘expertisecentrum op wereldniveau’ te maken. Alle genoemde programma’s dragen daar aan bij. [9]

Walhalla of beerput?

De EU heeft het dus vooral op financieel vlak gemakkelijker gemaakt voor studenten om stage in het buitenland te lopen. Binnen de EU maakt dit het voor studenten aantrekkelijker om hun plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Tevens zijn de verschillende programma´s die de EU heeft opgezet zeer interessant voor de ondernemende student. Vanuit de EU komen voldoende initiatieven om drempels weg te nemen die stageplannen kunnen belemmeren. Wat dat betreft is Europa voor studenten vooral een walhalla om stage te regelen en uiteindelijk ook daadwerkelijk te realiseren! In ieder geval is dit alles voor communicatiestudent Hannah reden genoeg om haar ideeën door te zetten!

 

[1] http://punt.avans.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=9342&Itemid=46

 

[2] http://ec.europa.eu/youreurope/nav/nl/citizens/services/eu-guide/studying/index_nl.html#11374_2

 

[3] http://www.nrc.nl/binnenland/article2441034.ece/Studiebeurs_ook_voor_buitenland

 

[4] http://www.nuffic.nl/nederlandse-studenten/studiebeurs/beurzen/erasmus-voor-studie/beursbedrag

 

[5] http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vi57jxp73hy9?ctx=vh92sr9riao8

 

[6] http://ec.europa.eu/youreurope/nav/nl/citizens/services/eu-guide/studying/index_nl.html#11374_2

 

[7] http://ec.europa.eu/nederland/youth/europese_onderwijsprogrBamma_nl.htm

 

Klik om toegang te krijgen tot De%20TK%20en%20Europa_tcm118-180343.pdf

 

[8] http://educatie-en-school.infonu.nl/buitenlands/55623-studeren-in-het-buitenland.html

 

[9] http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhmdh01txk9t?ctx=vh9rfnit83co