blog placeholder

EHBO aan Kinderen is een cursus die van groot belang kan zijn als uw kind,of het kind waarvoor u de verantwoording heeft, een ongeluk(je) krijgt. De cursus is verplicht voor iedereen die beroepsmatig met kinderen werkt, en heel handig voor iedereen die kinderen heeft. Aleen al is het goed om te weten wat te doen bij een valpartij of erger en wanneer het nodig is om professionele hulp in te schakelen.

EHBO aan Kinderen

Weet wat u moet doen bij ongelukken of ongelukjes bij kinderen?

Kinderen zijn altijd erg nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Ongelukken, klein of groot, komen best vaak voor. Zelfs al beschermt u de kinderen zo goed mogelijk, toch is een valpartij, een onverwachte actie van een kind of misschien zelfs een klein gevecht van kinderen onderling, altijd mogelijk. Met als gevolg: Een verwonding. Erg prettig is dan dat u weet hoe u het beste kunt handelen bij ongevallen waarbij een kind betrokken is.

Een kind(je) kan niet worden gezien als een kleine volwassene. Eerste hulp voor kinderen vraagt om een speciale aanpak, zowel in de benadering als in de behandeling.

Cursus

Een cursus Eerste Hulp aan Kinderen leert u hoe u kinderen kunt helpen in een noodgeval. Dit kan uiteraard variëren van een klein wondje na een val tot veel serieuze verwondingen.

De EHBO-cursus voor kinderen zorgt voor (meer) inzicht in mogelijke gevaren waarin kinderen blootstaan, maar u leert ook hoe u een kind in een noodsituatie kunt benaderen, helpen en verzorgen. Reanimatie, verbandleer etcetera komen hierbij ook ruim aan bod. 

Onderwerpen

Tijdens een cursus Eerste Hulp aan Kinderen komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Typisch leeftijdsgerelateerde ongevallen bij kinderen
 • Preventie van ongevallen Brandwonden
 • Meest voorkomende letsels/verbandleer en inhoud van de EHBO-doos
 • Alarmeren van 112
 • Herkenning van een ernstig ziek kind
 • Koorts en koortsstuipen
 • Botbreuken (zondagsarmpje, groene twijgbreukje)
 • Kraal in neus
 • Vergiftigingen
 • Allergische reacties
 • Insectenbeten (teken, wespen)
 • Tandletsel
 • Bewusteloosheid
 • Hersenschudding

Mogelijkheden voor het volgen van een cursus

Veel vrijwillige EHBO-verenigingen in het land verzorgen deze cursussen. Op de website van het Oranje Kruis is veel informatie hierover te vinden en locaties waar de cursussen worden gegeven. HIernaast worden deze cursussen ook verzorgd door particuliere opleidingsinstituten, vaakvoor groepen mensen die beroepsmatig het certificaat EHBO voor Kinderen moeten behalen. Dit geldt voor iedereen die professioneel werkt in bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, in de kinderopvang of in de buitenschoolse opvang. Een voorbeeld van een bedrijf dat zich hierin heeft gespecialiseerd, is TM-Opleidingen. Dit bedrijf verzorgt cursussen EHBO aan Kinderen (opleiding en herhaling) voor groepen in het hele land.