blog placeholder

Effectieve coaching deel 3

Vervolg van effectieve-coaching-deel-1   en effectieve-coaching-deel-2 

De coach als trainer:
De eerste vereiste om een goede coach te kunnen zijn is het volledig beheersen van de taak die je onderhanden hebt. Vervolgens moet je het proces dat je wilt laten zien opdelen in kleine stapjes. Gedurende de training moet je laten zien hoe een taak moet worden uitgevoerd en moet je de medewerker meteen de gelegenheid geven om het zelf te doen. Tenslotte moet je je er van vergewissen dat de leerling de gedemonstreerde methode volledig beheerst.

De coach als raadgever:
Een coach die optreed als raadgever van zijn medewerkers moet zijn medewerkers helpen bij het begrijpen van hun werk voordat ze er aan beginnen en hen het belang daarvan laten inzien, hun motivatie versterken, precieze en eerlijke informatie geven en precieze richtlijnen geven voor de uitvoering van hun werk. Voor dit alles is het nodig dat een coach de voldoende tijd heeft, veel energie heeft, een goede wil heeft, voldoende informatie om met zijn medewerkers te delen en gezonde dosis bedrijfs- en gezond verstand.

De coach als corrector:
 Het moeten corrigeren van een medewerker die niet goed presteert is een negatieve taak die een coach net zog goed moet beheersen als de positieve taken. Om dit te kunnen doen moet hij vermijden om de medewerker te beschuldigen, hij moet daarentegen eenvoudigweg het gedrag van de medewerker goed bestuderen, proberen de medewerker te begrijpen en hem te helpen te veranderen. Volgens het artikel helpt het Positieve Effectieve Actie model (PEA)medewerkers om hun gedrag te verbeteren door zichzelf te bestuderen, vragen te stellen over zichzelf en tot een oplossing van het probleem komen. Als het probleem eenmaal opgelost is moet het verleden met rust gelaten worden en het vizier op de toekomst gericht worden.

Obstakels bij het coachen:
Een effectieve coach bewerkstelligt  het afbreken van obstakels tijdens het werk, een van deze taken is het onderdrukken van activiteiten die geen doel dienen, bovendien moet hij er zich van vergewissen dat zijn medewerkers echt hebben begrepen wat hij heeft gezegd, daarom moet hij vakjargon en woorden die een effectieve communicatie verstoren vermijden. Ook moet een coach zijn eigen gedrag en handelingen bestuderen om te verifiëren dat deze geen obstakel vormen voor de prestaties van zijn medewerkers en bovendien moet hij voorkomen dat hij zelf alle problemen persoonlijk oplost.

Stappen voor het effectief coachen:
Voor een coach is het een heel belangrijke zaak dat zijn medewerkers zich ontwikkelen zodat ze hun taken onafhankelijk en effectief uitvoeren. Om dit te bereiken bestaan er een aantal stappen die  een coach moet volgen:

 • Het definiëren van de uitdaging en het beschrijven van het verwachte resultaat.
 • Mogelijke opties analyseren van mogelijke oplossingen.
 • Een plan van aanpak opstellen.
 • Termijnen stellen.
 • Criteria definiëren voor evaluatie.
 • De acties faciliteren.
 • Volharden tot het einde.

Terugkoppeling:
Het vermogen om effectief terug te kunnen koppelen is fundamenteel voor het coaching proces, hiervoor moet de coach rekening houden met een aantal aspecten.

 • De terugkoppeling moet gespecificeerd zijn en gebaseerd op concrete zaken.
 • Hoe verder een voorstel verwijdert is van het doel dat die je wilt bereiken, hoe minder effectief het is.
 • De terugkoppeling moet oprecht en individueel zijn.
 • Voordat je terugkoppeling geeft moet je goed voorbereiden wat je gaat zeggen.

Coaching door middel van beloningen:
Een coach moet de inspanningen die hij zoekt altijd belonen. Hiervoor kun je drie soorten beloningen gebruiken, materiële, immateriële en symbolische. Echter, bij het geven van een beloning moet je 2 aspecten overwegen, het koppelen van beloning aan gedrag en het onpartijdig zijn bij het verlenen van een beloning.

Additionele principes voor het coachen en een goed leven:

 • Het principe van het beginnen van het proces, het maakt niet uit waar je begint, het belangrijkste is dat je begint.
 • Het principe van controle, je kunt niemand controleren maar alleen motiveren, leiden, leren en kiezen.
 • Het principe van de beslissingen, neem altijd de beslissingen, laat nooit na om te beslissen.
 • Het principe van de tijd, benut altijd de tijd zo veel als mogelijk.
 • Het principe van de vragen, hoe meer je vraagt, hoe beter.
 • Het principe van de fouten, iedereen maakt fouten, hier moet je van leren en vervolgens weer doorgaan.
 • Het principe van de kleinigheden, behoud je perspectief, je prioriteiten en je evenwicht.
 • Het principe van de angst, de angst mag je niet verlammen.