blog placeholder

Effectieve coaching deel 2

Vervolg van effectieve-coaching-deel-1  Wat is de wens van de deelnemers aan het coaching proces?

Een bedrijfscoach heeft drie essentiële attributen tot zijn beschikking om zijn doelen efficient te bereiken.

 • De noodzaak om een doel te bereiken, dit is er als de betrokken personen het gevoel hebben dat ze iets kunnen bereiken wat hen een goed gevoel geeft. Als dit het geval is zullen ze door blijven gaan met het steeds verder verbeteren van het proces om dit gevoel nog meer te versterken.
 • Een sterke wens om te leren, als medewerkers van hun werk houden zullen ze steeds meer willen leren om er nog beter in te worden.
 • Het verlangen om bij te dragen, als de medewerkers de waarde leren kennen van wat ze doen en hoe ze zich gedragen zullen ze proberen hun werk verder te optimaliseren.

Voor deze drie essentiële coaching attributen, bestaan verschillende coaching  strategieën die je kunt toepassen door het bieden van adequate uitdagingen, door het creëren van kansen om te leren, en door het toewijzen van werk van belang.

Indicatoren van effectieve coaching:
Een effectieve coach moet zich er altijd van vergewissen dat zijn bedrijfstaal overeenkomt met de boodschap die hij wil overbrengen want als dit niet het geval is zullen zijn medewerkers meer op zijn non-verbale communicatie als op zijn woorden letten. Bovendien moet de coach een open deur policy voeren op zo’n manier dat iedere medewerker zich voldoende vertrouwd voelt om zijn ideeën te presenteren.

Om een effectieve coaching in de praktijk te brengen moet men de volgende stappen volgen, stel het doel vast, stel de basis regels vast, houdt de concentratie vast, vermijdt monologen, spreek helder en duidelijk, schenk aandacht aan de te bestuderen casus en wees open.

Hoe stel je effectieve vragen?
Het stellen van effectieve vragen helpt bij het verkrijgen van nuttige informatie van je medewerkers vooropgesteld dat de antwoorden kort, duidelijk, to the point, pertinent, constructief, neutraal en open. Volgens het artikel bestaan er drie methodes om betere resultaten te verkrijgen bij het stellen van vragen.

 • Geef de persoon aan wie de vraag gesteld wordt ruim de tijd om over zijn antwoord na te denken.
 • Deel aan de medewerker aan wie de vraag gesteld het belang mee van de gevraagde informatie.
 • Luister aandachtig naar het antwoord nadat je de vraag gesteld hebt.

Een effectieve coaching hangt ook samen mat het aandachtig luisteren naar de medewerkers. Volgens het artikel bestaan er 7 sleutels tot het effectief te kunnen luisteren.

 • Wees voorbereid, dat wil zeggen, anticipeer op de antwoorden en geef een vervolg aan de vragen.
 • Leg hetgeen waar je mee bezig bent aan de kant, op die manier leidt niets je af van de “zender”.
 • Houdt oogcontact, het ontbreken van oogcontact kan een grote kans op onbegrip creëren.
 • Laat de persoon aan wie de vraag gesteld wordt pas antwoorden als je de vraag volledig hebt uitgesproken.
 • Maak notities, dit houdt de aandacht gevestigd op wat je aan het vertellen bent.
 • Accepteer de gevoelens van de persoon aan wie de vraag gesteld wordt en besef dat de gevoelens van de medewerker aan wie de vraag gesteld belangrijk zijn.
 • Sta stiltes toe, sta de medewerker aan wie de vraag gesteld wordt toe om een gedetailleerd antwoord te geven*.

*Een manier om zeker te zijn dat je alles hebt begrepen wat de medewerker aan wie de vraag gesteld heeft gezegd is de “O.O.H.” methode.

 • O – Ontvangen, concentreer je aandacht op degene die spreekt om je focus te houden.
 • O –  Overdenken, denk aan wat je hoort en zoek de zin ervan.
 • H – Herformuleren, formuleer de vraag anders en vraag het nog een keer.

Oplossen van problemen door middel van coachen:
Een ander doel van coachen is het aan personen geven van capaciteiten zodat deze zelf problemen op kunnen lossen. Om dit te bereiken beveelt het artikel een opeenvolging van stappen aan waarmee ze een effectieve oplossing  kunnen vinden voor een probleem. Deze stappen zijn:

• Definieer de kans.
• Definieer het doel.
• Maak een planning voor de actie.
• Maak een plan van aanpak.
• Bepaal de evaluatie parameters.
• Bevestig het begrip.
• Plan de follow-up.

Wordt vervolgd.