blog placeholder

Effectieve coaching deel 1

De beste manieren van effectief coachen zijn” trainingen” op de werkplek om de prestaties van de medewerkers te verhogen door middel van het zoeken naar compromissen nog voor iemand de schuld te geven van de controle en de resultaten. Uitgaande van dit gevoel beschrijft dit artikel de belangrijkste functies van een coach binnen een bedrijf en analyseert vervolgens de structuur van een effectieve coaching sessie. Aan de andere kant analyseert het de problemen van het effectief coachen en helpt de lezer de beste methodes om problemen te voorkomen te begrijpen. Dit artikel presenteert een studie van de beweegredenen van de werknemer die nog voor het salaris gaan en leert de werkgever op zijn beurt hoe hij zijn medewerkers kan uitdagen om kennis te vergaren en daarmee resultaten te “veroveren”. Ook legt het uit hoe je effectief kunt communiceren, exacte instructies kunt geven, en effectieve vragen kunt stellen door goed te luisteren naar de antwoorden. En als extra toevoeging presenteert het buiten dit om diverse  additionele principes die bijzonder  effectief zijn op de werkplek.

De doelen van effectieve coaching:
Coaching is goed voor medewerkers en voor managers want door middel van coaching bouwt een manager een relatie op met zijn medewerkers wat resulteert in een blijvende verbetering van de prestaties van een manager en zijn medewerkers. In feite is, onder andere doelen van het effectief coachen, het creëren van een ambiance waarin werknemers goed onderlegt zijn en hun ideeën kunnen delen met hun leidinggevende. Effectief coachen verandert de houding van een werknemer naar een teamspeler zodat de coach met zijn inspanningen een bepaalt resultaat kan bewerkstelligen. Als andere voordelen van effectief coachen kunnen onder andere worden genoemd, ontwikkeling van de vaardigheden van de werknemers, het faciliteren van het diagnostiseren en het corrigeren van prestatie problemen, het aanmoedigen van productieve arbeidsrelaties en het verbeteren van de prestaties en de houding van de werknemer.

De kwaliteiten van een effectieve coach:
Een effectieve coach is:

• Positief, zijn taak is niet om een schuldige aan te wijzen maar om de productiviteitsdoelen te bereiken door het aanbieden van coaching aan werknemers om een optimaal rendemet te behalen.
• Enthousiast, zijn houding moet aanstekelijk zijn zodat hij bij iedere ontmoeting positieve energie overbrengt.
• Betrouwbaar, een coach moet er op vertrouwen dat een werknemer de hem toegewezen werkzaamheden correct kan uitvoeren.
•Direct, hij moet effectief communiceren dus specifiek en concreet.
•Doel georiënteerd, zijn werk moet goed gefundeerd zijn met duidelijke goed gedefinieerde doelen.
•Expert, hij krijgt respect en loyaliteit omdat hij zijn werk beter kent dan ieder ander.
•Waarnemer, hij neemt non-verbale signalen goed waar bij werknemers
•Respectvol, hij behandeld werknemers als waardevolle personen, op die manier leert hij ze kennen en kan hij ze beter begeleiden.
•Geduldig: hij beledigt werknemers niet voor het niet begrijpen van wat hij hun heeft toegewezen.
•Helder, hij verwittigt zich dat werknemers hebben begrepen wat hij ze heeft uitgelegd.
•Zeker, meet zich altijd een krachtige houding aan.

Wordt vervolgd.