blog placeholder

Ondanks alle bezuinigingen is defensie, en dus ook de koninklijke landmacht,nog steeds een van de grotere werkgevers. Maar hoe is het nu om als beroepsmilitair te dienen? En wat voor eisen worden er aan mij gesteld? Hieronder een kijkje achter de schermen.

Voor sommige is werken bij de landmacht een jongensdroom in vervulling, voor anderen een leuke of minder leuke herinnering als dienstplichtige. De landmacht heeft vele malen in verschillende vormen in de belangstelling gestaan. Met de opkomstplicht in 1996 afgeschaft, bestaat de krijgsmacht nog uit louter beroepsmilitairen.

Maar wat houdt het werken als beroepsmilitair nou eigenlijk in? Vele verhalen zijn erover bekend, al dan niet met een lichtelijke overdrijving. De meeste mensen kennen wel die ene oom of opa die zijn verhalen over zijn diensttijd elke keer weer een klein beetje spectaculairder maakt. maar laten we beginnen bij het begin:

DE LANDMACHT ALS ORGANISATIE:                      bushmaster in afghanistan  

Taken:

De landmacht vormt samen met de marine, luchtmacht en marechaussee de krijgsmacht, wat onder het ministerie van defensie valt. De landmacht heeft de volgende taken:

 1. De verdediging van Nederland en dat van de NAVO bondgenoten.
 2. Het deelnemen aan vredes operaties wereldwijd onder VN, NAVO of EU vlag.
 3. Steun leveren aan de civiele autoriteiten. Denk hierbij aan bijv rampenbestrijding.

Het mag duidelijk zijn dat taak nummer 2 de laatste 20 jaar in de praktijk de hoofdtaak is geworden.      

Geschiedenis:

Vanaf de middeleeuwen tot aan 18de eeuw waren het voornamelijk losse huurlingen en andere vrijwilligers die die voor de 'nederlandsche' zaak vochten. Vaak hadden zij geen goede naam. Toen later de Republiek de Nederlanden het belang begon in te zien van een eigen leger is men de zaak beter gaan organiseren.

Met de komst van Napoleon werd daarmee ook de dienstplicht ingevoerd. Tussen 1810 en 1996 hebben enkele miljoenen nederlandse mannen het militaire uniform aangetrokken.  Tijdens de eerste wereldoorlog zijn duizenden landmacht militairen gemobiliseerd. In de meidagen hebben Nederlandse militairen dapper maar tevergeefs geprobeerd de Duitsers tegen te houden. In de laatste maanden hebben in Groot Brittannie opgeleide militairen meegeholpen aan de bevrijding van Belgie en Nederland. Vlak na de oorlog stuurt Nederland militairen naar Nederlands Indie, om daar tot 1950 zogeheten politionele acties te voeren.

Als NAVO lid betekent dit voor de landmacht een periode  van het constant paraat en mobilisabel moeten houden van grote legereenheden in Nederland en West-Duitsland. Dit vanwege de dreiging vanuit het communistische oost europa en de Sovjetunie. Na de koude oorlog begon de landmacht met een grote inkrimping

Sinds 1996 is de opkomstplicht afgeschaft (NIET de dienstplicht!).Nu  dienen er alleen nog beroepsmilitairen. Deze beroepsmilitairen worden ook regelmatig uitgezonden.

luchtmobiele brigade

Organisatie:

 

  Omdat defensie in een grote reoganisatie zit, en dus ook de Koninklijke Landmacht, zal ik niet overal een een specifieke eenheid noemen, omdat de samenstelling en naam inmiddels verandert kan zijn.

WAPENS EN DIENSTVAKKEN:

 • Infanterie; De gevechtseenheden te voet.
 • Cavalerie; De tanks, hoewel de tanks afgeschaft zijn, bestaat de cavalerie nog wel
 • Logistiek: transport, bevoorrading.
 • Verbindingen;  Telecommunicatie, internetverbindingen
 • Geneeskundige dienst: Alles van hospik tot chirurg
 • Artillerie; Houwitzers, Gemechaniseerd geschut, luchtverdediging
 • Administratie: Alles van salarisverwerking tot personeelszaken
 • Genie; Huizen bouwen, bruggen en wegen aanleggen, explosieven hanteren.
 • Technische dienst; Monteurs, bergers, electro-monteurs.

De landmacht kent de volgende rangen en standen:

 • soldaat 3de klas (voor soldaat kan men ook kanonnier, huzaar, grenadier etc zetten)
 • soldaat 2de klas
 • soldaat 1ste klas
 • korporaal
 • korporaal 1ste klas
 • sergeant
 • sergeant 1ste klas
 • sergeant majoor
 • adjudant
 • vaandrig (mil.academie)
 • 2de luitenant
 • 1ste luitenant
 • kapitein
 • majoor
 • luitenant-kolonel
 • kolonel
 • brigade generaal
 • generaal majoor
 • luitenant generaal (hoogste rang landmacht)
 • generaal ( Alleen wanneer landmachtgeneraal commandant der strijdkrachten is)

                                                    urban training

De landmacht bestaat diverse eenheden. Het operationele deel is opgebouwd uit brigades, die samen de 1 NL divisie vormen, die op haar beurt weer samen met duitse eenheden het GE/NL legerkorps vormt.

Van klein naar groot:

 • sectie: 4 pers
 • groep: 8 pers
 • peloton: Tussen 25 en 40 pers
 • compagnie: Tussen 120 en 200 pers
 • bataljon: Tussen 600 en 800 pers
 • brigade : Tussen 3000 en 5000 pers
 • divisie: tussen de 9000 en 13000 pers
 • legerkorps: Tussen de 20.000 en 30.000 pers
 • Leger: boven de 60.000. Wordt niet meer gebruikt.

De landmacht bestaat uit de volgende eenheden:

Gemechaniseerde brigades: Deze bestaan uit pantserinfanterie en (voorheen) tank eenheden. Plus de logistieke en ondersteunende eenheden.

Logistieke brigade: Deze vormen het logistieke hart van de landmacht. Varierend van transporteenheden tot complete hospitaals.

Luchtmobiele brigade: Een snel inzetbare eenheid die bestaat uit (lichte) infanterie plus de ondersteuning. Worden ingezet per helikopter of parachute. Herkenbaar aan de rode baret. Voor deze eenheid gelden strengere keuringseisen.

Een apart onderdeel is het Korps Commando Troepen(KCT). Dit zijn de speciale eenheden van de landmacht. De zgh 'special forces'. Zij vallen direct onder de Commandant Landstrijdkrachten en voeren onder andere geheime operaties uit. De keuringseisen zijn  streng. Commando's zijn herkenbaar aan de groene baret.

DE SOLLICITATIE

Het traject begint meestal met een voorlichting over de landmacht waarna je kunt solliciteren op een functie.  Vervolgens volgt een psychologische keuring, waar je persoonlijkheid en je intelligentie getest worden. Vervolgens volgt er een medische keuring, met daarin inbegrepen de sporttest. Hierbij moet je enkele krachttests en een fietstest uitvoeren.  De eisen verschillen per wapen en dienstvak en/of functie. Aan een infanterist worden zwaardere lichamelijke eisen gesteld dan aan  een kok. We gaan in dit verhaal uit van een kanidaat voor een  functie voor gewoon soldaat/korporaal.        

Voor kanidaten die voor de luchtmobiele brigade of het KCT hebben gesolliciteerd worden tijdens het sollicitatie traject nog de zgh kennismakingsdagen (KD) gehouden. Dit is eigenlijk een 2 daagse pre-selectie, waarbij kanidaten fysieke en groepsopdrachten moeten uitvoeren terwijl ze nauw worden gadegeslagen door instructeurs en psychologen.

 

 cv90

OPKOMST EN OPLEIDING

Eindelijk is het dan zover, met een volle sporttas begeef je je richting de kazerne. Want je zit namelijk de eerste periode intern. Vanaf het moment dat je de kazernepoort binnenrijdt of loopt ben je geen burger meer. Je begint dan een een compleet nieuw ( en nog onbekend) bestaan. Bijna iedereen die is opgekomen als dienstplichtig of beroepsmilitair, zijn ietwat zenuwachtig en laten die dag alles op zich afkomen. Je komt op bij een van de schoolbataljons. De dag bestaat uit formulieren checken en invullen, kleding en uitrusting ophalen, en je kast inruimen volgens voorschriften. De komende maanden leer je kennis maken met exercitie, NBC, C7 diemaco geweer, bivak, camoufleren, ZHKH (ehbo) schoenen poetsen, marsen en hindernisbaan. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, hier leer je ook samenwerken, kameraadschap, discipline en verantwoordelijkheid, iets waar de maatschappij behoefte aan heeft.

Nadat je je Algemene Militaire Opleiding heb voltooid ga je door naar je functie opleiding ergens in het land. Dat varieert van mortierschutter en HF radiobedienaar tot vrachtwagenchauffeur en geneeskundig verzorger. Bij sommige opleidingen zit ook een civiel erkend certificaat aan verbonden.

De militaire opleiding bij de luchtmobiele brigade duurt langer, ongeveer een half jaar. Kanidaten voor het KCT gaan eerst naar een schoolbataljon, daarna na een vooropleiding van het KCT zelf waar ze klaargestoomd worden voor de Elementaire Commando Opleiding. Hebben ze die gehaald mogen ze die groene baret opzetten. Daarna volgt een jaar Voortgezette Cmmando Opleiding.

PARAAT

Na je opleidingen wordt je eindelijk 'paraat' geplaatst. Dat is de eenheid waar je de rest van je tijd gaat werken. Dat is ook de eenheid waar je mee op oefening en/of uitzending gaat. Elke eenheid heeft een beetje een eigen cultuur, zoals ook elke kazerne soms een beetje eigen cultuur heeft of had.

De eenheid is een mix van ouwe rotten en nieuwelingen. De wat meer ervaren manschappen zijn meestal soldaat der eerste klasse, terwijl de korporaals en korporaals eerste klasse de ouwe hap van de manschappen vormen.  Bij het schoolbataljon had je alleen onderofficieren/officieren als kaderlid.

Veel compagnieen of bataljons hebben eigen afscheids en inwijdingsrituelen. Meestal gaat die gepaard met de nodige bierconsumptie. De sfeer en dagindeling is ook totaal verschillend met die van de schoolbataljons. Geen kamerinspectie, alleen op tijd bij appel zijn. Bij de parate eenheid wordt ook veel meer eigen verantwoordelijkheid verwacht. De kaderleden delegeren en leiden, zelfdiscipline is het sleutelwoord. Wanneer je op oefening gaat, neem je ook de persoonlijke uitrusting mee die jij denkt nodig te hebben. Hoe jij je kast indeeld, is jouw zaak, als je spullen maar aanwezig  en goed onderhouden zijn.  Hoe een oefening eruitziet is per functie of eenheid verschillend. Oefeningen varieren van enkele dagen ergens in Nederland tot 4 weken ergens in afrika of oost europa.  Oefenen op de oefenterreinen, beter bekend als de hei, komen steeds minder vaak voor. De meeste oefeningen vinden plaats op openbaar terrein.  Ook inhoudelijk kunnen oefeningen verschillen. Soms bestaat het uit de militaire basisvaardigheden op peil houden, soms ben je wekenlang bezig je functie uit te oefenen.

 

UITZENDING

Uitzendingen kunnen op korte termijn plaatsvinden, maar soms weet men ook al meer dan een half jaar ervoor waar en hoe lang men naar toe gaat. Dit is vaak zo wanneer de eerste rotaties al geweest zijn en de politiek heeft besloten dat het voor langere tijd is. Uitzendingen zijn maximaal ongeveer een half jaar.

In de aanloop gaat je eenheid, of jijzelf wanneer je op individuele basis wordt uitgezonden, een opwerkingstraject in. Dat bestaat uit oefeningen, cursussen en familie-infodagen.  Het afscheid is meestal op je kazerne, waarna je de bus instapt richting vliegveld Eindhoven. Eenmaal op locatie ga je een half jaar (of korter) je werk doen. Dat kan iets anders zijn dan je oorspronkelijke functie. Na de uitzending volgt een weerzien met je familie op Eindhoven, gevolgd door verlof en een afwikkeltraject.

TOT SLOT

Ik hoop dat je een beetje een beeld hebt gekregen van de lanmacht als organisatie en als militair. Hoewel het niet voor iedereen is weggelegd, is en blijft het een bijzondere organisatie.