blog placeholder

Iedereen denkt wel eens na over wat mensen drijft. Iedereen probeert wel eens het gedrag van een ander of van jezelf te verklaren door voorbeelden van jezelf uit het verleden te bedenken. Om werkelijk psycholoog te worden; daar komt veel meer bij kijken!

Psychologie
Het woord psychologie komt uit het Grieks. Het is een samengesteld woord van psyche (ziel) en logos (rede). Psychologie is dus het beredeneren van de ziel van een mens. Het concept psychologie is pas in de negentiende eeuw ontstaan. Het werd vooral in de twintigste eeuw populair door de psychologische testen.

De opleiding
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er universiteiten gekomen die de opleiding Psychologie aanbieden aan studenten. De studie is toen echt op gang gekomen. Het is vooral een wetenschappelijke studie, gebaseerd op wetenschappelijke studies en artikelen van andere onderzoekers in de psychologie.
De opleiding richt zich vooral op het begrijpen van de mens door alles wat met het brein te maken heeft, te bestuderen. Door dit te bestuderen, is de psycholoog uiteindelijk in staat om het gedrag van mensen te verklaren en te voorspellen.
De opleiding is een BaMa-structuur, dat wil zeggen: een bachelor-master structuur. De bachelor duurt drie jaar, en de master duurt één of twee jaar. In totaal ben je dus zo’n vier à vijf jaar tijd kwijt aan deze studie.
Psychologie is een sociale studie, die hoort bij de studierichting Gedrag en Maatschappij. Daarnaast is een lotingsstudie, niet iedereen kan dus deze opleiding volgen.
De opleiding wordt in verschillende steden in Nederland aangeboden:

 • Universiteit Amsterdam
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Universiteit van Tilburg
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Maastricht
 • Universiteit Nijmegen
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Open Universiteit

Vooropleiding
Om psychologie te kunnen studeren moet je aan één van de volgende eisen voldoen:

 1. VWO diploma
 2. HBO diploma
 3. Propedeuse HBO of WO

Als je ouder bent dan 21 jaar is het ook mogelijk om een soort toelatingstest te maken: het colloquium doctum.
Het is een vereiste dat je examen hebt gedaan in wiskunde A of B. Als je dit niet hebt gevolgd, is het niet heel erg omdat je tijdens het eerste jaar de mogelijkheid krijgt om een rekentoets af te leggen om de wiskunde achterstand weg te werken. Daarnaast is het handig als je biologie en/of Engels hebt gevolgd, aangezien de literatuur vooral in het Engels is geschreven.

Onderwijsvormen
Er zijn in Nederland twee verschillende vormen van onderwijs voor het studeren van psychologie: het klassieke onderwijs en het Probleem Gestuurd Onderwijs.
Het klassieke onderwijs houdt in dat je vooral naar colleges gaat, daar aantekeningen maakt en deze leerstof voor tentamens leert. Deze onderwijsvorm is vooral op jezelf gericht. Niemand stuurt je en je bent zelf verantwoordelijk voor het leren.
Het PGO onderwijs is het tegenovergestelde. Twee keer in de week heb je met je groepje (meestal bestaande uit 10-12 studenten en een tutor) een bijeenkomst waarbij de leerstof wordt besproken aan de hand van problemen. Deze leerstof zoek je na de bijeenkomst zelf op in de boeken in de Universiteits Bibliotheek. Naast de bijeenkomsten heb je één keer in de week een college en één keer in de week een practicum. Dit onderwijs is erop gericht dat je het maximale uit jezelf haalt met het leerproces. Door de problemen die je voorgelegd krijgt begrijp je de toepassing in de praktijk beter en verwerk je de stof dieper.

Richtingen
Er zijn verschillende studierichtingen binnen de psychologie. Hieronder volgt een lijstje:

 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Biologische psychologie
 • Culturele psychologie
 • Functieleer
 • Klinische psychologie
 • Leerpsychologie
 • Neuropsychologie
 • Onderwijspsychologie
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Persoonlijkheidsleer
 • Sociale psychologie

Masteropleidingen
Er zijn verschillende masteropleidingen na de bachelor psychologie. Het aanbod verschilt per universiteit. Het is mogelijk om een master op een andere universiteit te volgen dan op de universiteit waar je je bachelor hebt gevolgd.

Verschil psychologie – psychiatrie
Wat vaak gevraagd wordt, is het verschil tussen psychologie en psychiatrie. Het grootste verschil hiertussen is dat je als psycholoog geen medicatie mag uitschrijven en als psychiater wel. Dat komt omdat je geneeskunde moet studeren, wil je psychiatrie gaan doen. Daarnaast is de psychiater de hoofdverantwoordelijke bij extreme gevallen, de psycholoog staat hier net onder.
Verder is er niet heel veel verschil. De opleiding tot psycholoog duurt alleen veel korter dan de opleiding tot psychiater.