blog placeholder

Een copywriter of tekstschrijver is een vakman op het gebied van tekst en communicatie. Hij schrijft wervende teksten die een commerciële of zakelijke doelstelling hebben zoals ledenwerving, klantenwerving, call-to-action (conversie), verspreiding van een naamsbekendheid e.a. De term copywriter verdient in de meeste gevallen de voorkeur omdat een tekstschrijver ook gezien kan worden als iemand die artistieke teksten schrijft voor (pop)muziek, theater of films. Letterlijk elke tekst die u in een commercieel verband leest is geschreven door een copywriter. We onderscheiden twee takken van copywriting. De traditionele copywriter levert offline werk voor flyers, brochures en reclames. De online copywriter schrijft teksten voor websites (webcontent) en online campagnes. We schetsen een globale beschrijving van de twee ambachten.

Copywriting offline

Dit beroep is uiteraard veel ouder dan de online variant. De traditionele copywriter schrijft wervende teksten voor uiteenlopende media. In de meeste gevallen betreffen deze teksten flyers, brochures, advertenties, zakelijke brieven, verkoopbrieven, personeelsbladen en meer. Een copywriter kan zich ook specialiseren in het bedenken van reclameslogans, merknamen en dergelijke. Deze copywriters vinden we over het algemeen terug bij reclamebureaus. Hier is ook een specialistische vorm van schrijverschap te vinden, namelijk de scriptschrijver voor reclames en commercials. Een copywriter is in de meeste gevallen bovenal een getraind of zelfs geschoold schrijver, maar ook heeft een copywriter een marketingachtergrond daar hij een belangrijke spil vormt in de ontwikkeling van een marketingcampagne. Vaak ontwikkelt hij samen met een art director het reclameconcept voor een campagne. Hierin wordt de gehele strategie voor de campagne uitgewerkt. De copywriter is in deze gevallen met name belast met het uitlichten van de benodigde informatie die in de campagne wordt verwerkt, als ook de ‘trigger’ en de thematiek.

Online copywriter

Online copywriting hoeft niet per definitie door een gespecialiseerd copywriter uitgevoerd te worden. Wel is het voor een online copywriter belangrijk dat hij naast de vaardigheden van het traditionele copywriting ook over andere vaardigheden beschikt. Zo moet de schrijver van webteksten –artikelen op websites- in alle gevallen rekening houden met zijn rol in de zoekmachineoptimalisatie. Hij moet dus de nodige kennis hebben van dit aspect. Waar bij traditionele copywriting de copywriter in de meeste gevallen aan de basis staat van de ontwikkeling van een concept, daar komt de online copywriter in de meeste gevallen pas later in het proces kijken. Dit is eerder te danken aan een misvat beeld van de relevantie van online copy dan aan het nut van een vroege intrede van de copywriter in een ontwerp proces.

Een copywriter behandelt in alle gevallen eerder inhoud dan tekst, en is meer een marketingexpert dan een schrijver. De meeste copywriters werken via reclamebureaus en online-marketingbureaus, hoewel er ook een grote poel freelance copywriters in Nederland te vinden zijn. Dit is voornamelijk te verklaren door de relevantie van ‘verfrissing’ in de productie van tekst; ieder product en ieder bedrijf heeft een bijpassende toon en thematiek nodig.