blog placeholder

Altijd al willen weten wat nu de grootste verschillen zijn tussen een contract voor een arbeider en voor een bediende? Hier vind je de antwoorden!

Opzeggingstermijn

Bediende:

3 maanden per schijf van 5 jaar anciënniteit. En een bijkomende termijn vanaf een jaarlijks brutoloon van 27.598 euro.

Arbeider:

Werk je minder dan 20 jaar bij dat bedrijf, dan bedraagt de termijn 14 kalenderdagen. Vanaf 20 jaar anciënniteitworden dit 28 kalenderdagen.

 

Tijdelijke werkloosheid

Bediende:

Enkel in geval van overmacht (met voorafgaande goedkeuring van de RVA). In de tijden van crisis kunnen maatregelen soepeler worden gemaakt.

Arbeider:

Mogelijk om economische redenen en in geval van:

  • economische oorzaken,
  • slecht weer,
  • technische storingen,
  • overmacht,
  • sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie,
  • staking.

Carensdag

Bediende:

Enkel van toepassing tijdens de proefperiode of bij een overeenkomst van bepaalde duur van minder dan 3 maanden. Indien dit niet zo is krijgt de bediende gewoon vanaf de eerste dag afwezigheid wegens ziekte het gewaarborgd loon.

Arbeider:

Bij ziekte krijgt een arbeider de eerste afwezigheidsdag niet uitbetaald. Dit is van toepassing bij elk ziekteverlof van minder dan 14 dagen. Bedraagt de duur van afwezigheid wegens ziekte langer dan 14 dagen dan valt de carensdag weg en krijgt de arbeider betaald vanaf de eerste dag.

 

Uitbetaling van het loon

Bediende: 

In principe krijgt een bediende maandelijks het loon uitbetaald.

Arbeider:

Krijgt meestal om de 15 dagen zijn loon. Er wordt een voorschot gegeven (dit is altijd een vast bedrag) en daarna krijgt de werknemer nog een afrekening (dit bedrag kan wel variëren).

 

Vakantiegeld

Bediende: 

Berekend op basis van het loon van de maand waarin de vakantie wordt opgenomen. Als bediende krijg je 92% van het brutomaandloon, met natuurlijk nog de nodige afhoudingen daar afgehouden.

Arbeider:

Berekend op basis van het volledige loon (inclusief premies) dat het jaar voordien ontvangen werd. Dit is dan voor een arbeider 15,38% van het brutojaarloon. Ook hier worden dan nog afhoudingen gedaan.

 

Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid

Bediende:

De eerste maand van het ziekteverlof voor een bediende is volledig ten laste van de werkgever. Daarna wordt je uitbetaald door je ziekenfonds.

Arbeider:

De 7 eerste dagen van het ziekteverlof zijn ten laste van de werkgever. Daarna val je ten laste van je ziekenfonds.

 

Proeftijd

Bediende:

Dit mag wettelijk 1 tot 12 maanden duren.

Arbeider:

Dit mag wettelijk tussen de 7 en 14 dagen duren.